Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19416/B

Business name: 
XIN HUA, spol. s r.o.
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Registered seat: 
Nám.SNP 23
Bratislava 811 01
  (from: 04/03/2000 until: 04/04/2013)
Hodžovo nám.-podchod
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 04/02/2000)
Identification number (IČO): 
35 770 198
  (from: 08/04/1999)
Date of entry: 
08/04/1999
  (from: 08/04/1999)
Person dissolved from: 
11.2.2013
  (from: 04/05/2013)
Date of deletion: 
04/05/2013
  (from: 04/05/2013)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/05/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/04/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Partners: 
Chen Boping
Yachen, Shankou, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Hongfen
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
M. C. Sklodowskej 4
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Xia Juhua
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Vilová 9
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Liu Lingfen
402 Room, B Zhou. 34 Building, Hecheng, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Lin Maolin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Ondrejovova 24
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 07/06/2003)
Guo Jin Ping
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Iľjušinova 12
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Wu Yong Qin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
149
Kajal
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Ma Suihua
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Iľjušinova 12
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Jiang Xin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Rajčianska 42
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 07/06/2003)
Chen Zhifen
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Vilová 9
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Wanghua
Yingzhuangyang, Renzhuang, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Xu Zhipin
No. 36 Wenhua, Shankou, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Lin Maolin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Ondrejovova 24
Bratislava
  (from: 07/07/2003 until: 04/04/2013)
Liu Lingfen
402 Room, B Zhou. 34 Building, Hecheng, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
  (from: 02/27/2001 until: 04/04/2013)
Contribution of each member: 
Chen Wanghua
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Xu Zhipin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Liu Lingfen
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Boping
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Jiang Xin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 07/06/2003)
Ma Suihua
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Hongfen
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Xia Juhua
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Guo Jin Ping
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Wu Yong Qin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Zhifen
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Lin Maolin
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 07/06/2003)
Liu Lingfen
Amount of investment: 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 240 000 Sk
  (from: 02/27/2001 until: 04/04/2013)
Lin Maolin
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 07/07/2003 until: 04/04/2013)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Jiang Xin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Rajčianska 42
Bratislava
Until: 05/06/2003
  (from: 08/04/1999 until: 07/06/2003)
Ma Suihua
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Iľjušinova 12
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Hongfen
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
M. C. Sklodowskej 4
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Xia Juhua
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Vilová 9
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Guo Jin Ping
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Iľjušinova 12
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Wu Yong Qin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
149
Kajal
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Chen Zhifen
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Vilová 9
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 02/26/2001)
Lin Maolin
Zhe Jiang
Qing Tian
Čína
residence in the Slovak Republic :
Ondrejovova 24
Bratislava
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Chen Boping
Yachen, Shankou, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
Nížinná 32
Bratislava
  (from: 04/03/2000 until: 02/26/2001)
Xu Zhipin
No. 36 Wenhua, Shankou, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
nám. Hraničiarov 3
Bratislava
  (from: 04/03/2000 until: 04/04/2013)
Liu Lingfen
402 Room, B Zhou. 34 Building, Hecheng, Qing Tian
Zhe Jiang
Čína
residence in the Slovak Republic :
nám. Hraničiarov 3
Bratislava
  (from: 04/03/2000 until: 04/04/2013)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Capital: 
360 000 Sk
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Other legal facts: 
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I v Bratislave zo dňa 23.10.2012, právoplatné dňom 11.02.2013, č. k.: 32CbR/135/2011, ktorým súd zrušuje obchodnú spoločnosť XIN HUA, spol. s r. o., so sídlom Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava, IČO: 35 770 198 bez likvidácie. Na základe tohto uznesenia sa obchodná spoločnosť XIN HUA, spol. s r. o., so sídlom Nám. SNP 23, 811 01 Bratislava, IČO: 35 770 198, zapísaná v odd. Sro, vl. č. 19416/B v y m a z u j e z obchodného registra v celom rozsahu.
  (from: 04/05/2013)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 24.6.1999 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/04/1999 until: 04/04/2013)
Zmeny spoločenskej zmluvy spísané do notárskej zápisnice č. N 169/99 Nz 166/99 dňa 5.8.1999 a č. N 230/99 Nz 224/99 dňa 14.10.1999
  (from: 04/03/2000 until: 04/04/2013)
Prevody obchodných podielov odsúhlasené na valnom zhromaždení dňa 11.12.2000.
  (from: 02/27/2001 until: 04/04/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 6.5.2003.
  (from: 07/07/2003 until: 04/04/2013)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person