Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  482/B

Business name: 
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
  (from: 10/01/1992)
Registered seat: 
Ivanská cesta 22
Bratislava 821 04
  (from: 07/12/2005)
Ivánska cesta 22
Bratislava 821 04
  (from: 06/16/2005 until: 07/11/2005)
Bazová 6
Bratislava 824 74
  (from: 11/14/1996 until: 06/15/2005)
Bazová 6
Bratislava 821 08
  (from: 10/01/1992 until: 11/13/1996)
Identification number (IČO): 
00 681 300
  (from: 10/01/1992)
Date of entry: 
10/01/1992
  (from: 10/01/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/01/1992)
Objects of the company: 
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 03/20/1995)
opravy motorových vozidiel, poľnohospodárskych strojov a karosérií
  (from: 03/20/1995)
investorsko-inžinierska činnosť
  (from: 03/20/1995)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 03/20/1995)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
poskytovanie služieb v oblasti záhradníctva a údržby zelene v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/20/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 03/20/1995)
čistiace a upratovacie práce v rozsahu voľnej živnosti /okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie/
  (from: 02/07/1996)
elektroenergetika - výroba elektriny, dodávka elektriny, distribúcia elektriny
  (from: 04/21/2006)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 04/21/2006)
nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v Spaľovni odpadu
  (from: 03/17/2012)
nakladanie s nebezpečným odpadom
  (from: 03/17/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/17/2012)
pestovanie a dopestovanie rastlín vrátane ich nákupu a predaja
  (from: 02/07/1996 until: 03/16/2012)
nakladanie s odpadmi - odvoz odpadu zo špeciálnych zberných nádob zbernými vozidlami a zneškodňovanie odpadu v mestkej Spaľovni
  (from: 10/01/1992 until: 03/16/2012)
nákup a predaj jedov a žieravín vo veľkoobchode, s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 03/20/1995 until: 03/16/2012)
hubenie škodlivých rastlín a mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi, okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 03/20/1995 until: 03/16/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/12/2004)
Managing board
  (from: 05/22/1995 until: 02/11/2004)
Managing board
  (from: 12/27/1993 until: 05/21/1995)
Managing board
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Mgr. Ivan Sokáč , PhD., MBA - Chairman of the Board of Directors
Rudavská 9168/48
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 04/19/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Vladimír Lukáč , MBA - Member of the Board of Directors
Laténska 75
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 01
From: 04/01/2022
  (from: 02/16/2024)
Ing. Marek Horváth - Member of the Board of Directors
Vojtechovce 565
Nový Život 930 38
From: 01/01/2024
  (from: 03/08/2024)
Ing. Roman Achimský
Nábr. M. R. Štefánika 2
Ružomberok 034 14
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 10/23/2009)
Ing. Roman Achimský
Nábr. M. R. Štefánika 2
Ružomberok 034 14
From: 04/17/2007 Until: 10/02/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
Ing. Roman Achimský - predseda
Nábr. M.R. Štefánika 2
Ružomberok 034 01
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Roman Achimský - predseda
Nábr. M.R. Štefánika 2
Ružomberok 034 01
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Rastislav Antala - člen
Kysucká 7047/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 12/18/2019)
Rastislav Antala - člen
Kysucká 7047/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 02/18/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 12/18/2019)
JUDr. Andrej Bednárik - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 12/18/2019)
JUDr. Andrej Bednárik - člen
Nevädzová 17211/6F
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 02/18/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 12/18/2019)
Ing. Anton Beleš - člen
Hargašová 12
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Mária Belovičová - člen
Riazanská 74
Bratislava
  (from: 12/27/1993 until: 02/06/1996)
Ing. Mária Belovičová - člen
Veternicová 15
Bratislava - Karlova Ves
From: 01/31/2001 Until: 04/09/2003
  (from: 02/07/1996 until: 02/11/2004)
RNDr. Branislav Cimerman - predseda
Lúčna 701/7
Veľký Biel
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
RNDr. Branislav Cimerman - predseda
Lúčna 701/7
Veľký Biel
From: 10/17/2015 Until: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Ing. Jana Crkoňová - člen
Hubeného 18
Bratislava 831 05
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Jana Crkoňová - člen
Hubeného 18
Bratislava 831 05
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Mgr. Martina Czigányiková - člen
Dunajská 1065/12
Šamorín 931 01
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Mgr. Martina Czigányiková - člen
Dunajská 1065/12
Šamorín 931 01
From: 10/17/2015 Until: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Ing. Martin Čatloš - člen
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/10/2012)
Ing. Martin Čatloš - člen
Palkovičova 16
Bratislava 821 08
From: 06/28/2011 Until: 06/05/2012
  (from: 07/11/2012 until: 07/10/2012)
Mgr. Mária Demeterová - predseda
Janotova 6
