Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2165/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
CHIRANA Medicare, a.s.
  (from: 03/28/2002)
CHIRANA Medical, a.s.
  (from: 08/17/1999 until: 03/27/2002)
PRO D, a.s.
  (from: 05/06/1999 until: 08/16/1999)
Registered seat: 
Nám. Dr. Alberta Schweitzera 194, P. O. BOX 57
Stará Turá 916 01
  (from: 03/28/2002)
nám. SNP 14
Bratislava 814 91
  (from: 05/06/1999 until: 03/27/2002)
Identification number (IČO): 
36 385 778
  (from: 05/06/1999)
Date of entry: 
06/29/1999
  (from: 05/06/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 05/06/1999)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999)
sprostredkovanie obchodu, služieb a zákaziek
  (from: 05/06/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/06/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 05/06/1999)
konzultačná a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/06/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/06/1999)
vývoj, výroba a servis výrobkov zdravotníckej techniky
  (from: 06/28/2000)
zámočníctvo
  (from: 06/28/2000)
zváračské práce
  (from: 06/28/2000)
kovoobrábanie
  (from: 06/28/2000)
galvanizácia
  (from: 06/28/2000)
lakovanie, striekanie
  (from: 06/28/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/26/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/26/2001)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
  (from: 07/26/2001)
prenájom strojov a prístrojov
  (from: 07/26/2001)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/06/1999)
Ing. Ján Brkal - predseda
Lúčná 3028/3
Stará Turá
  (from: 01/31/2001)
Ing. Ivan Václavek - člen
Dibrovova 244/4
Stará Turá
  (from: 12/19/2001)
Ing. Ján Kolník - člen
Svobodova 344/10
Myjava
  (from: 12/19/2001)
Ing. Andrej Hunčík - predseda
Benkova 1265/6
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 05/06/1999 until: 01/30/2001)
JUDr. Dalimír Uhliar - člen
78
Sušany
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Ing. Juraj Vasek - člen
Pod Žiarcom 282/5
Tvrdošín
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná predstavenstvo, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne tak, že k vytlačenému, alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich pripoja svoj podpis. Jeden z podpisov musí byť obligatórne podpis predsedu predstavenstva spoločnosti.
  (from: 05/06/1999)
Capital: 
15 800 000 Sk
  (from: 12/19/2001)
10 200 000 Sk
  (from: 07/25/2001 until: 12/18/2001)
7 000 000 Sk
  (from: 01/31/2001 until: 07/24/2001)
1 000 000 Sk
  (from: 05/06/1999 until: 01/30/2001)
Shares: 
Number of shares: 158
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/19/2001)
Number of shares: 102
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 07/25/2001 until: 12/18/2001)
Number of shares: 70
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/31/2001 until: 07/24/2001)
Number of shares: 10
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 10/16/2000 until: 01/30/2001)
Number of shares: 10
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 05/06/1999 until: 10/15/2000)
Supervisory board: 
Ľubomír Marušic
SNP 3/18
Stará Turá
  (from: 07/25/2001)
Ing. Oskar Baranovič - predseda
J. Weisseho 758/7
Nové Mesto nad Váhom
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002)
Miloš Hlubocký - člen
Dibrovova 243/6
Stará Turá
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002)
Ing. Marián Blahuš - člen
166
Trenčianska Turná
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002)
Ing. Tibor Anetta - člen
Jiráskova 6044/22
Trnava
From: 03/15/2002
  (from: 03/28/2002)
JUDr. Oľga Baranová
SNP 266/3
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Zuzana Martáková
Hurbanova 136/10
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 12/18/2001)
Ing. Peter Matoulek
Lipová 370/4
Stará Turá
  (from: 12/19/2001 until: 03/27/2002)
Monika Pavlovičová
Hurbanova 130/11
Stará Turá
  (from: 05/06/1999 until: 07/24/2001)
Ing. Peter Sivák
Oravská 3
Bratislava
  (from: 12/19/2001 until: 03/27/2002)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a rozhodnutím zakladateľa dňa 16.2.1999 v zmysle § 154 a nasl. Obch. zák., jednorázovo, podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 7.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/06/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 15.6.1999 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/99, Nz 145/99 spísanou notárkou JUDr Tatianou Cagalovou. Zmena obchodného mena, pôvodné PRO D, a.s.
  (from: 08/17/1999)
Notárska zápisnica č. N 210/99, Nz 195/99 zo dňa 24.8.1999, osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov spoločnosti.
  (from: 06/28/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 8.12.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 313/99, Nz 297/99 spísanou notárkou JUDr.Tatianou Cagalovou. Zmena podoby akcií.
  (from: 10/16/2000)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov schválená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.9.2000, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 182/2000, Nz 163/2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 29.9.2000.
  (from: 01/31/2001)
Zvýšenie základného imania a zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 19.12.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 248/2000, Nz 224/2000 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Cagalovou. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2000. Protokol o výsledku volieb člena dozornej rady zo dňa 25.1.2001.
  (from: 07/25/2001)
Notárska zápisnica č. N 124/01, Nz 122/01 zo dňa 20.7.2001 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zvýšení základného imania a zmene členov predstavenstva. Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia akciovej spoločnosti zo dňa 31.7.2001, na ktorom sa rozhodlo o zmene členov dozornej rady.
  (from: 12/19/2001)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 15.3.2002 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 155/02, Nz 101/02 spísanou notárkou JUDr. Ľubicou Bičanovou. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zápisnica z dozornej rady zo dňa 15.3.2002. Zmena obchodného mena, pôvodné CHIRANA Medical, a.s. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Sivák 15.3.2002. Zánik funkcie člena dozornej rady - Ing. Peter Matoulek 15.3.2002.
  (from: 03/28/2002)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person