Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  17/B

Business name: 
Transportná spoločnosť, a. s., v likvidácii
  (from: 09/01/2010)
Transportná spoločnosť, a. s.
  (from: 08/11/2010 until: 08/31/2010)
RECAR Slovensko a. s.
  (from: 11/12/2009 until: 08/10/2010)
RECAR, a.s.
  (from: 08/27/1990 until: 11/11/2009)
RECAR, ú.s.
  (from: 03/30/1990 until: 08/26/1990)
Registered seat: 
Námestie slobody 28
Bratislava 811 06
  (from: 04/15/2008)
Svätoplukova 1
Bratislava 821 09
  (from: 11/11/1993 until: 04/14/2008)
Štefánikova 1
Bratislava
  (from: 08/27/1990 until: 11/10/1993)
Skalná 1
Bratislava 811 01
  (from: 03/30/1990 until: 08/26/1990)
Identification number (IČO): 
00 677 698
  (from: 03/30/1990)
Date of entry: 
03/30/1990
  (from: 03/30/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/30/1990)
Objects of the company: 
prenájom motorových a nemotorových vozidiel
  (from: 11/11/1993)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/11/1993)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
poradenská a konzultačná činnosti v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/2001)
A. V oblasti požičiavania motorových vozidiel a prívesov
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
1. Poskytovanie služieb na území SSR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
  (from: 03/30/1990 until: 08/26/1990)
prenájme motorových a nemotorových vozidiel (t.j. osobných a nákladných automobilov, autobusov, prívesov a pod.) bez vodiča alebo s vodičom
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
vykonávaní odťahovej služby
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
poskytovaní doplnkových bezprostredne súvisiacich služieb, predovšetkým v pristavovaní motorových vozidiel podľa požiadaviek zákazníkov a ich spätné odvozy i zo zahraničia, sprostredkovaní vykonania havarijného poistenia vozidiel účastinnej spoločnosti Recar pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazové poistenie osôb prepravovaných v týchto vozidlách a to na základe zmluvy medzi účastinnou spoločnosťou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky spočívajúce v:
  (from: 03/30/1990 until: 04/01/1991)
1. Zabezpečení reklamných plôch na električkách, trolejbusoch, autobusoch, vozoch metra, ostatných dopravných prostriedkoch a plochách a miestach v priestoroch, ktoré sú majetkom Dopravného podniku Bratislava, š.p.
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
2. Zabezpečenie reklamných plôch a miest u ostatných čs. právnických osôb
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
3. Zabezpečovanie technológií a prác nutných pre tvorbu, výrobu, inštaláciu, údržbu a odstraňovanie reklám a služieb s tým súvisiacich, s prednostným právom prenajímateľovi plochy.
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
1. Poskytovanie služieb na území ČSFR v určených prevádzkach spočívajúcich v:
  (from: 08/27/1990 until: 11/10/1993)
C. Zahraničnoobchodná činnosť: Povolenie na zahraničnoobchodnú činnosť vydalo FMZO Praha dňa 29.8.1990 č.j. : XI/2-15 524/90, por.č. 9 v tomto rozsahu:
  (from: 01/28/1991 until: 11/10/1993)
Prenájom motorových a nemotorových vozidiel bez vodiča alebo s vodičom za devízové prostriedky zahraničným osobám.
  (from: 01/28/1991 until: 11/10/1993)
Prevádzkovanie odťahovacej služby vo vzťahu k zahraničným osobám za odplatu v devízových prostriedkoch.
  (from: 01/28/1991 until: 11/10/1993)
Pristavovanie motorových vozidiel pre odvoz zahraničných osôb do a zo zahraničia za odplatu v cudzej mene.
  (from: 01/28/1991 until: 11/10/1993)
Sprostredkovanie havárijného poistenia vozidiel a.s. RECAR pre cesty do zahraničia (CASCO) a úrazového poistenia osôb prepravovaných v týchto vozidlách za odplatu v cudzej mene na základe zmluvy medzi organizáciou a Slovenskou štátnou poisťovňou.