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Mgr. Mária Demeterová - predseda
Janotova 6
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 01/24/2002)
Ing. Peter Ďuračka - podpredseda
Ľanova 4
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Peter Ďuračka - podpredseda
Ľanova 4
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 08/05/1999)
Milan Gaál - člen
Tilgnerova 16
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Milan Gaál - predseda
Tilgnerova 16
Bratislava
  (from: 12/27/1993 until: 05/21/1995)
Blahomíra Hambálková - člen
Legionárska 1
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Martin Hančák - člen
Marhuľová 22
Bratislava 821 07
From: 11/06/2012
  (from: 12/13/2012 until: 11/20/2015)
Ing. Martin Hančák - člen
Marhuľová 22
Bratislava 821 07
From: 11/06/2012 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Marek Hargaš - podpredseda
Toryská 34
Bratislava 821 07
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Marek Hargaš - podpredseda
Toryská 34
Bratislava 821 07
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Ján Havránek - člen
Jiskrova 4
Bratislava 831 04
From: 01/31/2001 Until: 04/09/2003
  (from: 08/06/1999 until: 02/11/2004)
PhDr. Štefan Holčík - člen
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 04/09/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
PhDr. Štefan Holčík - člen
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 04/09/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
PhDr. Štefan Holčík , CSc. - člen
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
PhDr. Štefan Holčík , CSc. - člen
Čelakovského 3
Bratislava 811 03
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
PhDr. Stanislav Horváth - člen
Bárdošová 12
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Ivan Iliš - člen
Liptovská 8
Bratislava
  (from: 12/27/1993 until: 02/06/1996)
Ing. Ivan Iliš - člen
Liptovská 8
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 08/05/1999)
Ing. Peter Juriga - člen predstavenstva
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 02/26/1955
  (from: 10/24/2009 until: 03/10/2010)
Ing. Peter Juriga - člen predstavenstva
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 10/02/2009
  (from: 03/11/2010 until: 07/27/2011)
Ing. Peter Juriga - člen predstavenstva
Palkovičova 9
Bratislava 821 08
From: 10/02/2009 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Viera Kimerlingová - člen
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Viera Kimerlingová - člen
Zadunajská 1
Bratislava 851 01
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Ján Králik , CSc. - predseda
Svätoplukova 12
Bratislava 821 08
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Ján Králik , CSc. - predseda
Svätoplukova 12
Bratislava 821 08
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Vladimír Kuchta - podpredseda
Markova 9
Bratislava 5 851 01
  (from: 01/25/2002 until: 05/25/2004)
Ing. Vladimír Kuchta - podpredseda
Markova 9
Bratislava 5 851 01
Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Vladimír Kuchta - člen
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Vladimír Kuchta - člen
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Martin Kuruc - podpredseda
Turčianská 44
Bratislava 821 09
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Martin Kuruc - podpredseda
Turčianská 44
Bratislava 821 09
From: 03/25/2004 Until: 10/20/2006
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Justína Lopušníková - člen
Budatínska 27
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Justína Lopušníková - člen
Budatínska 27
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 11/13/1996)
Ing. Justína Lopušníková - člen
Budatínska 27
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 05/25/2004)
Ing. Justína Lopušníková - člen
Budatínska 27
Bratislava
Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Vladimír Lukáč - Member of the Board of Directors
Laténska 75
Bratislava - mestská časť Rusovce 851 10
From: 04/01/2022
  (from: 05/13/2022 until: 02/15/2024)
Ing. Ivan Maďar - člen
Rajecká 36
Bratislava
  (from: 12/27/1993 until: 05/21/1995)
Ing. Ján Májek - člen
Fialkové údolie 47
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ľuboš Majer - podpredseda
Alžbetin Dvor 690
Miloslavov 900 42
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ľuboš Majer - podpredseda
Alžbetin Dvor 690
Miloslavov 900 42
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Róbert Majoroš - člen
203
Tupá 935 84
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Róbert Majoroš - člen
203
Tupá 935 84
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Martin Maslák - predseda
Borčice 212
Borčice 018 53
From: 07/15/2019
  (from: 09/03/2019 until: 04/01/2021)
Ing. Martin Maslák - predseda
Borčice 212
Borčice 018 53
From: 07/15/2019 Until: 02/11/2021
  (from: 04/02/2021 until: 04/01/2021)
Ing. Ivan Medvecký - člen
Mesačná 12
Senec 903 01
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Ivan Medvecký - člen
Mesačná 12
Senec 903 01
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Jarmila Melichárková - člen
Belehradská 13
Bratislava 831 04
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Jarmila Melichárková - člen
Belehradská 13
Bratislava 831 04
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Jezef Michel - člen
