Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  559/V

Business name: 
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
  (from: 10/19/1999)
Dopravné podniky mesta Košice, akciová spoločnosť
  (from: 01/11/1995 until: 10/18/1999)
Registered seat: 
Bardejovská 6
Košice 043 29
  (from: 01/02/2003)
Bardejovská 6
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 01/01/2003)
Identification number (IČO): 
31 701 914
  (from: 01/11/1995)
Date of entry: 
01/11/1995
  (from: 01/11/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/11/1995)
Objects of the company: 
pravidelná cestná osobná doprava
  (from: 01/11/1995)
pohostinská činnosť
  (from: 01/11/1995)
ubytovacie služby
  (from: 01/11/1995)
oprava motorových vozidiel a ostatných strojov a zariadení
  (from: 01/11/1995)
čistiace práce, autoumývarka
  (from: 01/13/2007)
vyučovanie vedenia motorových vozidiel
  (from: 01/11/1995)
výstavba, opravy a údržba tratí a dopravných zariadení
  (from: 01/11/1995)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 01/11/1995)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/28/1999)
prevádzkovanie Detskej železnice v Čermeli
  (from: 01/13/2007)
vykonávanie psychologických vyšetrení
  (from: 04/28/1999)
prenájom vlastných nebytových priestorov a priestorov zverených do správy
  (from: 04/28/1999)
veľkoobchod a maloobchod: koľajové vozidlá, trolejové vozidlá, motorové vozidlá, náhradné diely, autopríslušenstvo, strojárske výrobky, hutnícke výrobky, potravinárske výrobky
  (from: 11/09/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu predmetu činnosti
  (from: 11/09/1999)
servis motorových vozidiel
  (from: 11/09/1999)
nákup a predaj náhradných dielov motorových vozidiel
  (from: 11/09/1999)
pravidelná mestská hromadná doprava trolejbusová
  (from: 11/09/1999)
verejná pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice
  (from: 11/09/1999)
vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice za úhradu zmluvným prepravcom
  (from: 11/09/1999)
vyhradená pravidelná autobusová doprava na území mesta Košice bez úhrady alebo len za čiastočnú úhradu prepravcom
  (from: 11/09/1999)
montáž, rekonštrukcia, opravy a údržba: elektrické zariadenia do 1000 V vrátane trakčných napájacích staníc, trakčného vedenia električkových a trolejbusových dráh, električiek a trolejbusov nevzťahuje sa na elektrické zariadenia železničných a lanových dráh elektrické zariadenia nad 1000 V len to, ktoré slúži na napájanie a skúšanie električkových a trolejbusových dráh vrátane električiek a trolejbusov
  (from: 01/08/2001)
vnútroštátna nepravidelná autobusová doprava
  (from: 08/12/2005)
pravidelná mestská hromadná doprava električková
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie električkovej dráhy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie trolejbusovej dráhy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie medzinárodnej nepravidelnej autobusovej dopravy
  (from: 04/07/2006)
prevádzkovanie autoškoly v rozsahu: - výučba a výcvik účastníkov prípravy na skúšku v odbornej spôsobilosti na vydanie oprávnenia viesť motorové vozidlá v rozsahu skupiny D, - doškoľovacie kurzy držiteľov vodičských oprávnení v rozsahu skupiny D
  (from: 02/14/2012)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - ambulancia s odborným zameraním klinická psychológia, dopravná psychológia, psychoterapia
  (from: 02/14/2012)
vykonávanie vzdelávania zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov
  (from: 02/14/2012)
vykonávanie overovania odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach
  (from: 02/14/2012)
vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov trolejbusových a električkových dráh a dopravy na trolejbusových a električkových dráhach vykonávanie kurzov povinnej základnej kvalifikácie vodičov podľa §4 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. a kurzov pravidelného výcviku vodičov podľa §9 ods.1 zákona č. 280/2006 Z.z. v rozsahu skupín: D, D+E, vrátane ich podskupín