  (from: 01/28/1991 until: 11/10/1993)
B. V oblasti propagačnej činnosti poskytovanie služieb za korunové prostriedky ako aj za devízové prostriedky spočívajúce v:
  (from: 04/02/1991 until: 11/10/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1994)
Managing board
  (from: 11/11/1993 until: 04/20/1994)
Managing board
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Ivan Malinka - predseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010)
Ing. Miloš Bartoš - člen
Belehradská 8
Bratislava
  (from: 03/30/1990 until: 04/20/1994)
Ing. Dušan Bayer - člen
Fabianova 4
Bratislava
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Ing. Anton Brath - člen
Tupolevova 4
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
Ing. Peter Forgáč - člen
Thorézova 18
Bratislava
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Ing. Richard Fuxa - predseda
Na Moráni 1313/13
Praha 120 00
Česká republika
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 05/20/2010)
Ing. Richard Fuxa - predseda
Na Moráni 1313/13
Praha 120 00
Česká republika
From: 10/01/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Ing. Ján Hanko - člen
Haanova 4
Bratislava 851 04
  (from: 10/07/1999 until: 10/02/2002)
Ing. Ján Hanko - člen
Haanova 4
Bratislava 851 04
From: 05/11/1999 Until: 04/04/2003
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Ing. Ján Hanko - predseda
Haanova 4
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 4
Bratislava
From: 07/08/2003
  (from: 04/23/2004 until: 11/05/2007)
Ing. Jozef Harvančík - člen
Majerníkova 4
Bratislava
From: 07/08/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Ladislav Hoffmann - člen
Gajova 19
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
Ing. Ernest Húska - člen
Hrobákova 14
Bratislava 851 02
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 11/05/2007)
Ing. Ernest Húska - člen
Hrobákova 14
Bratislava 851 02
From: 04/05/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Mgr. Dionýz Hutár - člen predstavenstva
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
From: 12/12/2007
  (from: 12/21/2007 until: 05/20/2010)
Mgr. Dionýz Hutár - člen predstavenstva
Námestie SNP 16
Bratislava 811 06
From: 12/12/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Mgr. Roman Karabelli - člen
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 05/22/2008)
Mgr. Roman Karabelli - člen
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
From: 10/01/2007 Until: 05/15/2008
  (from: 05/23/2008 until: 05/22/2008)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
J.C. Hronského 22
Bratislava 831 02
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 10/26/2005)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
From: 04/05/2003
  (from: 10/27/2005 until: 11/05/2007)
Mgr. Roman Karabelli - predseda
Kuklovská 51
Bratislava 841 04
From: 04/05/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Miloš Kúdela - člen
nám. Hraničiarov 23
Bratislava
  (from: 03/30/1990 until: 04/20/1994)
JUDr. Ivan Letaši - člen
Furdekova 2
Bratislava
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
Ivan Malinka - člen
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 12/20/2007)
Ivan Malinka - podpredseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 10/01/2007
  (from: 12/21/2007 until: 05/20/2010)
Ivan Malinka - podpredseda
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 10/01/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Ing. Ľubomír Mazal - člen
Legionárska 23
Bratislava
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
Ing. Štefan Ondrišák - člen
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 04/22/2004)
Ing. Štefan Ondrišák - člen
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
From: 04/05/2003 Until: 07/08/2003
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Dubnica nad Váhom 018 51
  (from: 10/07/1999 until: 01/09/2001)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
  (from: 01/10/2001 until: 10/02/2002)
Ing. Štefan Ondrišák - podpredseda
ul. SNP 534/92
Nová Dubnica 018 51
From: 05/11/1999
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Marek Pekárek - člen
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústí 391 02
Česká republika
From: 05/15/2008
  (from: 05/23/2008 until: 05/20/2010)
Marek Pekárek - člen
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústí 391 02
Česká republika
From: 05/15/2008 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Ing. Vladimír Rafaj - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
PhDr. Branislav Zahradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
  (from: 01/10/2001 until: 10/02/2002)
PhDr. Branislav Zahradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
From: 05/11/1999 Until: 04/04/2003
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Mgr. Branislav Záhradník - predseda
Veternicova 12
Bratislava 841 05
  (from: 10/07/1999 until: 01/09/2001)
Ruy Alves - predseda
Roosweltova 14
Praha 6
Česká republika
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Ing. Ruy Alves - predseda
Roosweltova 14
Praha 6
Česká republika
  (from: 11/11/1993 until: 04/20/1994)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť je oprávnený konať predseda predstavenstva samostatne a podpredseda predstavenstva spoločne s ďalšim členom predstavenstva.
