Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2590/R

Business name: 
KERAMIKA, spol. s r.o.
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
Registered seat: 
Dlhá 418
Nitrianske Pravno 972 13
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
Identification number (IČO): 
31 602 657
  (from: 03/11/1994)
Date of entry: 
03/11/1994
  (from: 03/11/1994)
Person dissolved from: 
3. 6. 2003
  (from: 06/03/2003)
Date of deletion: 
06/03/2003
  (from: 06/03/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu
  (from: 06/03/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/11/1994)
Objects of the company: 
zámočníctvo
  (from: 11/17/1994 until: 01/01/2001)
výroba a montáž keramických stavaných kachieľ
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
obchod s tovarom nevyžad. si zvláštne povolenie-mimo predajne
  (from: 03/11/1994 until: 06/02/2003)
obchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/17/1994 until: 06/02/2003)
Partners: 
Martina Kratková
Nad Terasami 499/12
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Jana Kratková
Veterná 261/15
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Jana Kratková
Novomeského 50/5
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Ing. Jana Kratková
Novomeského 50/5
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Karol Ličko
Štefánika 716/35
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Karol Ličko
Štefánika 716/35
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Ing. Jaroslav Vdoleček
J. Murgaša 22/10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 10/20/1999)
Ing. Maroš Vlnieška
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Rastislav Vlnieška
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Milan Vlnieška
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 10/20/1999)
Irena Vlniešková
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Irena Vlniešková
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Contribution of each member: 
Milan Vlnieška
Amount of investment: 513 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 513 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/20/1999)
Irena Vlniešková
Amount of investment: 512 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 512 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Ing. Jana Kratková
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Karol Ličko
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Ing. Jaroslav Vdoleček
Amount of investment: 220 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/20/1999)
Irena Vlniešková
Amount of investment: 513 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 513 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Ing. Jana Kratková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Karol Ličko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
Ing. Jana Kratková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Rastislav Vlnieška
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
Amount of investment: 492 000 ( nehnuteľnosť ) Paid up: 492 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Maroš Vlnieška
Amount of investment: 493 000 Sk ( nehnuteľnosť ) Paid up: 493 000 Sk
Amount of investment: 20 000 ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Martina Kratková
Amount of investment: 200 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
Amount of investment: 50 000 ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/02/2001 until: 06/02/2003)
konatelia
  (from: 10/21/1999 until: 01/01/2001)
konatelia
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
konatelia
  (from: 06/18/1997 until: 10/05/1998)
konatelia
  (from: 03/11/1994 until: 06/17/1997)
Ing. Antol Horst
Turcelova 244/2
Nitrianske Rudno
  (from: 10/06/1998 until: 01/01/2001)
Karol Ličko
Štefánika 716/35
Nitrianske Pravno
  (from: 03/11/1994 until: 06/17/1997)
Ing. Anton Prostinák
Žltá 31/661
Nitrianske Pravno
  (from: 06/18/1997 until: 10/05/1998)
Milan Vlnieška
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
  (from: 03/11/1994 until: 06/17/1997)
Milan Vlnieška
Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
  (from: 06/18/1997 until: 10/20/1999)
Ing. Jana Kratková
Veterná 261/15
Prievidza
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Ing. Rastislav Vlnieška
M.R.Štefánika 136/4
Nitrianske Pravno
  (from: 01/02/2001 until: 06/02/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 01/02/2001 until: 06/02/2003)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia a to : Ing. Jana Kratková : neobmedzene.
  (from: 10/21/1999 until: 01/01/2001)
spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia a to: -Milan Vlnieška: neobmedzene -Ing. Antol Horst: do výšky 50.000,-Sk
  (from: 10/06/1998 until: 10/20/1999)
spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia a to: -Milan Vlnieška: neobmedzene -Ing. Anton Prostinák:do výšky 50.000,-Sk
  (from: 06/18/1997 until: 10/05/1998)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne do výšky 100.000,- Sk, nad uvedenúsumu spoločne.
  (from: 03/11/1994 until: 06/17/1997)
Capital: 
1 306 000 Sk
  (from: 10/06/1998 until: 06/02/2003)
1 285 000 Sk
  (from: 03/11/1994 until: 10/05/1998)
Other legal facts: 
Krajský súd v Bratislave uznesením č.k. 3K 23/02-31 zo dňa 26.3.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.5.2003 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KERAMIKA, spol. s r.o., Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 31 602 657 pre nedostatok majetku dlžníka. V zmysle § 68 ods. 3, písm. d/ zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov zamietnutím návrhu pre nedostatok majetku sa spoločnosť zrušila bez likvidácie. Na základe uvedených skutočností v zmysle § 68 ods. 1, 2, 3, 4 Obch. zák. sa spoločnosť KERAMIKA, spol. s r.o., Dlhá 418, 972 13 Nitrianske Pravno, IČO 31 602 657 dňom 3.6.2003 z obchodného registra v y m a z á v a.
  (from: 06/03/2003)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.6.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 4973
  (from: 11/17/1994 until: 06/02/2003)
Valné zhromaždenie dňa 18.4.1997 schválilo dodatok č.1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/18/1997 until: 06/02/2003)
Valné zhromaždenie dňa 5.6.1998 schválilo dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/06/1998 until: 06/02/2003)
Valné zhromaždenie dňa 30.12.1998 schválilo dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/21/1999 until: 06/02/2003)
Valné zhromaždenie dňa 28.6.2000 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/02/2001 until: 06/02/2003)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person