Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2590/R

Business name: 
KERAMIKA, spol. s r.o.
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
Registered seat: 
Dlhá 418
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 602 657
  (from: 03/11/1994)
Date of entry: 
03/11/1994
  (from: 03/11/1994)
Person dissolved from: 
3. 6. 2003
  (from: 06/03/2003)
Date of deletion: 
06/03/2003
  (from: 06/03/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1994)
Capital: 
1 306 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 06/02/2003)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 23/02-31 zo dňa 26.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KERAMIKA, spol. s r.o., Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 31 602 657 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie. Na základe uvedených skutočností v zmysle § 68 ods. 1, 2, 3, 4 Obch. zák. sa spoločnosť KERAMIKA, spol. s r.o., Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 31 602 657 dňom 3.6.2003 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 06/03/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person