Lubovnianska 10
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Tomáš Mikus - člen
Dudova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Ing. Tomáš Mikus - člen
Dudova 1
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 10/17/2015 Until: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
JUDr. Valentín Mikuš - člen predstavenstva
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 10/02/2009
  (from: 05/14/2011 until: 07/27/2011)
JUDr. Valentín Mikuš - člen predstavenstva
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 10/02/2009 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Mgr. Valentín Mikuš - člen predstavenstva
Votrubova 8
Bratislava 821 09
From: 10/02/2009
  (from: 10/24/2009 until: 05/13/2011)
Ing. Libor Pajdlhauser , CSc. - člen
Alstrova 24
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Július Papán - podpredseda
329
Plavecké Podhradie 906 36
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Ing. Július Papán - podpredseda
329
Plavecké Podhradie 906 36
From: 10/17/2015 Until: 01/23/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Ing. Ivan Paulička - predseda
nám. Hraničiarov 2/a
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Nám. SNP 16
Bratislava 811 06
From: 04/09/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Nám. SNP 16
Bratislava 811 06
From: 04/09/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Nám. SNP 16
Bratislava 811 06
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Nám. SNP 16
Bratislava 811 06
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Anna Pavlovičová - člen
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Branislav Raninec - člen
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Branislav Raninec - člen
Ondrejovova 1
Bratislava 821 03
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Dušan Roman - člen
Grösslingova 41
Bratislava - Staré Mesto
  (from: 08/06/1999 until: 01/24/2002)
Ing. Pavel Rudy - člen
Pálffyho 9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 02/18/2022)
Ing. Pavel Rudy - Member of the Board of Directors
Pálffyho 9
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/01/2019 Until: 12/31/2021
  (from: 02/19/2022 until: 02/18/2022)
Ing. Andrej Rutkovský - člen
Tallerova 9
Bratislava 811 02
From: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 02/15/2024)
Ing. Andrej Rutkovský - člen
Tallerova 9
Bratislava 811 02
From: 10/01/2019 Until: 12/31/2023
  (from: 02/16/2024 until: 02/15/2024)
Ing. Rudolf Slezák - člen
Nejedlého 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 08/03/2017)
Ing. Rudolf Slezák - člen
Nejedlého 11
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 10/17/2015 Until: 06/30/2017
  (from: 08/04/2017 until: 08/03/2017)
Ing. Peter Stach - predseda
Hrobákova 7
Bratislava 5 851 02
  (from: 01/25/2002 until: 05/25/2004)
Ing. Peter Stach - predseda
Hrobákova 7
Bratislava 5 851 02
Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Peter Stach - predseda
Hrobákova 7
Bratislava 851 02
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Peter Stach - predseda
Hrobákova 7
Bratislava 851 02
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Richard Sulík - člen
Kýčerského 2
Bratislava 811 05
From: 07/01/2004
  (from: 08/04/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Richard Sulík - člen
Kýčerského 2
Bratislava 811 05
From: 07/01/2004 Until: 12/16/2006
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Milan Šajban - člen
Furdekova 9
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Peter Šinály - člen
Karpatské námestie 13
Bratislava 831 06
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 10/23/2009)
Ing. Peter Šinály - člen
Karpatské námestie 13
Bratislava 831 06
From: 04/17/2007 Until: 10/02/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. - člen
Ľubinská 6
Bratislava
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. - člen
Ľubinská 6
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 05/25/2004)
Doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc. - člen
Ľubinská 6
Bratislava
Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Vladimír Švábík - člen
Iľjušinova 10
Bratislava 851 01
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Vladimír Švábík - člen
Iľjušinova 10
Bratislava 851 01
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Stanislav Tokoš - člen
Cverglov rad 59
Bernolákovo
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Ing. Stanislav Vaňo - člen
Tilgnerova 16
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 05/21/1995)
Ing. Anna Vargová - predseda
Záhumenská 1597/57
Stupava 900 31
From: 02/18/2019
  (from: 03/14/2019 until: 09/02/2019)
Ing. Anna Vargová - predseda
Záhumenská 1597/57
Stupava 900 31
From: 02/18/2019 Until: 07/15/2019
  (from: 09/03/2019 until: 09/02/2019)
Ing. Marek Horváth - Member of the Board of Directors
Haniska 15
Haniska 044 57
From: 01/01/2024
  (from: 02/16/2024 until: 03/07/2024)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 03/17/2012)
Spoločnosť zastupujú a vždy za ňu podpisujú dvaja členovia predstavenstva. Podania do obchodného registra podpisujú všetci členovia predstavenstva. Podpis zastupujúcich a podpisujúcich osôb bude pripojený pri vytlačenom (odtlačok pečiatky) alebo napísanom obchodnom názve spoločnosti.
