Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  17/B

Business name: 
Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii
  (from: 09/01/2010)
Registered seat: 
Námestie slobody 28
Bratislava 811 06
  (from: 04/15/2008)
Identification number (IČO): 
00 677 698
  (from: 03/30/1990)
Date of entry: 
03/30/1990
  (from: 03/30/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/30/1990)
Objects of the company: 
prenájom motorových a nemotorových vozidiel
  (from: 11/11/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/11/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
poradenská a konzultačná činnosti v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1994)
Ivan Malinka - predseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva spoločne s ďalšim členom predstavenstva.
  (from: 12/21/2007)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 02/14/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 02/14/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/08/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
  (from: 03/25/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefániková 8
Bratislava 811 05
From: 03/05/2014
  (from: 03/25/2014)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 01.09.2010.
  (from: 09/01/2010)
 Liquidators:
Ivan Malinka
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 09/01/2010
  (from: 09/01/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/01/2010)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na Valnom zhromaždení a.s. RECAR Bratislava, konanom dňa 2.4.1991.
  (from: 10/07/1991)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/11/1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 31.12.1993 o znížení základného imania z 5.021.000,-Sk na 5.000.000,-Sk. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.12 1993.
  (from: 04/21/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1994. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.9.1995.
  (from: 11/30/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.5.1999 a dozornej rady zo dňa 11.5.1999.
  (from: 10/07/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 112/00, Nz 111/00.
  (from: 01/10/2001)
Notárska zápisnica č. N 902/2002, Nz 888/2002 zo dňa 25.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/03/2002)
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 04.04.2003 odvolalo doterajšie predstavenstvo a dozornú radu a zvolilo nové predstavenstvo a dozornú radu.
  (from: 09/23/2003)
Zápisnica č. 3/2003 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.2003.
  (from: 04/23/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Notárska zápisnica N 83/2007 Nz 56395/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.
  (from: 12/21/2007)
Notárska zápisnica N 311/2008, Nz 14764/2008 zo dňa 9.4.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (from: 04/15/2008)
Notárska zápisnica N 479/2008, Nz 20490/2008 zo dňa 15.5.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (from: 05/23/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z RECAR, a.s. na nové RECAR Slovensko a. s.
  (from: 11/12/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.05.2010.
  (from: 05/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 zo dňa 03.08.2010.
  (from: 08/11/2010)
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 8.4.2022 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol dňa 22.09.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 49CbR/270/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
  (from: 09/28/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person