Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19626/B

Business name: 
ADMIRA, s.r.o.
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
Registered seat: 
Gercenova 1
Bratislava 851 01
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
Identification number (IČO): 
35 772 441
  (from: 08/31/1999)
Date of entry: 
08/31/1999
  (from: 08/31/1999)
Person dissolved from: 
30. 11. 2015
  (from: 01/20/2016)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 01/20/2016)
Date of deletion: 
01/20/2016
  (from: 01/20/2016)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 01/20/2016)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/31/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
poradenská činnosť v stavebníctve
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
poradenstvo v obchodovaní okrem organizačno-ekonomického a účtovného poradenstva
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
inžinierska činnosť v stavebníctve
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre bytové a občianske stavby
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho, dopravné stavby-koľajová doprava, inžinierske konštrukcie a mosty-mosty
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
výkon činnosti stavebného dozoru-Pozemné stavby
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho-Pozemné stavby
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
poľnohospodárska výroba podľa zákona č. 219/91 Zb.
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Partners: 
Vladimír Kapel
Gercenova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Ing. František Porázik
Mesačná 16
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Vladimír Kapel
Gercenova 1
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Ing. František Porázik
Mesačná 16
Bratislava 821 02
Slovak Republic
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Contribution of each member: 
Vladimír Kapel
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Ing. František Porázik
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Vladimír Kapel
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 11/05/2009)
Ing. František Porázik
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 151 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 11/05/2009)
Vladimír Kapel
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 01/19/2016)
Ing. František Porázik
Amount of investment: 6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 01/19/2016)
Management body: 
konatelia
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
konatelia
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Vladimír Kapel
Gercenova 1
Bratislava 851 01
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Ing. František Porázik
Mesačná 16
Bratislava 821 02
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Vladimír Kapel
Gercenova 1
Bratislava 851 01
From: 08/31/1999
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Ing. František Porázik
Mesačná 16
Bratislava 821 02
From: 08/31/1999
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Samostatne, v zmysle spoločenskej zmluvy § 7-Konatelia.
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Capital: 
13 311 EUR Paid up: 13 311 EUR
  (from: 11/06/2009 until: 01/19/2016)
401 000 Sk Paid up: 301 000 Sk
  (from: 08/16/2004 until: 11/05/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/31/1999 until: 08/15/2004)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení N 580/2015, Nz 46079/2015, NCRls 47005/2015 zo dňa 25.11.2015.
  (from: 01/20/2016)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 13.4.1999 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 20.8.1999 v súlade s ust. § 105 - 153 Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/31/1999 until: 01/19/2016)
Mimoriadnym valným zhromaždením spoločníkov spoločnosti zo dňa 22.12.2003 bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou ASO ŠVEJDA spol. s r.o., IČO: 31 353 398, so sídlom Mateja Bela 6, 811 06 Bratislava, spis 5330/B. Zmluva o zlúčení spoločností s ručením obmedzeným zo dňa 22.12.2003. Spoločenská zmluva (nové znenie) zo dňa 22.12.2003. AMIRA, s.r.o., IČO: 35 772 441, so sídlom Gercenova 1, 851 01 Bratislava, spis: Sro 19626/B sa stáva právnym nástupcom spoločnosti ASO ŠVEJDA spol. s r.o. a prechádzajú na ňu všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutej ASO ŠVEJDA spol. s r.o.
  (from: 08/16/2004 until: 01/19/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/20/2016)
Legal successor: 
ultramarine s.r.o.
Poľská ul. 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 07
  (from: 01/20/2016)
Date of updating data in databases:  02/19/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person