Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  525/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
KRAS - BIO, a.s.
  (from: 10/20/1994)
Registered seat: 
Rajská 12
Bratislava 811 08
  (from: 11/30/2001)
Šafárikova 80
Rožňava 048 01
  (from: 10/20/1994 until: 11/29/2001)
Identification number (IČO): 
31 697 801
  (from: 10/20/1994)
Date of entry: 
10/20/1994
  (from: 10/20/1994)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/1994)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo
  (from: 10/20/1994)
výroba kŕmnych zmesí a granulátov, vrátane distribúcie
  (from: 10/20/1994)
spracovanie mlieka a mliečnych výrobkov, vrátane syra
  (from: 10/20/1994)
spracovanie mäsa a výroba mäsových výrobkov vrátane vykonávania porážok
  (from: 10/20/1994)
skladovanie ovocia a zeleniny
  (from: 10/20/1994)
obchodná činnosť v rámci voľnej živnosti
  (from: 10/20/1994)
služby v oblasti poľnohospodárskej a nepoľnohospodárskej povahy
  (from: 10/20/1994)
služby v oblasti poradenstva v účtovníctve
  (from: 10/20/1994)
služby v sprostredkovateľskej činnosti
  (from: 10/20/1994)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/30/1996)
stravovanie účelové
  (from: 04/30/1996)
mlynárstvo
  (from: 04/30/1996)
staviteľ
  (from: 04/30/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/30/2001)
Managing board
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Managing board
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Martin Daňo - predseda
Sedliackeho Povstania 3949/1
Prešov
  (from: 11/30/2001)
Jozef Kameník - člen
20
Stránske
  (from: 11/30/2001)
Ladislav Kič - člen
Třebíčska 14
Humenné
  (from: 11/30/2001)
Ing. Michal Andričík - člen
Železničná 634
Plešivec
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Ľudovít Görgei - člen
601
Krásnohorské Podhradie
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Mária Kováčová - člen
Drobného 22
Bratislava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Dr. Marián Kudlej - člen
Toplianska 14
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Eva Petričková - člen
Trenčianska 12
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Vladimil Podstránský - člen
569
Somotor
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Ján Rusňák - člen
290
Gemerská Hôrka
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Tibor Szakal - člen
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Tibor Szakal - predseda
52
Krásnohorská Dlhá Lúka
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Ján Tomašík - člen
Šafárikova 81
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Jozef Závodský - člen
Tichá 424
Štítnik
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo predseda samostatne a to tak, že k obchodnému názvu spoločnosti, menu a funkcii pripoja svoj podpis.
  (from: 11/30/2001)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo spoločne dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, svojim menám a funkciám pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Za spoločnosť konajú členovia predstavenstva samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva tak, že k obchodnému menu spoločnosti, k svojím menám a funkciám pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Capital: 
168 515 000 Sk
  (from: 10/20/1994)
Shares: 
Number of shares: 168515
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/20/1994)
Supervisory board: 
Vladimír Daňo - predseda
Duchnovičova 6
Humenné 066 01
  (from: 11/30/2001)
Barbora Mračnová - člen
Tematínska 6
Bratislava 851 05
  (from: 11/30/2001)
Ing. Miroslav Jakubec - člen
Považská Teplá 106
Považská Bystrica 017 05
  (from: 11/30/2001)
Ing. Ján Brdárský - člen
235
Rejdová
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Mgr. Anna Gaľová - člen
Slnečná 39
Prešov
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Mikuláš Géczi - člen
Kasárenská 28
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Mikuláš Géczi - predseda
Kasárenská 28
Rožňava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ing. Milan Korec - člen
Medveďovej 34
Bratislava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Frantkišek Nosáľ - člen
Blatná 2
Rozhanovce
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Ján Palenčár - člen
Edelényská 50
Rožňava
  (from: 10/20/1994 until: 04/29/1996)
Ing. Štefan Zentko - člen
Strelnica 10
Rožňava
  (from: 04/30/1996 until: 11/29/2001)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.9.1994 č. N 126/94, Nz 126/94, spísanej JUDr. Dagmar Rojkovou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb., na základe rozhodnutia MPSPNM SR č. 114 zo dňa 16.8.1994 o privatizácii podniku Štátny majetok Rožňava, š.p. so sídlom v Rožňave, Šafárikova 80, zrušeného bez likvidácie.
  (from: 10/20/1994)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 23.1.1996.
  (from: 04/30/1996)
Zmena stanov a.s. zo dňa 23.11.2001.
  (from: 11/30/2001)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person