  (from: 02/14/2012)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/11/1995 until: 04/27/1999)
pravidelná mestská hromadná doprava koľajová
  (from: 01/11/1995 until: 04/06/2006)
vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti práce v rozsahu odbornej spôsobilosti elektrotechnikov
  (from: 04/28/1999 until: 02/13/2012)
prevádkovanie Detskej železnice v Čermeli
  (from: 04/28/1999 until: 01/12/2007)
čistaice práce, autoumývarka
  (from: 01/11/1995 until: 01/12/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/11/1995)
Ing. Roman Danko - Chairman of the Board of Directors
Humenská 17
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 03/24/2023
  (from: 04/26/2023)
Michal Djordjevič , MBA - Member of the Board of Directors
Škultétyho 1358/2
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 07/01/2023
  (from: 06/30/2023)
Mgr. Marcel Čop - Member of the Board of Directors
Slobody 225/28
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 06/13/2023
  (from: 06/30/2023)
Ing. Ján Bendžala - predseda
Fábryho 2
Košice 040 22
From: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 05/09/2007)
Ing. Ján Bendžala - predseda
Fábryho 2
Košice 040 22
From: 09/23/2004 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Ladislav Bruňák - predseda
Humenska 3
Košice 040 11
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 06/16/2009)
Ing. Ladislav Bruňák - predseda
Humenska 3
Košice 040 11
From: 04/12/2007 Until: 05/28/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Mgr. Marcel Čop - predseda
Okružná 499/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 02/01/2023)
Mgr. Marcel Čop - predseda
Okružná 499/14
Veľký Krtíš 990 01
From: 12/10/2018 Until: 11/29/2022
  (from: 02/02/2023 until: 02/01/2023)
Ing. Roman Danko
Humenská 17
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 12/01/2022
  (from: 02/02/2023 until: 04/25/2023)
Ing. Roman Danko
Humenská 17
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 12/01/2022 Until: 03/24/2023
  (from: 04/26/2023 until: 04/25/2023)
Ing. Július Dučaj - člen
Húskova 31
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Július Dučaj - člen
Húskova 31
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/28/1997)
Štefan Dutko
Dénešova 4
Košice
From: 09/01/2002
  (from: 01/02/2003 until: 09/17/2004)
Bc. Štefan Dutko - člen
Dénešova 4
Košice 040 01
From: 09/01/2002
  (from: 09/18/2004 until: 11/28/2005)
Bc. Štefan Dutko - člen
Dénešova 4
Košice 040 01
From: 09/01/2002 Until: 11/10/2005
  (from: 11/29/2005 until: 11/28/2005)
Ing. Imrich Fráj - člen
Nešporova 10
Košice
  (from: 10/19/1999 until: 09/17/2004)
Ing. Imrich Fráj - člen
Nešporova 282/10
Košice 040 01
From: 05/20/2004
  (from: 09/18/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Imrich Fráj - člen
Nešporova 282/10
Košice 040 01
From: 05/20/2004 Until: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
JUDr. Alžbeta Franková - člen
Jantárova 1508/8
Košice 040 01
From: 11/10/2005
  (from: 11/29/2005 until: 05/09/2007)
JUDr. Alžbeta Franková - člen
Jantárova 1508/8
Košice 040 01
From: 11/10/2005 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Jozef Gima - člen
Jesenského 1594/22
Košice 040 01
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 03/27/2020)
Ing. Jozef Gima - člen
Jesenského 1594/22
Košice 040 01
From: 12/10/2018 Until: 02/29/2020
  (from: 03/28/2020 until: 03/27/2020)
Ing. Róbert Gold , CA - člen
Krasinského 15
Košice 040 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Róbert Gold , CA - člen
Krasinského 15
Košice 040 01
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Juraj Hrehorčák - člen
Záhradná 4007/3
Prešov 080 01
From: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/26/2016)
Ing. Juraj Hrehorčák - člen
Záhradná 4007/3
Prešov 080 01
From: 02/10/2015 Until: 02/17/2016
  (from: 02/27/2016 until: 02/26/2016)
Ing. Juraj Hrehorčák - podpredseda
Záhradná 4007/3
Prešov 080 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Juraj Hrehorčák - podpredseda
