Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2149/B

Business name: 
Prvá ružinovská spoločnosť, a.s.
  (from: 06/22/1999)
Registered seat: 
Jarošova 2961/1
Bratislava 831 03
  (from: 01/01/2016)
Identification number (IČO): 
35 768 266
  (from: 06/22/1999)
Date of entry: 
06/22/1999
  (from: 06/22/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/22/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 06/22/1999)
činnosť v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 06/22/1999)
správa nehnuteľností s poskytovaním služieb:
  (from: 06/22/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/1999)
upratovacie práce
  (from: 06/22/1999)
elektroinštalatérstvo
  (from: 06/22/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 06/22/1999)
upratovacie a čistiace práce okrem deratizácie, dezinfekcie a dezinsekcie
  (from: 06/22/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/22/1999)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/22/1999)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/22/1999)
vykonávanie inžinierskej činnosti-obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 06/22/1999)
sprostredkovanie inžinierskej činnosti
  (from: 06/22/1999)
výroba tepla
  (from: 02/28/2000)
rozvod tepla
  (from: 02/28/2000)
obsluha kotlov (plynové, elektrické, tuhé palivo)
  (from: 04/06/2007)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti reklamy
  (from: 04/20/2012)
reklamné a marketingové služby
  (from: 04/20/2012)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/23/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/22/1999)
Ing. Juraj Sochor - člen predstavenstva
Púpavová 1997/31
Chorvátsky Grob 900 25
From: 06/12/2017
  (from: 06/23/2017)
Ing. Roman Doupovec - predseda predstavenstva
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Mgr. Jozef Matúšek - člen predstavenstva
Palkovičova 245/15
Bratislava 821 08
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Ing. Miroslav Pajchl - člen predstavenstva
Bajkalská 712/18
Bratislava 821 08
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná predstavenstvom. Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/22/1999)
Procuration: 
Ing. Roman Doupovec
Tupého 12246/25
Bratislava 831 01
From: 06/03/2015
  (from: 06/03/2015)
Prokurista podpisuje za spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, slovu "prokurista" a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/28/2000)
Capital: 
33 193,919 EUR
  (from: 03/06/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 03/06/2009)
Supervisory board: 
Denisa Jánošová - člen
Štefana Králika 2
Bratislava 841 07
From: 01/31/2006
  (from: 02/04/2006)
Ing. Martin Žigo
Brezová 4788/6A
Senec 903 01
From: 06/12/2017
  (from: 06/23/2017)
Matúš Méheš
Seberíniho 3194/8
Bratislava 821 03
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Mgr. Peter Herceg
Šándorova 3200/8
Bratislava 821 03
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Ing. Peter Lempeľ
Pod krížom 10695/1
Bratislava 831 07
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Mgr. Ivan Kraszkó
Dulovo námestie 896/8
Bratislava 821 09
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
PaedDr. Maria Barancová
Fibichova 15
Bratislava 821 05
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Pavel Schwarz
Cígeľská 7610/4
Bratislava 831 06
From: 06/07/2019
  (from: 06/21/2019)
Ing. Katarína Trhanová
Vinohradská 1904/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 06/13/2023
  (from: 06/18/2022)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 24.5.1999 v zmysle ust. §§ 57, 154-220 Zák. č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/22/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia zo dňa 11.4.2000 spísané do notárskej zápisnice č. n 77/2000, Nz 68/2000
  (from: 08/15/2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2001
  (from: 05/09/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 13.11.01, na ktorom boli schválené zmeny v orgánoch spoločnosti.
  (from: 01/09/2002)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 13. 11. 2001.
  (from: 03/21/2002)
Zánik funkcie člena dozornej rady Ing. Vladislava Čapčeka dňa 27.6.2002. Vyhotovenie voľby člena dozornej rady voleného zamestnancami zo dňa 28.6.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.9.2002 vo forme notárskej zápisnice N 370/02, Nz 364/02 na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/10/2003)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 26. 6. 2003. Funkcia člena predstavenstva: V. Králikovej a funkcia členov dozornej rady Ing. P. Ilčíka, Ing. Ľ. Bílej, Ing. D. Jendrejského zaniká dňa 26. 6. 2003.
  (from: 11/18/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 22.08.2005. Ing. Jiří Chochol - funkcia prokuristu do 01.09.2005.
  (from: 09/01/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 64/2007, Nz 211181/20076.
  (from: 04/06/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 13.08.2007 - odvolanie a menovanie člena predstavenstva a členov dozornej rady.
  (from: 08/22/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.2.2009.
  (from: 03/17/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.03.2011.
  (from: 03/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.02.2012.
  (from: 03/14/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.2012 vo forme notárskej zápisnice N 208/2012 Nz 11635/2012
  (from: 04/20/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.04.2013.
  (from: 04/18/2013)
Notárska zápisnica - osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.06.2015.
  (from: 06/16/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 676/2015, Nz 50345/2015, NCRls 51346/2015 zo dňa 04.12.2015.
  (from: 01/01/2016)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 31.01.2006 uzatvorená medzi Prvou ružinovskou spoločnosťou, a.s. IČO: 35 768 266 a ETP Management budov, s.r.o., IČO: 35 970 707, Mlynské Nivy 61, 827 11 Bratislava, ktorou Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. predala spoločnosti ETP Management budov, s.r.o., IČO: 35 970 707 časť podniku v zmysle § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 02/04/2006)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person