Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  528/V

Business name: 
MONTÁŽE, a.s.
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
Registered seat: 
Štúrova 44
Košice 042 97
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
Identification number (IČO): 
31 698 298
  (from: 11/02/1994)
Date of entry: 
11/02/1994
  (from: 11/02/1994)
Date of deletion: 
06/09/2023
  (from: 06/09/2023)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 06/09/2023)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/02/1994)
Objects of the company: 
montáž zdvíhacích zariadení do 5 000 kg
  (from: 11/02/1994 until: 10/14/1997)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
montáž pri opravách sústav strojov
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
výroba, dodávka, montáž oceľovej konštrukcie
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
výroba, dodávka a montáž veľkokapacitných nádrží
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
výroba, montáž a opravy tlakových nádob stabilných skupiny A, montáž, opravy a rekonštrukcie parných a horúcovodných kotlov 4. triedy, vykonávanie revízií, skúšok tesnosti a tlakových skúšok tlakových nádob stabilných, parných a horúcovodných kotlov 4. triedy dodávateľským spôsobom, v rozsahu zvarovaných tlakových nádob stabilných z uhlíkových ocelí triedy 11, 12 do max. prac. pretlaku 5 MPa, pre legované ocele tr. 15 do max. prac. pretlaku 5 MPa a pre ocele triedy 17 do max. prac. pretlaku 3 MPa, montovaných, opravovaných a rekonštruovaných častí z uhlíkových ocelí triedy 11, 12
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
montáž, opravy a revízie vyhradených technických zariadení plynových v rozsahu plynové zariadenia na výrobu a úpravu plynov, skladovanie plynov, na plnenie nádob plynmi, vrátane tlakových staníc, na skvapalňovanie a odparovanie plynov, na znižovanie a zvyšovanie tlaku plynov, na rozvod plynov: u vykurovacích plynov okrem VTL a VVTL na spotrebu plynu spaľovaním - plynové pece podľa ČSN 06 3003. Médium: plyny podľa paragrafu 1, ods. 4 vyhl. č. 86/1978 Zb.
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A v rozsahu pre montáž, opravy a údržbu elektrických zariadení do 1 000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
defektoskopické práce metódami prežarovacími, kapilárnymi, magneticko-indukčnými a ultrazvukovými
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
inžinierska činnosť
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
zámočníctvo
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
kovoobrábanie
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
výroba nástrojov
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
opravy motorových vozidiel a karosérií
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
vodoinštalatérstvo, kúrenárske práce
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
ýroba a montáž potrubných rozvodov vrátane líniových stavieb, plynovody, ropovody, vodovody
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
výroba, dodávka a montáž strojárskych investičných celkov pre oblasti automobilizmu, metalurgie, hutníctva, polygrafického, elektrotechnického, strojárskeho, drevárskeho, papierenského, chemického, potravinárskeho priemyslu, spracovateľského priemyslu pre nerastné suroviny, stavebný materiál, kože a kožené výrobky, ovocia a zeleniny a ďalšieho ľahkého a ťažkého priemyslu
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
sprostredkovateľská činnosť okrem sprostredkovania práce za úhradu
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
montáž, rekonštrukcia, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v rozsahu:
  (from: 10/15/1997 until: 06/08/2023)
žeriavy a zdvíhadlá s mot. poh. s nosnosťou nad 1 000 kg a s ruč. poh. nad 5 000 kg vrátane trv. dráh žeriavov
  (from: 10/15/1997 until: 06/08/2023)
žeriavy a zdvíhadlá s nosnosťou do 1 000 kg
  (from: 10/15/1997 until: 06/08/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
Ján Dupkala - člen
Krosnianska 5
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 06/06/1996)
Ján Dupkala - člen
Krosnianska 5
Košice
  (from: 06/07/1996 until: 06/03/1998)
Peter Jankura - podpredseda
Krosnianska 7
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 06/06/1996)
Ing. Peter Jankura - podpredseda
Krosnianska 7
Košice
  (from: 06/07/1996 until: 06/03/1998)
Ing. Ondrej Schvarzbacher - člen
Lomonosovova 36
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Ladislav Szakál - člen
Trieda SNP 3
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Jozef Vida - člen
Rastislavova 24
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 08/01/1995)
Ing. Igor Zanický - predseda
Fibichova 9
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 06/06/1996)
Ing. Igor Zanický - predseda
Muránska 9
Košice
  (from: 06/07/1996 until: 06/08/2023)
Ján Dupkala - podpredseda
Krosnianska 5
Košice
  (from: 06/04/1998 until: 06/08/2023)
Ing. Dušan Plšík - člen
Magurská 3
Košice
  (from: 06/04/1998 until: 06/08/2023)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
Capital: 
3 652 891,204193 EUR Paid up: 3 652 891,204193 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/08/2023)
110 047 000 Sk
  (from: 11/02/1994 until: 02/25/2010)
Shares: 
Number of shares: 110047
Type: na majiteľa