  (from: 02/12/2004 until: 03/16/2012)
Samostatne konať v mene spoločnosti sú oprávnený konať všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnený podpisovať najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 05/22/1995 until: 02/11/2004)
Gaál Milan-predseda Ing. Ivan Maďar-člen
  (from: 12/27/1993 until: 05/21/1995)
Ing. Ivan paulička - predseda Ing. Libor Pajdlhauser, CSc. - člen Ing. Ján Májek - člen
  (from: 10/01/1992 until: 12/26/1993)
Capital: 
31 777 380 EUR Paid up: 31 777 380 EUR
  (from: 01/24/2014)
8 354 780 EUR Paid up: 8 354 780 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 01/23/2014)
251 650 000 Sk Paid up: 251 650 000 Sk
  (from: 02/12/2004 until: 05/06/2009)
251 650 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 02/11/2004)
Shares: 
Number of shares: 19143
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 01/24/2014)
Number of shares: 5033
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 01/23/2014)
Number of shares: 5033
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/05/1999 until: 05/06/2009)
Number of shares: 4753
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 11/04/1999)
Number of shares: 350
Type: zamestnanecké
Nominal value: 40 000 Sk
  (from: 10/01/1992 until: 11/04/1999)
Stockholder: 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 01
  (from: 08/06/2022)
Hlavné mesto SR Bratislava
Primaciálne námestie 1
Bratislava 811 01
  (from: 02/12/2004 until: 08/05/2022)
Supervisory board: 
Anton Petráš
Pác 39
Cífer 919 43
From: 09/10/2020
  (from: 03/31/2021)
Vladimír Boháč
Svätoplukova 43
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 09/10/2020
  (from: 03/31/2021)
Ján Takáč
Záhradná 15
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2021
  (from: 06/08/2021)
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
JUDr. PhDr. Branislav Záhradník
Veternicová 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
JUDr. Petra Hudáková
Vretenová 16
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
doc. PhDr. Daniel Klimovský , PhD.
Farského 14
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
Mgr. Zdenka Zaťovičová
Ľuda Zúbka 31
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
Ing. arch. Lucia Štasselová
Velehradská 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
JUDr. Veronika Ľahká
J. Kráľa 175/8
Prievidza 979 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023)
Richard Vida
Nová 143
Tomášov 900 44
From: 10/18/2023
  (from: 12/08/2023)
Jakub Kuruc
Marie Curie-Sklodowskej 23
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 11/01/2023
  (from: 12/08/2023)
Ján Alman
Baníkova 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 03/16/2017
  (from: 04/19/2017 until: 08/18/2021)
Ján Alman
Baníkova 6
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 03/16/2017 Until: 03/15/2021
  (from: 08/19/2021 until: 08/18/2021)
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová
Černockého 7
Bratislava - mestská časť Rača 831 53
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/30/2021)
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová - Predsedníčka dozornej rady
Černockého 7
Bratislava - mestská časť Rača 831 53
From: 12/16/2020
  (from: 03/31/2021 until: 06/07/2021)
Mgr. Lenka Antalová Plavuchová - Predsedníčka dozornej rady
Černockého 7
Bratislava - mestská časť Rača 831 53
From: 12/16/2020 Until: 03/25/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Doc. Ing. Ružena Apalovičová , CSc.
Svätovojtešská 35
Bratislava 831 03
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Doc. Ing. Ružena Apalovičová , CSc.
