Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2217/S

Business name: 
ARNICA, s.r.o.
  (from: 09/29/1994 until: 02/21/2006)
Registered seat: 
Dolná 49/21
Kremnica 967 01
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Dolná ulica 907/1
Kremnica 967 01
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Identification number (IČO): 
31 615 538
  (from: 09/29/1994)
Date of entry: 
09/29/1994
  (from: 09/29/1994)
Person dissolved from: 
14.12.2005
  (from: 02/22/2006)
Date of deletion: 
02/22/2006
  (from: 02/22/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/22/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/29/1994)
Objects of the company: 
poskytovanie liečebno - preventívnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore lekárenstvo na základe povolenia Ministerstva zdravotníctva SR č. OF-296/94 zo dňa 11.8.1994
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
poskytovanie zdravotnej starostlivosti v neštátnom zdravotníckom zariadení v odbore: lekárenstvo
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Partners: 
Dobroslav Blatnický
Bukovčanová 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Mgr. Viera Hudoková
Nádražná 873/16
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Mgr. Karin Chrenková
373
Lúčnica nad Žitavou
Slovak Republic
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Mikuláš Kapusta
Angyalova 429/55
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 01/16/1996 until: 10/13/2002)
Mgr. Renata Pánisová
Jánošíkova 4
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
MUDr. Vladimír Hodrušský
Zlatá 641/32
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Ing. Jozef Hrušovský
Hviezdoslavova 9/63
Žiar nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Mikuláš Kapusta
Angyalova 429/55
Kremnica
Slovak Republic
  (from: 10/14/2002 until: 02/21/2006)
Mgr. Martin Pilník
Lovčica 185
Lovčica - Trubín
Slovak Republic
  (from: 03/11/1997 until: 02/21/2006)
Ing. Ladislav Glemba
Sadova 11
Hodonín
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
192
Lúčnica nad Žitavou
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Dr. Leonid Kodomskoj
Derjabinoj 30b/21
Jekaterinburg
Ruská federácia
  (from: 01/16/1996 until: 03/10/1997)
Dr. Svetlana Daševskaja
Šejnkmana 130/57
Jekaterinburg
Ruská federácia
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Contribution of each member: 
Mgr. Renata Pánisová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Mgr. Viera Hudoková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Mgr. Karin Chrenková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Dobroslav Blatnický
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Ing. Ladislav Glemba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
MUDr. Vladimír Hodrušský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Ing. Jozef Hrušovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Dr. Leonid Kodomskoj
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 03/10/1997)
Dr. Svetlana Daševskaja
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Mikuláš Kapusta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 01/16/1996 until: 10/13/2002)
Mgr. Martin Pilník
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/11/1997 until: 02/21/2006)
Mikuláš Kapusta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/14/2002 until: 02/21/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/1994 until: 02/21/2006)
Dobroslav Blatnický
Bukovčanová 18
Bratislava
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
MUDr. Vladimír Hodrušský
Zlatá 641/32
Kremnica
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Ing. Jozef Hrušovský
Hviezdoslavova 9/63
Žiar nad Hronom
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
Ing. Ladislav Glemba
Sadova 11
Hodonín
Česká republika
residence in the Slovak Republic :
192
Lúčnica nad Žitavou
  (from: 09/29/1994 until: 01/15/1996)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/29/1994 until: 02/21/2006)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 09/29/1994 until: 02/21/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 46-24 K 306/01-78 zo dňa 23.11.2005, ktoré sa stalo právoplatným a vykonateľným dňom 14.12.2005, bol návrh na vyhlásenie konkurzu na dlžníka ARNICA, s.r.o., Dolná 49/21, Kremnica, IČO: 31 615 538 zamietnutý pre nedostatok majetku dlžníka.
  (from: 02/22/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 26.5.1994 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 6111
  (from: 09/29/1994 until: 02/21/2006)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 12.10.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/24/1994 until: 02/21/2006)
. Valné zhromaždenie konané dňa 31.8.1995 rozhodlo o zmeme spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/16/1996 until: 02/21/2006)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.1996 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/11/1997 until: 02/21/2006)
. Právoplatným rozsudkom Krajského súdu v Banskej Bystrici zo dňa 11.12.2002 č.k. 41Cbs 207/02 súd zrušil účasť spoločníka Mikuláša Kapustu, nar. 4.12.1945 v spoločnosti ARNICA, s.r.o. so sídlom Dolná 49/21 Kremnica.
  (from: 06/10/2003 until: 02/21/2006)
Date of updating data in databases:  03/22/2023
Date of extract :  03/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person