Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2137/B

Business name: 
MATRIX a.s.
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Registered seat: 
Černockého 2
Bratislava 831 05
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Identification number (IČO): 
35 767 464
  (from: 06/09/1999)
Date of entry: 
06/09/1999
  (from: 06/09/1999)
Date of deletion: 
04/21/2006
  (from: 04/21/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/21/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/09/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
prenájom motorových vozidiel a priemyselného tovaru
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
predaj pohonných hmôt
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
reklamná činnosť
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/07/2000 until: 04/20/2006)
propagačná činnosť
  (from: 03/07/2000 until: 04/20/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 03/07/2000 until: 04/20/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Managing board
  (from: 06/09/1999 until: 12/20/1999)
Viliam Čermák
Štúrova 637
Gajary
  (from: 06/09/1999 until: 12/20/1999)
Andrej Halahija - predseda
Hollého 1659/46
Malacky
  (from: 06/09/1999 until: 12/20/1999)
Vladimír Klíma
248
Jakubov
  (from: 06/09/1999 until: 12/20/1999)
Vladimír Klíma - podpredseda predstavenstva
248
Jakubov
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Patrik Marek - predseda
Veľkomoravská 11
Malacky
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Igor Ondrejíčka
Boriny 27
Dunajská Streda
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Acting in the name of the company: 
Konateľ menom spoločnosti sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení predseda a členovia predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 06/09/1999 until: 12/20/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Supervisory board: 
Vladimír Guba - predseda
Bernolákova 5
Malacky
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Boris CHmel
Astrová 32
Bratislava
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Erik Mrázek
Pribinova 17/5
Malacky
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 1K 64/05 - 43 zo dňa 16.01.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.02.2006 súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka a spoločnosť MATRIX a.s. sa týmto rozhodnutím zrušuje. Vymazuje sa z obchodného registra spoločnosť MATRIX a.s., so sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 35 767 464, zapísaná v odd. Sa. vo vložke č. 2137/B v celom rozsahu.
  (from: 04/21/2006)
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 3.6.1999. Spoločnosť vznikla premenou z obchodnej spoločnosti MAREKA s.r.o. zo sídlom Černockého 2, 831 05 Bratislava, IČO: 31 382 932, v zmysle § 69 ods. 2 Obchodného zákoníka a preberá všetky práva, povinnosti a záväzky zrušenej spoločnosti.
  (from: 06/09/1999 until: 04/20/2006)
Zmena stanov spoločnosti schválené na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 4.10.1999, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 550/99, Nz 550/99 Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 4.9.1999, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (from: 12/21/1999 until: 04/20/2006)
Zmeny stanov akciovej spoločnosti boli schválené valným zhromaždením a.s., priebeh ktorého bol osvedčený notárskou zápisnicou N 77/2000 Nz 77/2000 zo dňa 9.2.2000
  (from: 03/07/2000 until: 04/20/2006)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person