Svätovojtešská 35
Bratislava 831 03
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Jozef Augustín - člen
Holíčska 1
Bratislava 851 01
From: 04/09/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Jozef Augustín - člen
Holíčska 1
Bratislava 851 01
From: 04/09/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Jozef Augustín
Holíčska 1
Bratislava 851 05
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/08/2023)
Ing. Katarína Augustinič
Smrečianska 6
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Ing. Alexander Ballek
Námestie Hraničiarov 12
Bratislava 851 03
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Alexander Ballek
Námestie Hraničiarov 12
Bratislava 851 03
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Mgr. art. Adam Berka
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 12/16/2020
  (from: 03/31/2021 until: 03/08/2023)
Mgr. art. Adam Berka
Šulekova 58
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 12/16/2020 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Ing. Pavel Blažej
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Pavel Blažej
Janka Alexyho 7
Bratislava 841 01
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Arch. Ivan Boháč
Teslova 32
Bratislava 821 02
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Arch. Ivan Boháč
Teslova 32
Bratislava 821 02
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Mgr. Ján Buocik
Nevädzová 17211/6
Bratislava 821 01
From: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 03/08/2023)
Mgr. Ján Buocik
Nevädzová 17211/6
Bratislava 821 01
From: 10/01/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Ing. Vladislav Čapček
Krasnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Ing. Vladislav Čapček
Krasnohorská 1
Bratislava 851 07
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
RNDr. Viera Čeplíková
Ševčenkova 20
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 08/05/1999)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
RNDr. Marta Černá
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
RNDr. Marta Černá - člen od: 9.4.03 do: 10.6.03 - podpredseda
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 06/11/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
RNDr. Marta Černá - člen od: 9.4.03 do: 10.6.03 - podpredseda
Na Kalvárii 7
Bratislava 811 04
From: 06/11/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Milan Černý
Baltská 29
Bratislava 821 07
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Milan Černý
Baltská 29
Bratislava 821 07
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Milan Černý
Baltská 29
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Ing. Milan Černý
Baltská 29
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Mgr. Mária Demeterová - podpredseda
Janotova 6
Bratislava 4 841 05
From: 01/01/2002 Until: 04/09/2003
  (from: 01/25/2002 until: 02/11/2004)
Mgr. Jana Drobová
Lipského 4
Bratislava
From: 06/19/2000 Until: 04/09/2003
  (from: 02/07/1996 until: 02/11/2004)
Mgr. Jana Drobová - člen
Lipského 4
Bratislava 841 01
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 01/18/2016)
Ing. Slavomír Drozd
Mierová 38
Bratislava 821 05
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 01/19/2016 until: 01/18/2016)
Ján Genčík - člen
Ôsma 3
Bratislava 831 01
From: 04/09/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
Ján Genčík - člen
Ôsma 3
Bratislava 831 01
From: 04/09/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Marian Greksa
Blagoevova 10
Bratislava 851 04
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Mgr. Gábor Grendel
Vazovova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/30/2021)
Mgr. Gábor Grendel
Vazovova 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
From: 02/20/2019 Until: 12/15/2020
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Michal Greško - predseda
Wolkrova 7
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 05/21/1995)
Ing. Iveta Hanulíková
Donnerova 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Ing. Iveta Hanulíková
Donnerova 9
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Božena Hlubocká
Lachova 24
Bratislava
  (from: 11/14/1996 until: 05/25/2004)
Božena Hlubocká
Lachova 24
Bratislava
Until: 02/09/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Mária Hlubocká
Lachova 24
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 11/13/1996)