Záhradná 4007/3
Prešov 080 01
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Martin Jaš - člen
Jantárová 13992/8
Prešov 080 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Martin Jaš - člen
Jantárová 13992/8
Prešov 080 01
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Slavomír Joščák - člen
M. Nešpora 53
Prešov 080 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Slavomír Joščák - člen
M. Nešpora 53
Prešov 080 01
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
MUDr. Igor Jutka , MPH - predseda
Plzenská 125
Košice 040 01
From: 05/28/2009
  (from: 06/17/2009 until: 03/03/2011)
MUDr. Igor Jutka , MPH - predseda
Plzenská 125
Košice 040 01
From: 05/28/2009 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Hieroným Karaba - člen
Svätoplukova 25
Košice
  (from: 10/29/1997 until: 10/18/1999)
Ing. Pavel Krempaský - člen
Národná trieda 55
Košice
  (from: 10/19/1999 until: 01/07/2001)
Ing. Pavol Krempaský - člen
Národná trieda 55
Košice 040 01
From: 05/20/2004
  (from: 09/18/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Pavol Krempaský - člen
Národná trieda 55
Košice 040 01
From: 05/20/2004 Until: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Juraj Krempaský - člen
Dénešova 1143/77
Košice 040 01
From: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 01/08/2019)
Ing. Juraj Krempaský - člen
Dénešova 1143/77
Košice 040 01
From: 02/10/2015 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Ing. Karol Kuzma - člen
Toryská 6
Košice
  (from: 10/29/1997 until: 10/18/1999)
Ing. Marta Lengyelová - člen
Húskova 11
Košice
Until: 04/19/2002
  (from: 08/01/2001 until: 07/14/2002)
Ing. Richard Majza , MBA - predseda
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 01/08/2019)
Ing. Richard Majza , MBA - predseda
Lesná 3974/10
Košice 040 01
From: 02/10/2015 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Ing. Jozef Melničák - podpredseda
Zinkova 20
Košice 040 17
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/03/2011)
Ing. Jozef Melničák - podpredseda
Zinkova 20
Košice 040 17
From: 04/12/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Ing. Viktor Mezei - člen
Dargovská 2
Košice
  (from: 10/29/1997 until: 10/18/1999)
Ing. Jozef Mikloš - člen
Čingovská 9
Košice 040 12
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/03/2011)
Ing. Jozef Mikloš - člen
Čingovská 9
Košice 040 12
From: 04/12/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Ing. Jozef Oberuč - člen
Jesenná 1134/8
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/01/2020
  (from: 03/28/2020 until: 02/01/2023)
Ing. Jozef Oberuč - člen
Jesenná 1134/8
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/01/2020 Until: 11/29/2022
  (from: 02/02/2023 until: 02/01/2023)
JUDr. Martin Petruško - člen
Trieda SNP 11
Košice 040 11
From: 02/18/2016
  (from: 02/27/2016 until: 01/08/2019)
JUDr. Martin Petruško - člen
Trieda SNP 11
Košice 040 11
From: 02/18/2016 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Ing. Milan Popovič - člen
Pokroku 16
Košice 040 13
From: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 05/09/2007)
Ing. Milan Popovič - člen
Pokroku 16
Košice 040 13
From: 09/23/2004 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Štefan Pustelník - člen
Pražská 14
Košice
  (from: 10/19/1999 until: 09/17/2004)
Ing. Štefan Pustelník - člen
Pražská 470/14
Košice 040 01
From: 05/20/2004
  (from: 09/18/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Štefan Pustelník - člen
Pražská 470/14
Košice 040 01
From: 05/20/2004 Until: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Igor Reiprich , CSc. - predseda
Humenská 3
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Igor Reiprich , CSc. - predseda
Humenská 3
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 09/17/2004)
Ing. Igor Reiprich , CSc. - predseda
Humenská 338/3
Košice 040 01
From: 05/20/2004
  (from: 09/18/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Igor Reiprich , CSc. - predseda
