Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2172/B

Business name: 
Zurich Poisťovňa, a.s.
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Registered seat: 
29. augusta 5
Bratislava 811 07
  (from: 06/28/2002 until: 12/30/2002)
Dobrovičova 8
Bratislava 811 09
  (from: 12/23/1999 until: 06/27/2002)
Palárikova 13
Bratislava 811 04
  (from: 07/30/1999 until: 12/22/1999)
Identification number (IČO): 
35 769 947
  (from: 07/30/1999)
Date of entry: 
07/30/1999
  (from: 07/30/1999)
Date of deletion: 
12/31/2002
  (from: 12/23/2002)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/30/1999)
Objects of the company: 
poisťovacia činnosť pre neživotné poistenie
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy s fyzickými a právnickými osobami s bydliskom alebo sídlom na území SR smerujúcej k tomu, aby tretia osoba uzatvorila s poisťovňou poistnú zmluvu
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
činnosť súvisiaca s poistením v zmysle § 7 ods. 3 zákona SR č. 24/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
RNDr. Milan Fleischhacker - predseda
J. Cígera Hronského 26
Bratislava 831 02
  (from: 07/30/1999 until: 04/27/2000)
Ing. Eva Macíková - člen
Svidnícka 14
Bratislava 821 03
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Ing. Daniela Bendíková - člen
Mládežnícka 10
Banská Bystrica 974 01
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
RNDr. Milan Fleischhacker - predseda
Hlaváčikova 3240/35
Bratislava 841 05
  (from: 04/28/2000 until: 12/30/2002)
Acting in the name of the company: 
Zastupovať a podpisovať za spoločnosť majú právo vždy len dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých je vždy jeden predseda.
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Capital: 
60 000 000 Sk
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Shares: 
Number of shares: 60
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 09/07/2000 until: 12/30/2002)
Number of shares: 60
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 07/30/1999 until: 09/06/2000)
Supervisory board: 
Heinrich Focke - predseda
Schönfelssttrasse
Feusisberg 8835
Švajčiarsko
Until: 03/08/2002
  (from: 07/30/1999 until: 06/27/2002)
Kurt Treichler - člen
Baumgarten 9
Wädenswill 8820
Švajčiarsko
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Barbara Kessler - člen
Neptunstrasse 12
Zűrich 8032
Švajčiarsko
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Axel Lehmann - predseda
Sunnerainstrasse
Nürensdorf 8309
Švajčiarsko
From: 03/08/2002
  (from: 06/28/2002 until: 12/30/2002)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 854/02, Nz 854/02 zo dňa 11.12.2002 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia na ktorom bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti bez likvidácie jej zlúčením so spoločnosťou Generali Poisťovňa a.s., Mlynské Nivy 1, 811 09 Bratislava IČO: 35 709 332, ktorá preberá celé imanie, práva, záväzky pohľadávky i budúce zrušenej spoločnosti ku dňu 31.12.2002. Vymazuje sa: Obchodná spoločnosť Zurich Poisťovňa, a.s. 29. augusta 5, 811 07 Bratislava IČO: 35 769 944 zapísaná v odd: Sa, vl. č. 2172/B v celom rozsahu ku dňu 31.12.2002.
  (from: 12/31/2002)
Akciová spoločnosť bola založená v zmysle § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov-bez výzvy na upisovanie akcií na základe zakladateľskej listiny zo dňa 23.4.1999 a notárskeho zápisu č. Nz 132/99 zo dňa 23.4.1999. Vzniká premena zo spoločnosti s ručením obmedzeným Zurich Poisťovňa, poisťovacie služby, s.r.o., so sídlom Palárikova 13, Bratislava, IČO: 35 690 186, ktorá bola zrušená bez likvidácie v súlade s § 69 ods. 2 Obchodného zákonníka. Majetok, práva, povinnosti, záväzky i neznáme preberá akciová spoločnosť Zurich Poisťovňa, a.s., sídlom Palárikova 13, Bratislava.
  (from: 07/30/1999 until: 12/30/2002)
Notárska zápisnica zo dňa 9.12.1999 pod č. N 491/99, Nz 477/99 ktorou sa osvedčil priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola odsúhlasená zmena stanov v časti sídlo.
  (from: 12/23/1999 until: 12/30/2002)
Zápisnica č. 4 zo zasadnutia predstavenstva konaného dňa 4.2.2000.
  (from: 04/28/2000 until: 12/30/2002)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.8.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 348/00, Nz 340/00 spísanou notárkou JUDr. Tatianou Schweighoferovou.
  (from: 09/07/2000 until: 12/30/2002)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.3.2002. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 8.3.2002, spísaná do notárskej zápisnice č. N 128/02, Nz 125/02.
  (from: 06/28/2002 until: 12/30/2002)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person