Viliam Ingeli
Veľký Grob 147
Veľký Grob 925 27
From: 04/15/2004
  (from: 05/26/2004 until: 10/19/2006)
Viliam Ingeli
Veľký Grob 147
Veľký Grob 925 27
From: 04/15/2004 Until: 05/23/2005
  (from: 10/20/2006 until: 10/19/2006)
Ing. Anna Kapišínska
Kĺzavá 8
Bratislava 831 01
From: 03/12/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Anna Kapišínska
Kĺzavá 8
Bratislava 831 01
From: 03/12/2004
  (from: 06/23/2007 until: 01/05/2010)
Ing. Anna Kapišínska
Kĺzavá 8
Bratislava 831 01
From: 03/12/2004 Until: 12/03/2009
  (from: 01/06/2010 until: 01/05/2010)
Ing. Radoslav Kasander
Jelšová 6
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Ing. Radoslav Kasander
Jelšová 6
Chorvátsky Grob 900 25
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
JUDr. Tomáš Korček
Riazanská 11
Bratislava-mestká časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 04/08/2019)
JUDr. Tomáš Korček - podpredseda dozornej rady
Riazanská 11
Bratislava-mestká časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019
  (from: 04/09/2019 until: 08/18/2021)
JUDr. Tomáš Korček - podpredseda dozornej rady
Riazanská 11
Bratislava-mestká časť Nové Mesto 831 03
From: 02/20/2019 Until: 05/27/2021
  (from: 08/19/2021 until: 08/18/2021)
Ing. Tatiana Kratochvílová
Ševčenkova 1043/22
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/01/2021
  (from: 08/19/2021 until: 03/08/2023)
Ing. Tatiana Kratochvílová
Ševčenkova 1043/22
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 07/01/2021 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
RNDr. Gregor Kravjanský
Severná 26
Banská Bystrica 974 01
Sloveská republika
From: 04/15/2011
  (from: 05/14/2011 until: 03/21/2016)
RNDr. Gregor Kravjanský
Severná 26
Banská Bystrica 974 01
Sloveská republika
From: 04/15/2011 Until: 01/01/2016
  (from: 03/22/2016 until: 03/21/2016)
PaedDr. Oliver Kríž
Jasovská 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 12/07/2015)
PaedDr. Oliver Kríž - podpredseda dozornej rady
Jasovská 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 10/17/2015
  (from: 12/08/2015 until: 03/13/2019)
PaedDr. Oliver Kríž - podpredseda dozornej rady
Jasovská 8
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 07
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
JUDr. Lucia Krmíčková
Gunduličova 6
Bratislava 811 05
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
JUDr. Lucia Krmíčková
Gunduličova 6
Bratislava 811 05
From: 03/25/2004 Until: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Vladimír Kuchta
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 12/03/2009
  (from: 01/06/2010 until: 01/08/2015)
Ing. Vladimír Kuchta
Markova 9
Bratislava 851 01
From: 12/03/2009 Until: 11/24/2014
  (from: 01/09/2015 until: 01/08/2015)
Ing. Ivan Kulhány
Jasencová 12/A
Bratislava 841 07
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Ivan Kulhány
Jasencová 12/A
Bratislava 841 07
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
JUDr. Ing. Martin Kuruc
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 12/07/2015)
JUDr. Ing. Martin Kuruc - predseda dozornej rady
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 10/17/2015
  (from: 12/08/2015 until: 03/13/2019)
JUDr. Ing. Martin Kuruc - predseda dozornej rady
Kosodrevinová 33
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Ing. Ján Langoš - člen
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 04/09/2003
  (from: 02/12/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Ján Langoš - člen
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 04/09/2003 Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Ing. Ján Langoš
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 06/22/2007)
Ing. Ján Langoš
Karadžičova 45
Bratislava 811 07
From: 03/25/2004 Until: 06/15/2006
  (from: 06/23/2007 until: 06/22/2007)
Ing. Peter Lenč
Púpavova 48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/25/2021
  (from: 03/23/2021 until: 03/08/2023)
Ing. Peter Lenč
Púpavova 48
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 02/25/2021 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Ing. Marta Matayova - člen
Saratovská 15
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 02/06/1996)
Mgr. Ján Mazúr , PhD.
Jeséniova 3463/4B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 12/18/2019)
Mgr. Ján Mazúr , PhD.