Humenská 338/3
Košice 040 01
From: 05/20/2004 Until: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 11/02/2004)
Ing. Antonín Reisinger - člen
Gerlachovská 19
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Antonín Reisinger - člen
Gerlachovská 19
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/28/1997)
Ing. Antonín Reisinger - člen
Gerlachovska 19
Košice 040 01
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/03/2011)
Ing. Antonín Reisinger - člen
Gerlachovska 19
Košice 040 01
From: 04/12/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 66
Trnava 917 02
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 66
Trnava 917 02
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Arpád Schwartz - člen
Lomnická 2
Košice
Until: 08/31/2002
  (from: 10/19/1999 until: 01/01/2003)
Ing. Pavel Titl - člen
Húskova 47
Košice
  (from: 10/29/1997 until: 10/18/1999)
Ing. Pavel Titl - člen
Húskova 47
Košice 040 11
From: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 05/09/2007)
Ing. Pavel Titl - člen
Húskova 47
Košice 040 11
From: 09/23/2004 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
RNDr. Ing. Michal Tkáč - člen
Buzulucká 21
Košice 040 22
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/03/2011)
RNDr. Ing. Michal Tkáč - člen
Buzulucká 21
Košice 040 22
From: 04/12/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Varšavská 8
Košice 040 01
From: 09/23/2004
  (from: 11/03/2004 until: 05/09/2007)
Ing. Ladislav Vozárik - člen
Varšavská 8
Košice 040 01
From: 09/23/2004 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Vladimír Padyšák - člen
Feketeova pažiť 658/6
Košice 040 18
From: 12/10/2018 Until: 06/13/2023
  (from: 06/30/2023 until: 06/29/2023)
Ing. Vladimír Padyšák - člen
Feketeova pažiť 658/6
Košice 040 18
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 06/29/2023)
Acting in the name of the company: 
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 06/30/2023)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/02/2023 until: 06/29/2023)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/28/2020 until: 02/01/2023)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 02/26/2015 until: 03/27/2020)
Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva a ďalší dvaja členovia predstavenstva spoločne alebo podpredseda predstavenstva a traja členovia spoločne.
  (from: 05/10/2007 until: 02/25/2015)
Za akciovú spoločnosť koná predstavenstvo. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému názvu pripojí svoj podpis predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 01/11/1995 until: 05/09/2007)
Capital: 
7 908 740 EUR Paid up: 7 908 740 EUR
  (from: 04/02/2016)
33 190 EUR Paid up: 33 190 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 04/01/2016)
1 000 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 12/31/2008)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 790 874 EUR
  (from: 04/02/2016)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 01/01/2009 until: 04/01/2016)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/02/2003 until: 12/31/2008)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/11/1995 until: 01/01/2003)
Supervisory board: 
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 07/01/2019
  (from: 08/17/2019)
Andrea Vindišová
Havanská 13
Košice 040 13
From: 07/01/2019
  (from: 08/17/2019)
Ing. Vladimír Saxa
Adamova 9
Košice - mestská časť Krásna 040 18
From: 10/07/2019
  (from: 11/28/2019)
Iveta Adamčíková
Klimkovičova 1
Košice 040 23
From: 07/31/2020
  (from: 09/03/2020)
Ing. Michal Krcho
Mliečna 269/79
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 14
From: 01/01/2023
  (from: 02/02/2023)
Ing. Ján Bendžala - člen
Fábryho 2
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Juraj Blahovec - člen
Narcisová 5
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Eduard Buraš
Toryská 10
Košice 040 11
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 06/16/2009)
Ing. Eduard Buraš
Toryská 10
Košice 040 11