Nominal value: 33,193919 EUR
  (from: 02/26/2010 until: 06/08/2023)
Number of shares: 110047
Type: na majiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/02/1994 until: 02/25/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 06/09/2023)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 01/04/2023 until: 06/08/2023)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 07/08/2022 until: 01/03/2023)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 09/10/2019 until: 07/07/2022)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 06/07/2013 until: 09/09/2019)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/12/1999
  (from: 12/21/1999 until: 06/06/2013)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Matúš Čepček
Hviezdoslavova 1234/4
Trebišov 075 01
From: 04/06/2019
  (from: 09/10/2019 until: 07/07/2022)
JUDr. Matúš Čepček
Hviezdoslavova 1234/4
Trebišov 075 01
From: 04/06/2019 Until: 04/24/2021
  (from: 07/08/2022 until: 07/07/2022)
JUDr. Soňa Géciová
Letná 45
Košice
  (from: 12/21/1999 until: 06/06/2013)
JUDr. Soňa Géciová
Letná 45
Košice
Until: 04/17/2012
  (from: 06/07/2013 until: 06/06/2013)
Ing. Zuzana Schwartzová
Vojenská 12
Košice 040 01
From: 04/17/2012
  (from: 06/07/2013 until: 09/09/2019)
Ing. Zuzana Schwartzová
Vojenská 12
Košice 040 01
From: 04/17/2012 Until: 04/06/2019
  (from: 09/10/2019 until: 09/09/2019)
Ing. Ján Simko
Kukučínova 14
Košice 040 01
From: 05/23/2022
  (from: 01/04/2023 until: 06/08/2023)
Ing. Ján Simko
Kukučínova 14
Košice 040 01
From: 05/23/2022 Until: 04/21/2023
  (from: 06/09/2023 until: 06/08/2023)
JUDr. Gabriel Šoltés
Narcisová 3593/1
Michalovce 071 01
From: 04/24/2021
  (from: 07/08/2022 until: 01/03/2023)
JUDr. Gabriel Šoltés
Narcisová 3593/1
Michalovce 071 01
From: 04/24/2021 Until: 05/23/2022
  (from: 01/04/2023 until: 01/03/2023)
Supervisory board: 
Ján Fifik - člen
Charkovská 18
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 08/01/1999)
Ing. Ladislav Horváth - predseda
126
Košice - mestská časť Šebastovce
  (from: 11/02/1994 until: 04/15/2016)
Ing. Ladislav Horváth - predseda
126
Košice - mestská časť Šebastovce
Until: 04/30/2004
  (from: 04/16/2016 until: 04/15/2016)
Ing. Ladislav Hruška - člen
Hlinkova 26
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 10/14/1997)
Stanislav Mihok - člen
Bukovecká 3
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 10/14/1997)
Stanislav Mihok - člen
Bukovecká 3
Košice
  (from: 06/04/1998 until: 08/01/1999)
Peter Pastorek - člen
Fábryho 32
Košice
  (from: 08/02/1999 until: 04/13/2016)
Peter Pastorek - člen
Fábryho 32
Košice
Until: 04/30/2004
  (from: 04/14/2016 until: 04/13/2016)
Ing. Dušan Plšík - člen
Magurská 3
Košice
  (from: 11/02/1994 until: 06/03/1998)
Ing. Gejza Szabo - člen
Pražská 1
Košice
  (from: 08/02/1995 until: 10/14/1997)
Ing. Jozef Vida - podpredseda
Rastislavova 24
Košice
Until: 04/30/2004
  (from: 05/24/2016 until: 05/23/2016)
Ing. Jozef Vida - podpredseda
Rastislavova 24
Košice
  (from: 08/02/1999 until: 05/23/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 21.9.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou č. N 227/94, Nz 225/94 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave na základe rozhodnutia č. 38 MSPNM SR zo dňa 23.6.1994 o privatizácii podniku Strojmont, š.p. Košice so sídlom v Košiciach, Štúrova 44.
  (from: 11/02/1994 until: 06/08/2023)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 10.3.1995.
  (from: 08/02/1995 until: 06/08/2023)
Zmena stanov schválená VZ dňa 29.5.1997.
  (from: 10/15/1997 until: 06/08/2023)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K 257/99-8 zo dňa 12.11.1999 vyhlásil konkurz na majetok dlžníka: MONTÁŽE, a.s., Štúrova 44, Košice, IČO: 31 698 298 a ustanovil správcu podstaty: JUDr. Soňa Géciová, advokátka, Letná 45, Košice.
  (from: 12/21/1999 until: 06/08/2023)
Krajský súd v Košiciach, uznesením č.k. 3K/257/1999-694 zo dňa 17.4.2012 ustanovil nového správcu podstaty Ing. Zuzanu Schwartzovú, na základe rozhodnutia schôdze konkurzných veriteľov konanej dňa 17.4.2012.
  (from: 06/07/2013 until: 06/08/2023)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K/257/1999 zo dňa 07.03.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.04.2019 zbavil Ing. Zuzanu Baumöhl Schwartzovú funkcie správcu konkurznej podstaty a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúša Čepčeka.
  (from: 09/10/2019 until: 06/08/2023)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp.zn. 3K/257/1999-927 zo dňa 1.3.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 24.4.2021 zbavil funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Matúš Čepček, Hviezdoslavova 1234/4, 075 01 Trebišov a ustanovil do funkcie nového správcu konkurznej podstaty JUDr. Gabriel Šoltés, Narcisová 3593/1, Michalovce.
  (from: 07/08/2022 until: 06/08/2023)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 3K/257/1999- zo dňa 05.05.2021, potvrdeným uznesením Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1Obo/2/2022 zo dňa 29.03.2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť 23.05.2022 zbavil funkcie správcu podstaty JUDr. Gabriela Šoltésa, zn. správcu S1763 a ustanovil nového správcu podstaty Ing. Jána Simka, zn. správcu S1561.
  (from: 01/04/2023 until: 06/08/2023)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person