Jeséniova 3463/4B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 02/20/2019 Until: 10/01/2019
  (from: 12/19/2019 until: 12/18/2019)
Ján Meleg
Medveďovej 19
Bratislava 851 04
  (from: 11/05/1999 until: 01/24/2002)
Ján Meleg - predseda
Medveďovej 19
Bratislava 5 851 04
  (from: 01/25/2002 until: 05/25/2004)
Ján Meleg - predseda
Medveďovej 19
Bratislava 5 851 04
Until: 03/25/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Jozef Melek
Medveďova 19
Bratislava
  (from: 08/06/1999 until: 11/04/1999)
Mária Motolíková
Bodrocká 14
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 05/25/2004)
Mária Motolíková
Bodrocká 14
Bratislava
Until: 02/09/2004
  (from: 05/26/2004 until: 05/25/2004)
Mária Motolíková - člen
Bodrocká 14
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Ján Odzgan - člen
Gunduličova 1
Bratislava 811 05
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Nadežda Orságová
Balkánska 7/14
Bratislava 851 10
From: 04/17/2007
  (from: 06/23/2007 until: 07/27/2011)
Nadežda Orságová
Balkánska 7/14
Bratislava 851 10
From: 04/17/2007 Until: 06/27/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 06/27/2019
  (from: 09/03/2019 until: 03/08/2023)
Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá
Švabinského 20
Bratislava 851 01
From: 06/27/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Mgr. Peter Pilinský
Úžiny 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/17/2015
  (from: 11/21/2015 until: 03/13/2019)
Mgr. Peter Pilinský
Úžiny 3
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 10/17/2015 Until: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/13/2019)
Mgr. Michal Sab
Tupolevova 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 05/22/2023)
Ing. Peter Stach
Hrobákova 7
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 01/24/2002)
Ing. Peter Stach - člen
Hrobákova 7
Bratislava 851 02
  (from: 05/22/1995 until: 02/06/1996)
Pavol Suran - člen
Ostredkova 14
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 05/21/1995)
Ing. arch. Lucia Štasselová
Velehradská 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/26/2021
  (from: 06/08/2021 until: 03/08/2023)
Ing. arch. Lucia Štasselová
Velehradská 26
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 03/26/2021 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Jozef Šteffek
Hviezdoslavovo námestie 16
Bratislava 811 02
From: 11/24/2014
  (from: 01/09/2015 until: 03/21/2016)
Jozef Šteffek
Hviezdoslavovo námestie 16
Bratislava 811 02
From: 11/24/2014 Until: 01/11/2016
  (from: 03/22/2016 until: 03/21/2016)
Jozef Šteffek
Hviezdoslavovo námestie 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 11/24/2014
  (from: 05/04/2016 until: 03/30/2021)
Jozef Šteffek
Hviezdoslavovo námestie 16
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 11/24/2014 Until: 09/09/2020
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Ján Takáč
Záhradná 15
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2017
  (from: 04/19/2017 until: 06/07/2021)
Ján Takáč
Záhradná 15
Bernolákovo 900 27
From: 03/16/2017 Until: 03/15/2021
  (from: 06/08/2021 until: 06/07/2021)
Stanislav Topor
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 06/28/2005
  (from: 10/20/2006 until: 05/13/2011)
Stanislav Topor
Budatínska 71
Bratislava 851 06
From: 06/28/2005 Until: 04/15/2011
  (from: 05/14/2011 until: 05/13/2011)
Anton Turkovič - člen
gelnícka 30
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 05/21/1995)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 06/28/2011
  (from: 07/28/2011 until: 11/20/2015)
Ing. Jarmila Tvrdá
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 06/28/2011 Until: 10/16/2015
  (from: 11/21/2015 until: 11/20/2015)
Ing. Roman Vavrík
Topolčianská 25
Bratislava
  (from: 02/07/1996 until: 11/13/1996)
JUDr. Milan Vetrák , PhD.
Haanova 37
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 04/08/2019)
JUDr. Milan Vetrák , PhD. - predseda dozornej rady
Haanova 37
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/20/2019
  (from: 04/09/2019 until: 03/30/2021)
JUDr. Milan Vetrák , PhD. - predseda dozornej rady
Haanova 37
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 02/20/2019 Until: 12/15/2020
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
Ing. Anna Voštinárová
Moravská 1
Bratislava
From: 02/16/1999 Until: 04/09/2003
  (from: 02/07/1996 until: 02/11/2004)
Ing. Anna Voštinárová - člen
Moravská 1
Bratislava
  (from: 10/01/1992 until: 02/06/1996)
Dagmar Vyskupová
Eisnerova 3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/19/2016
  (from: 03/22/2016 until: 03/30/2021)
Dagmar Vyskupová
Eisnerova 3
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/19/2016 Until: 09/09/2020
  (from: 03/31/2021 until: 03/30/2021)
JUDr. Branislav Záhradník , PhDr.
Veternicová 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/20/2019
  (from: 03/14/2019 until: 03/08/2023)
JUDr. Branislav Záhradník , PhDr.