From: 04/12/2007 Until: 05/28/2009
  (from: 06/17/2009 until: 06/16/2009)
Henrich Burdiga
Bauerova 1
Košice 040 23
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 09/02/2020)
Henrich Burdiga
Bauerova 1
Košice 040 23
From: 12/10/2018 Until: 06/25/2020
  (from: 09/03/2020 until: 09/02/2020)
Ing. Helena Cibuľová - člen
69
Kráľovce
Until: 03/27/2003
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2003)
Ing. Ján Dečo
Na rožku 330/8
Košice 040 01
From: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 01/08/2019)
Ing. Ján Dečo
Na rožku 330/8
Košice 040 01
From: 02/10/2015 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
MUDr. Ľubomír Demský
Rastislavova 32
Košice 040 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
MUDr. Ľubomír Demský
Rastislavova 32
Košice 040 01
From: 02/17/2011 Until: 02/10/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Mária Derzsiová - člen
Tr. SNP 8
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Ján Forgáč
Amurská 9
Košice 040 12
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 12/08/2010)
Ing. Ján Forgáč
Amurská 9
Košice 040 12
From: 04/12/2007 Until: 10/20/2010
  (from: 12/09/2010 until: 12/08/2010)
Ing. Imrich Fraj - člen
Nešporova 10
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Imrich Fraj - člen
Nešporova 10
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 06/30/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/16/2015)
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 06/30/2011 Until: 06/30/2015
  (from: 07/17/2015 until: 07/16/2015)
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 07/01/2015
  (from: 07/17/2015 until: 08/16/2019)
Ivan Horváth
Sofijská 1
Košice 040 13
From: 07/01/2015 Until: 06/30/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Miloš Ihnát
Viedenská 6
Košice 040 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Miloš Ihnát
Viedenská 6
Košice 040 01
From: 02/17/2011 Until: 02/17/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 11/27/2019)
Ing. Mgr. Miloš Ihnát
Viedenská 6
Košice 040 13
From: 12/10/2018 Until: 09/19/2019
  (from: 11/28/2019 until: 11/27/2019)
Ing. Martin Jalč
Varšavská 5
Košice
From: 03/27/2003
  (from: 11/26/2003 until: 05/09/2007)
Ing. Martin Jalč
Varšavská 5
Košice
From: 03/27/2003 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Bc Iveta Kijevská
Zombova 25
Košice 040 01
From: 05/28/2009
  (from: 06/17/2009 until: 03/03/2011)
Ing. Bc Iveta Kijevská
Zombova 25
Košice 040 01
From: 05/28/2009 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Štefan Kočiš - člen
Kurská 13
Košice
  (from: 10/29/1997 until: 10/18/1999)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
From: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 02/25/2015)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
From: 02/17/2011 Until: 02/17/2015
  (from: 02/26/2015 until: 02/25/2015)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
From: 02/18/2015
  (from: 02/26/2015 until: 01/08/2019)
Ing. Stanislav Kočiš
Poľovnícka 4
Košice 040 01
From: 02/18/2015 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
Doc. Ing Edita Krličková , CSc. - člen
Kpt. Jaroša 9
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Doc. Ing. Edita Krličková , CSc. - člen
kpt. Jaroša 9
Košice
Until: 03/27/2003
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2003)
Ing. Mária Kučerová - člen
Palárikova 7
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Ján Kupec
Lovecká 8
Košice-Kavečany 040 01
From: 11/04/2010
  (from: 12/09/2010 until: 03/03/2011)
Ing. Ján Kupec
Lovecká 8
Košice-Kavečany 040 01
From: 11/04/2010 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Ing. Ladislav Lancoš
Amurská 7
Košice
From: 03/27/2003
  (from: 11/26/2003 until: 08/11/2005)
Ing. Ladislav Lancoš
Amurská 7
Košice
From: 03/27/2003 Until: 06/30/2005
  (from: 08/12/2005 until: 08/11/2005)
Ing. Lubomír Melichar
Starozagorská 25
Košice
From: 05/06/2003
  (from: 11/26/2003 until: 07/02/2007)
Ing. Lubomír Melichar
