Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19359/B

Business name: 
VEGE Slovakia, s.r.o. v likvidácii
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
PLUS Discount, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 10/23/2000 until: 05/25/2005)
PLUS Discount, spol. s r.o.
  (from: 07/15/1999 until: 10/22/2000)
Registered seat: 
Stará Prievozská 2
Bratislava 821 09
  (from: 10/23/2000 until: 11/23/2021)
Špitálska 10
Bratislava 811 08
  (from: 07/15/1999 until: 10/22/2000)
Identification number (IČO): 
35 769 629
  (from: 07/15/1999)
Date of entry: 
07/15/1999
  (from: 07/15/1999)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/15/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod/
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti /veľkoobchod/
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
požičiavanie a predaj nahraných zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
Partners: 
"PLUS" Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. OHG
Wissollstrasse 5 - 43
Mulheim A.d. Rughr 454 78
  (from: 07/15/1999 until: 12/12/1999)
Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Wissollstr. 5 - 43
Mülheim an der Ruhr 454 78
  (from: 12/13/1999 until: 05/25/2005)
DUCK s.r.o.
Paulínska 20
Trnava 917 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
Contribution of each member: 
"PLUS" Warenhandelsgesellschaft mbH & Co. OHG
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 12/12/1999)
Plus Warenhandelsgesellschaft mbH
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 05/25/2005)
DUCK s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 10/23/2000 until: 08/22/2001)
konatelia
  (from: 10/26/1999 until: 10/22/2000)
Individual managing director
  (from: 09/21/1999 until: 10/25/1999)
konatelia
  (from: 07/15/1999 until: 09/20/1999)
Ing. Ludvik Jančo
Dukelská 370/41
Modra 900 01
  (from: 09/21/1999 until: 08/22/2001)
JUDr. Ladislav Udvaros
Pri hrádzi 2
Nové Zámky 940 77
  (from: 07/15/1999 until: 09/20/1999)
Jaroslav Kačina
Jiráskova 3
Trnava 917 01
From: 05/18/2005
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
Ing. Petr Hájek
Kusého 549/1
Praha 8 Bohnice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 4
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 08/22/2001)
Ing. Pavel Turek
Slavíčková 553/22
ÚSTÍ nad Labem, KLÍŠE
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 4
Bratislava
  (from: 10/26/1999 until: 08/22/2001)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 06/07/2005 until: 11/23/2021)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ. Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 05/26/2005 until: 06/06/2005)
V mene spoločnosti koná likvidátor samostatne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii.
  (from: 08/23/2001 until: 05/25/2005)
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust.§ 72 Obchodného zákonníka.
  (from: 10/23/2000 until: 08/22/2001)
V mene spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne.
  (from: 10/26/1999 until: 10/22/2000)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 09/21/1999 until: 10/25/1999)
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 07/15/1999 until: 09/20/1999)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Daniel Krajčovič
Spartakovská 2
Trnava 917 01
From: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Roger G. Johnson
Preslova 94
Brno 602 00
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Na Revíne 27
Bratislava
  (from: 08/23/2001 until: 08/03/2003)
 Liquidators:
Ing. Peter Hájek
Kusého 549/1
Praha 8 Bohnice
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
Svetlá 4
Bratislava
  (from: 10/23/2000 until: 08/22/2001)
 Liquidators:
Gusztáv Vadász
Sárkány u. 13.II.3.
Budapešť 1089
Maďarská republika
  (from: 08/04/2003 until: 06/06/2005)
 Liquidators:
Gusztáv Vadász
Sárkány u. 13.II.3.
Budapešť 1089
Maďarská republika
Until: 05/26/2005
  (from: 06/07/2005 until: 06/06/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle § 70 a nasl. Obchodného zákonníka samostatne.
  (from: 06/07/2005 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou dňa 1.6.1999 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou do notárskej zápisnice č. N 170/99, Nz 118/99 v zmysle § 56-75 a § 105 ods. 2 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/15/1999 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.8.1999 o zmene konateľa.
  (from: 09/21/1999 until: 11/23/2021)
Uznesenie z VZ konaného dňa 8.7.1999, na ktorom boli menovaní ďalší konatelia.
  (from: 10/26/1999 until: 11/23/2021)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 314/99, Nz 233/99 spísanej dňa 20.12.1999 notárkou JUDr. Miriam Bukovčákovou.
  (from: 12/13/1999 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 30.6.2000 o zrušení spoločnosti. S % likvidáciou a vstupe do likvidácie. Notárska zápisnica N 188/00, Nz 175/00 zo dňa 19.7.2000.
  (from: 10/23/2000 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.6.2001 o odvolaní konateľov a zmene likvidátora spolčnosti.
  (from: 08/23/2001 until: 11/23/2021)
Uznesenie zo dňa 22.5.2003.
  (from: 08/04/2003 until: 11/23/2021)
Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 18.05.2005 bolo rozhodnuté o zmene obchodného mena spoločnosti, o prevode obchodného podielu na spoločnosť DUCK s.r.o. a o vymenovaní konateľa do funkcie.
  (from: 05/26/2005 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  02/07/2023
Date of extract :  02/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person