Veternicová 12
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 02/20/2019 Until: 12/01/2022
  (from: 03/09/2023 until: 03/08/2023)
Ing. Róbert Čič
Súľovská 2709/47
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/16/2021 Until: 07/14/2023
  (from: 12/08/2023 until: 12/07/2023)
Ing. Róbert Čič
Súľovská 2709/47
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 03/16/2021
  (from: 06/08/2021 until: 12/07/2023)
Mgr. Michal Sabo
Tupolevova 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/01/2022 Until: 10/31/2023
  (from: 12/08/2023 until: 12/07/2023)
Mgr. Michal Sabo
Tupolevova 17
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 12/01/2022
  (from: 05/23/2023 until: 12/07/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť vznikla prechodom práv a záväzkov bez likvidácie zrušeného mestkého podniku Odvoz a likvidácia odpadu Bratislava. Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 10.7.1992 podľa § 162 a 163 Zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 10/01/1992)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.1993, ktorého konanie je osvedčené notárskou zápisnicou N 455/93, Nz 448/93 napísanou notárkou JUDr. Hrušovskou v Bratislave, na ktorom boli schválené zmeny stanov a zmeny členov predstavenstva.
  (from: 12/27/1993)
Notárska zápisnica č. N 56/94, Nz 57/94 napísaná dňa 11.10.1994 notárkou JUDr. Alžbetou Juríkovou z mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene stanov. Stary spis: Sa 950
  (from: 03/20/1995)
Na valnom zhromaždení dňa 16.3.1995, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici N 20/95, Nz 19/95 napísanej dňa 16.3.1995 notárkou JUDr. Juríkovou v Bratislave bola schválená zmena stanov a zmena v obsadení štatutárneho orgánu a dozornej rady. Stary spis: Sa 950
  (from: 05/22/1995)
Notárska zápisnica č. N 178/95, Nz 173/95 napísaná 30.6.1995 JUDr. Šikutovou, ktorou bol osvedčený priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 30.6.1995, na ktorom bola schválená zmena stanov. Protokol z volieb členov dozornej rady zo dňa 17.1.1994.
  (from: 02/07/1996)
Zápisnica č. 1/96/VZ z riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1996. Stary spis: Sa 950
  (from: 11/14/1996)
Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 14.10.1997. Zápisnica z mimoriadneho VZ konaného dňa 4.12.1997. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.6.1999 č. N 311/99, Nz 128/99 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 08/06/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 5.10.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 385/99, Nz 375/99 spísanou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 11/05/1999)
OP SR č. SH 131410, SF 155369.
  (from: 10/04/2000)
Zápisnica č.Nz 3/2001 z valného zhromaždenia zo dňa 27.12.2001.
  (from: 01/25/2002)
Notárska zápisnica č. N 225/03, Nz 26571/03 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného 9.4.2003, na ktorom bola schválená zmena stanov. Notárska zápisnica č. N 24/03, Nz 46086/03 zo dňa 10.6.2003, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený dodatok č. 9 k stanovám.
  (from: 02/12/2004)
Notárska zápisnica č. N 89/2004, Nz 55838/2004 zo dňa 1.7.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 08/04/2004)
Notárska zápisnica N 73/2005, NZ 19461/2005, NCR LS 19174/2005 zo dňa 04.05.2005 osvedčujúca rozhodnutie valného zhromaždenia o zmene stanov.
  (from: 06/16/2005)
Notárska zápisnica N 211/2006, Nz 14585/2006, NCRls 14476/2006 zo dňa 18.4.2006.
  (from: 04/21/2006)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 23.05.2005. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady uskutočnených zamestnancami zo dňa 29.06.2005.
  (from: 10/20/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17. 4. 2007.
  (from: 06/23/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 2.10.2009.
  (from: 10/24/2009)
Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady ukutočnených zamestnancami spoločnosti v dňoch 02.-03.12.2009.
  (from: 01/06/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 954/2011, Nz 52550/2011, NCRIs 53696/2011 dňa 08.12.2011.
  (from: 03/17/2012)
Notárska zápisnica č. N 169/2012, Nz 20894/2012 zo dňa 12.06.2012 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 05.06.2012.
  (from: 07/11/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.11.2012.
  (from: 12/13/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára - notárska zápisnica zo dňa 20.12.2013.
  (from: 01/24/2014)
Protokol zo dňa 25.11.2014 o výsledku voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami spoločnosti. Uznesenie predstavenstva č. 7/7/2014 zo dňa 25.11.2014.
  (from: 01/09/2015)
Notárska zápisnica č. N 2973/2015, Nz 36735/2015 zo dňa 16.10.2015 osvedčujúca priebeh riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.10.2015.
  (from: 11/21/2015)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 25.11.2014.
  (from: 05/04/2016)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person