Starozagorská 25
Košice
From: 05/06/2003 Until: 06/15/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Ing. Lubomír Melichar
Starozagorská 25
Košice 040 23
From: 06/15/2007
  (from: 07/03/2007 until: 04/07/2008)
Ing. Lubomír Melichar
Starozagorská 25
Košice 040 23
From: 06/15/2007 Until: 03/01/2008
  (from: 04/08/2008 until: 04/07/2008)
Ing. Ľubomír Melichar - člen
Starozagorská 25
Košice
Until: 04/29/2003
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2003)
PhDr. Pavol Mutafov - člen
Moldavská 27
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Róbert Nagy
Postupimská 15
Košice 040 22
From: 07/01/2015
  (from: 07/17/2015 until: 08/16/2019)
Ing. Róbert Nagy
Postupimská 15
Košice 040 22
From: 07/01/2015 Until: 06/30/2019
  (from: 08/17/2019 until: 08/16/2019)
Ing. Magdaléna Nagyová
Agátová 1
Košice
From: 05/06/2003
  (from: 11/26/2003 until: 07/02/2007)
Ing. Magdaléna Nagyová
Agátová 1
Košice
From: 05/06/2003 Until: 06/15/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/02/2007)
Ing. Jozef Ondruš
Sokolovská 154
Košice
From: 03/27/2003
  (from: 11/26/2003 until: 05/09/2007)
Ing. Jozef Ondruš
Sokolovská 154
Košice
From: 03/27/2003 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Luboš Pajtáš
Mudroňova 34
Košice 040 01
From: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 03/03/2011)
Ing. Luboš Pajtáš
Mudroňova 34
Košice 040 01
From: 04/12/2007 Until: 02/17/2011
  (from: 03/04/2011 until: 03/03/2011)
Ing. Dušan Petrenka
Mliečna 229/5
Košice 040 14
From: 02/18/2015
  (from: 02/26/2015 until: 01/08/2019)
Ing. Dušan Petrenka
Mliečna 229/5
Košice 040 14
From: 02/18/2015 Until: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 01/08/2019)
František Piasecký
Drábova 4
Košice
From: 06/30/2005
  (from: 08/12/2005 until: 05/09/2007)
František Piasecký
Drábova 4
Košice
From: 06/30/2005 Until: 04/12/2007
  (from: 05/10/2007 until: 05/09/2007)
Ing. Mária Semančíková - člen
Jaltská 25
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ing. Mária Semančíková - člen
Jaltská 25
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/18/1999)
Ing. Mária Semančíková
Jaltská 25
Košice 040 22
From: 05/31/2008
  (from: 06/24/2008 until: 07/16/2015)
Ing. Mária Semančíková
Jaltská 25
Košice 040 22
From: 05/31/2008 Until: 06/30/2015
  (from: 07/17/2015 until: 07/16/2015)
Alžbeta Szathmáryová - člen
Lomonosovova 32
Košice
Until: 04/29/2003
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2003)
Ing. Ján Šarak - predseda
Ovručská 11
Košice
Until: 03/27/2003
  (from: 10/19/1999 until: 11/25/2003)
Ján Špak - člen
Cottbuská 6
Košice
  (from: 01/11/1995 until: 02/04/1996)
Ján Špak - člen
Cottbuská 6
Košice
  (from: 02/05/1996 until: 10/28/1997)
Imrich Taiš
44
Opiná 044 47
From: 06/15/2007
  (from: 07/03/2007 until: 07/27/2011)
Imrich Taiš
44
Opiná 044 47
From: 06/15/2007 Until: 06/15/2011
  (from: 07/28/2011 until: 07/27/2011)
Ing. Jozef Filipko
Pod kaštieľom 1
Košice 040 01
From: 12/10/2018 Until: 01/01/2023
  (from: 02/02/2023 until: 02/01/2023)
Ing. Jozef Filipko
Pod kaštieľom 1
Košice 040 01
From: 12/10/2018
  (from: 01/09/2019 until: 02/01/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa a zakladateľskou listinou zo dňa 25.5.1994 osvedčenou notárskou zápisnicou dňa 25.5.1994 podľa zák. č. 513/91 Zb. v dôsledku zrušenia Dopravného podniku mesta Košíc,štátneho podniku bez likvidácie na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 301 zo dňa 26. a 27.8.1993.
  (from: 01/11/1995)
Zmena stanov a.s. schválená VZ dňa 21.1.1999 (notárska zápisnica č. N 178/99, Nz 178/99) a VZ dňa 17.5.1999 formou notárskej zápisnice č. N 283/99, Nz 283/99. Rozhodnutie VZ zo dňa 9.7.1999 (notárska zápisnica č. N 423/99, Nz 423/99).
  (from: 10/19/1999)
Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 25.4.2001.
  (from: 08/01/2001)
Zmena stanov a.s. zo dňa 16.9.2002.
  (from: 01/02/2003)
Date of updating data in databases:  11/27/2023
Date of extract :  11/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person