  (from: 12/21/2007)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú predseda a jeden člen predstavenstva. Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje dokumenty aj výkonný riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie sa vykonáva tak, že vedľa názvu spoločnosti, prípadne odtlačku pečiatky spoločnosti, pripojí svoj podpis oprávnená osoba resp. oprávnené osoby.
  (from: 04/21/1994 until: 12/20/2007)
V mene spoločnosti konajú navonok a podpisujú za ňu predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva.
  (from: 11/11/1993 until: 04/20/1994)
K vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne predstavenstvom splnomocnení členovia predstavenstva (Ing. Peter Forgáč, Ing. Miloš Bartoš) alebo riaditeľ (Ing. Ján Novotný, Varínska 15, 821 05 Bratislava).
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Procuration: 
Marek Pekárek
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústi 391 02
Česká republika
From: 12/21/2007
  (from: 12/21/2007 until: 05/22/2008)
Marek Pekárek
Ke Hvězdárně 485
Sezimovo Ústi 391 02
Česká republika
From: 12/21/2007 Until: 05/15/2008
  (from: 05/23/2008 until: 05/22/2008)
Prokurista koná samostatne, pričom sa podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatkok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 12/21/2007 until: 05/22/2008)
Capital: 
166 000 EUR Paid up: 166 000 EUR
  (from: 02/14/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 10/03/2002 until: 02/13/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 10/02/2002)
5 021 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 11/08/1994)
5 000 000 Sk
  (from: 03/30/1990 until: 11/10/1993)
Shares: 
Number of shares: 100
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 1 660 EUR
  (from: 02/14/2009)
Number of shares: 100
Druh: kmeňové na meno
Form: listinné
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 10/03/2002 until: 02/13/2009)
Number of shares: 100
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 01/10/2001 until: 10/02/2002)
Number of shares: 100
Form: akcie na meno
Nominal value: 50 000 Sk
  (from: 11/09/1994 until: 01/09/2001)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 5 021 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 11/08/1994)
Stockholder: 
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Olejkárska 1
Bratislava 814 52
  (from: 04/23/2004 until: 12/20/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/08/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
  (from: 03/25/2014)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 11/08/2011
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 28.10.2011, sp. zn. 3K/57/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť 08.11.2011, súd začína konkurzné konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka Transportná spoločnosť, a. s. v likvidácii , so sídlom Námestie slobody 28, 811 06 Bratislava, IČO: 00 677 698.
  (from: 07/13/2012 until: 03/24/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Stanislav Demčák
Štefániková 8
Bratislava 811 05
From: 03/05/2014
  (from: 03/25/2014)
JUDr. Katarína Čechová
Štúrova 4
Bratislava 811 02
From: 11/08/2011
  (from: 07/13/2012 until: 03/24/2014)
JUDr. Katarína Čechová
Štúrova 4
Bratislava 811 02
From: 11/08/2011 Until: 12/31/2013
  (from: 03/25/2014 until: 03/24/2014)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Babor - člen
Budatínska 69
Bratislava
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 11/05/2007)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 04/05/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Anton Brath - predseda
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
  (from: 10/07/1999 until: 10/02/2002)
Ing. Anton Brath - predseda
Tupolevova 4
Bratislava 851 01
From: 05/11/1999 Until: 04/04/2003
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Ing. Miroslav Čutka - člen
Kadnárova 15
Bratislava 831 05
  (from: 10/07/1999 until: 10/02/2002)
Ing. Miroslav Čutka - člen
Kadnárova 15
Bratislava 831 05
From: 05/11/1999 Until: 04/04/2003
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Ing. Tomáš Fabor - člen
Lachova 25
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
JUDr. Milan Galanda - člen
Alej Slobody 1887/40
Dolný Kubín
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
Mgr. Dionýz Hutár - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 11/05/2007)
Mgr. Dionýz Hutár - predseda
Hany Meličkovej 22
Bratislava 841 05
From: 04/05/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
  (from: 10/07/1999 until: 10/02/2002)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
