Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19208/B

Business name: 
ARIMPEX, s.r.o.
  (from: 06/22/1999)
Registered seat: 
Cesta na Kamzík 5/C
Bratislava 831 01
  (from: 05/26/2010)
Identification number (IČO): 
31 614 574
  (from: 06/22/1999)
Date of entry: 
09/19/1994
  (from: 06/22/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/22/1999)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a veľkoobchod okrem koncesií
  (from: 06/22/1999)
podnikateľské riziko
  (from: 06/22/1999)
výskum trhu
  (from: 06/22/1999)
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/22/1999)
predaj súčiastok a príslušenstva dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/22/1999)
nákup, predaj a preprava zbraní a streliva
  (from: 06/22/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/11/1999)
Partners: 
Anatoly Klunny
residence in the Slovak Republic :
Cestna na Kamzík 5/C
Bratislava 831 01
  (from: 08/09/2012)
Contribution of each member: 
Anatoly Klunny
Amount of investment: 172 608,38 EUR Paid up: 172 608,38 EUR
  (from: 08/09/2012)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/19/2003)
Anatoly Klunny
residence in the Slovak Republic :
Cesta na Kamzík 12690/5C
Bratislava 831 01
From: 11/27/1998
  (from: 09/21/2012)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať a podpisovať konateľ samostatne.
  (from: 09/21/2012)
Capital: 
172 608,38 EUR Paid up: 172 608,38 EUR
  (from: 05/25/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 31/94, z dňa 16.6.1994 podľa §§ 57,105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6031 Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.3.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine. Na valnom zhromaždení konanom dňa 30.12.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.3.1998 bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve. Na valnom zhromaždení konanom dňa 16.7.1998 bol schválený Dodatok č. 5 k Spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 14.10.1998 bol schválený dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.7.1998 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/22/1999)
Zápisnica z mimoriadnych VZ dňa 27.11.1998 a 5.1.1999, Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve 18.1.1999.
  (from: 08/11/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 15.11.1999 na ktorom bol schválený dodatok č. 8 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/07/2000)
Rozhodnutie spoločníkov mimo valného zhromaždenia zo dňa 14.8.2000. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.2000.
  (from: 09/27/2000)
Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 7.5.2001
  (from: 06/06/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 13.2.2003, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania.
  (from: 02/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.05.2010.
  (from: 05/26/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2012.
  (from: 08/09/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.09.2012.
  (from: 09/21/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 18.02.2013.
  (from: 02/23/2013)
Date of updating data in databases:  12/03/2021
Date of extract :  12/06/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person