Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  14/B

Business name: 
bit-STUDIO spol. s r. o.
  (from: 03/15/1993 until: 12/11/2002)
BIT Studio, spol. s r. o. Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Registered seat: 
Sliačska 1
Bratislava 832 59
  (from: 03/15/1993 until: 12/11/2002)
Bratislava
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Identification number (IČO): 
00 681 261
  (from: 06/01/1990)
Date of entry: 
06/01/1990
  (from: 06/01/1990)
Person dissolved from: 
12.12.2002
  (from: 12/12/2002)
Date of deletion: 
12/12/2002
  (from: 12/12/2002)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/12/2002)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/01/1990)
Objects of the company: 
poradenská, konzultačná, školiteľská, propagačná a servisná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky, manipulácia s ňou, vrátane činností z nej vyplývajúcich
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
projektovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok uvedených pod bodom vyššie prípadne zabezpečovanie týchto činností
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
vykonávanie a sprostredkovávanie prepravy tovarov a iných vecí prostriedkami nákladnej automobilovej dopravy, železničnej, lodnej v tuzemsku i v zahraničí ako i všetkých činností s tým súvisiacich.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Doprava vlastná a prenajatá.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 7a Zák. č. 42/80 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím, v znení neskorších zmien a doplnkov udelilo povolenie k zahranično - obchodnej činnosti podľa § 6 ods. 1 písm. a/, c/, d/, e/ Zák. č. 42/80 a hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších zmien a doplnkov v rozsahu:
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
1/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou tvorby programov a propagačných projektov a servisu výpočtovej a kancelárskej techniky.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
2/ Prijímanie služieb od zahraničných osôb formo u tvorby programov a progarmových projektov.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
3/ Dovoz a vývoz nosičov so záznamom v náväznosti na bod 1 a 2 rozsahu povolenia.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
4/ Dovoz komponentov výpočtovej a kancelárskej techniky, číslo volného sadzobníka 8469. 8470, 8471, 8472, 8473, 8517.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
5/ Dovoz kancelárskych doplnkov pre dovybavenie kancelárií v súlade s predmetom činnosti organizácie.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
6/ Poskytovanie služieb zahraničným osobám na území ČSFR a v zahraničí formou technicko - poradenskej činnosti, servisu a prezentácie výrobkov v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
7/ Dovoz vecí pre vlastnú potrebu organizácie
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /Tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením./
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabespečovanie ich dodávok
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov (tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné po- volenie, možno nakupovať a predávať len s osobitným povolením)
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
poskytovanie softwaru, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
oprava a údržba výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
poradenská, konzultačná, školiteľská a propagačná činnosť v oblasti kancelárskej, informačnej a automatizačnej techniky
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
zariaďovanie informačných, kancelárskych a riadiacich celkov a zabezpečovanie ich dodávok
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
sprostredkovanie výkonu služieb
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
Partners: 
Jozef Breser
Gartengasse 9
Hornstein 7053
Rakúsko
  (from: 01/16/1995 until: 12/11/2002)
Jozef Breser
Gartengasse 9
Hornstein 7053
Rakúsko
  (from: 03/15/1993 until: 01/15/1995)
Jozef Breser
Gartengasse 9
Hornstein 7053
Rakúsko
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Štefan Dick
Eichngasse 18
Hornstein 7053
Rakúsko
  (from: 03/15/1993 until: 01/15/1995)
Štefan Dick
Eichngasse 18
Hornstein 7053
Rakúsko
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Contribution of each member: 
Jozef Breser
Amount of investment: 81 000 Sk
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Štefan Dick
Amount of investment: 81 000 Sk
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Jozef Breser
Amount of investment: 10 162 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 01/15/1995)
Štefan Dick
Amount of investment: 10 162 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 01/15/1995)
Jozef Breser
Amount of investment: 20 324 000 Sk
  (from: 01/16/1995 until: 12/11/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
konatelia
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
konatelia
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Vladimír Duranka
Košická 20
Bratislava
  (from: 08/22/1994 until: 04/22/1997)
Peter Kosík
Drieňova 13
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
František Kutlík
Bajzova 8
Bratislava
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Josef Breser
Gartengasse 9
Hornstein 7053
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Šášovská 14
Bratislava
  (from: 04/23/1997 until: 12/11/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/15/1993 until: 08/21/1994)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje Jozef Breser.
  (from: 06/01/1990 until: 03/14/1993)
Capital: 
20 324 000 Sk
  (from: 03/15/1993 until: 12/11/2002)
Other legal facts: 
VYMAZUJE SA: Obchodná spoločnosť bit - STUDIO spol. s.r.o. so sídlom Sliačska 1, 832 59 Bratislava, IČO 00 681 261 zapísaná v odd. Sro 14/B sa dňom 12.12.2002 vymazáva z obchodného registra s poukazom na ust. § 68 ods. 1, 2, 3d, 4 Obchodného zákonníka na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave čk. 1K 52/97-135 zo dňa 22.1.2002 právoplatného dňa 22.1.2002.
  (from: 12/12/2002)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1. 6. 1990 podľa § 106n Zákona č.103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Stary spis: S.r.o. 17
  (from: 06/01/1990 until: 12/11/2002)
Spoločenská zmluva zo dňa 14.12.1992 v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka Zák.č. 513/ 91 Zb. Stary spis: S.r.o. 17
  (from: 03/15/1993 until: 12/11/2002)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 6.7. 1994. Stary spis: S.r.o. 17
  (from: 08/22/1994 until: 12/11/2002)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 08.12.1994. Stary spis: S.r.o. 17
  (from: 01/16/1995 until: 12/11/2002)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.12.1996. Stary spis: S.r.o. 17
  (from: 04/23/1997 until: 12/11/2002)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 1K 52/97-125 zo dňa 22.1.2002, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňom 20.2.2002 bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku dlžníka bit - STUDIO, spol. s r.o., Sliačska 1, 832 59 Bratislava.
  (from: 04/08/2002 until: 12/11/2002)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person