From: 05/11/1999
  (from: 10/03/2002 until: 09/22/2003)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
From: 04/05/2003
  (from: 09/23/2003 until: 11/05/2007)
Doc.RND. Ivan K.Haverlík , CSc. - člen
Škvarnicova 2
Bratislava 811 02
From: 04/05/2003 Until: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 11/05/2007)
Ing. Ján Kotuľa - predseda
Brančská 7
Bratislava
  (from: 11/30/1995 until: 10/06/1999)
Anna Luníčeková - člen
Súkenícka 13
Modra
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
Ing. Jozef Šitz - predseda
Švantnerova 9
Bratislava
  (from: 11/11/1993 until: 11/29/1995)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 10/01/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
PhDr. Branislav Záhradník
Veternicova 12
Bratislava 841 05
From: 10/01/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Mgr. Gerti Duni
Osadná 20
Bratislava 831 03
From: 10/01/2007 Until: 05/03/2010
  (from: 05/21/2010 until: 05/20/2010)
Ing. Martin Berta , CSc. - člen
Adámiho 20
Bratislava 841 05
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 05/20/2010)
PhDr. Branislav Záhradník
Veternicova 12
Bratislava 841 05
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 05/20/2010)
Mgr. Gerti Duni
Osadná 20
Bratislava 831 03
From: 10/01/2007
  (from: 11/06/2007 until: 05/20/2010)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2010
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.08.2010 vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 o zrušení spoločnosti s likvidáciou dňom 01.09.2010.
  (from: 09/01/2010)
 Liquidators:
Ivan Malinka
Hraničná 73
Bratislava 821 05
From: 09/01/2010
  (from: 09/01/2010)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne, podľa § 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 09/01/2010)
Other legal facts: 
Stanovy akciovej spoločnosti boli schválené na Valnom zhromaždení a.s. RECAR Bratislava, konanom dňa 2.4.1991.
  (from: 10/07/1991)
Stanovy akciovej spoločnosti prispôsobené Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 11/11/1993)
Rozhodnutie valného zhromaždenia dňa 31.12.1993 o znížení základného imania z 5.021.000,-Sk na 5.000.000,-Sk. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 31.12 1993.
  (from: 04/21/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 27.9.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.11.1994. Zápisnica zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.5.1995. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.9.1995.
  (from: 11/30/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 11.5.1999. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.5.1999 a dozornej rady zo dňa 11.5.1999.
  (from: 10/07/1999)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.5.2000, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice N 112/00, Nz 111/00.
  (from: 01/10/2001)
Notárska zápisnica č. N 902/2002, Nz 888/2002 zo dňa 25.6.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/03/2002)
Mimoriadne Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 04.04.2003 odvolalo doterajšie predstavenstvo a dozornú radu a zvolilo nové predstavenstvo a dozornú radu.
  (from: 09/23/2003)
Zápisnica č. 3/2003 zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 8.7.2003.
  (from: 04/23/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 01.10.2007.
  (from: 11/06/2007)
Notárska zápisnica N 83/2007 Nz 56395/2007 o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 12.12.2007.
  (from: 12/21/2007)
Notárska zápisnica N 311/2008, Nz 14764/2008 zo dňa 9.4.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (from: 04/15/2008)
Notárska zápisnica N 479/2008, Nz 20490/2008 zo dňa 15.5.2008 osvedčujúca mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti.
  (from: 05/23/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 4.11.2009, kde sa rozhodlo o zmene obchodného mena z RECAR, a.s. na nové RECAR Slovensko a. s.
  (from: 11/12/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 03.05.2010.
  (from: 05/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 257/2010, Nz 27360/2010, NCRls 27799/2010 zo dňa 03.08.2010.
  (from: 08/11/2010)
Zápis o ex offo výmaze obchodnej spoločnosti zo dňa 8.4.2022 na základe § 768s ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 v znení zákona č. 390/2019 Z. z., bol dňa 22.09.2022 zrušený na základe uznesenia Okresného súdu Bratislava I, sp. zn. 49CbR/270/2022 v konaní o obnovení zápisu obchodnej spoločnosti do obchodného registra.
  (from: 09/28/2022)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person