Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2185/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
SES ENERGY, a.s.
  (from: 08/20/1999)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 12/20/2012)
Identification number (IČO): 
35 770 988
  (from: 08/20/1999)
Date of entry: 
08/20/1999
  (from: 08/20/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/20/1999)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/1999)
nákup a predaj technologických zariadení v oblasti energetiky
  (from: 08/20/1999)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/20/1999)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 08/20/1999)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 08/20/1999)
faktoring a forfaiting
  (from: 08/20/1999)
reklamné a propagačné služby
  (from: 08/20/1999)
prieskum trhu
  (from: 08/20/1999)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/03/2004)
výroba vyhradených tlakových technických zariadení
  (from: 12/18/2009)
výroba netlakových častí vyhradených technických zariadení
  (from: 12/18/2009)
výroba jednoduchých kovových konštrukcií a výrobkov z kovu
  (from: 12/18/2009)
výroba strojov pre hospodárske odvetvie
  (from: 12/18/2009)
výroba zdvíhacích a manipilačných zariadení
  (from: 12/18/2009)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov
  (from: 12/18/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/20/1999)
Mgr. Milan Války - člen
Hrobákova 1639/15
Bratislava-Petržalka 850 00
From: 11/24/2009
  (from: 12/18/2009)
Ing. Robert Bundil - člen
Svat.Čecha 628/26
Hustopeče 693 01
Česká republika
From: 11/24/2009
  (from: 12/18/2009)
Ing. Martin Paštika , MBA - predseda
Karolíny Světlé 581
Vimperk II 385 01
Česká republika
From: 11/24/2009
  (from: 12/18/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť sú oprávnení zaväzovať a za spoločnosť podpisovať vždy aspoň dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/20/1999)
Branch of the enterprise: 
Name: 
,,SES ENERGY a.s. - odštepný závod Tlmače´´
  (from: 07/08/2004)
Registered seat: 
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 07/08/2004)
Head: 
Ing. Jozef Šály
274
Tekovská Breznica 966 52
From: 30.5.2001
  (from: 07/08/2004)
Scope of business activity: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2004)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2004)
nákup a predaj technologických zariadení v oblasti energetiky
  (from: 07/08/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/08/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/08/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/08/2004)
faktoring a forfaiting
  (from: 07/08/2004)
reklamné a propagačné služby
  (from: 07/08/2004)
prieskum trhu
  (from: 07/08/2004)
 
 
Capital: 
43 160 EUR Paid up: 43 160 EUR
  (from: 06/15/2012)
Shares: 
Number of shares: 13
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 06/15/2012)
Stockholder: 
SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE, a.s.
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (from: 07/08/2004)
Supervisory board: 
Ing. Dalibor Cúcor
M.R.Štefánika 408/4
Levice 934 01
From: 11/24/2009
  (from: 12/18/2009)
Ing. Josef Smetana
Severní II 1556/4
Záběhlice, Praha 4 141 00
Česká republika
From: 02/08/2012
  (from: 03/02/2012)
Ing. Roland Kováčik
Francúzska 272/112
Tlmače-Lipník 935 21
From: 02/08/2012
  (from: 03/02/2012)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 233/99, Nz 233/99 zo dňa 1.6.1999 spísanej notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (from: 08/20/1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 11.5.2000, priebeh ktorého osvedčuje notárska zápisnica N 115/2000 Nz 116/2000 spísaná dňa 11.5.2000 schválená zmena stanov spoločnosti v čl. 1 bod 2 a schválené personálne zmeny v dozornej rade spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia dozornrj rady konaného dňa 11.5.2000, na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve a zvolený predseda dozornej rady. Zápisnica z rokovania predstavenstva spoločnosti zo dňa 11.5.2000 o volbe predsedu predstavenstva.
  (from: 07/17/2000)
Uznesením Predstavenstva spoločnosti SES ENERGY a.s. so sídlom v Bratislave bol zriadený odštepný závod ,,SES ENERGY a.s. - odštepný závod Tlmače´´ so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače.
  (from: 05/30/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.3.2004, spísaná do notárskej zápisnice č. N 48/2004, Nz 23136/2004.
  (from: 07/08/2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.11.2006. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 22.11.2006.
  (from: 12/19/2006)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 16/2007, Nz 3198/2007 zo dňa 15.01.2007 - odvolanie člena dozornej rady.
  (from: 02/01/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 1.4.2008.
  (from: 05/24/2008)
Notárska zápisnica č. N 147/2008, Nz 38806/2008, NCRli 38431/2008 zo dňa 17.09.2008.
  (from: 10/01/2008)
Notárska zápisnica N121/2009, Nz 26 371/2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.6.2009.
  (from: 08/25/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.02.2012.
  (from: 03/02/2012)
Notárska zápisnica N 197/2011, Nz 49408/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.11.2011
  (from: 06/15/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2012.
  (from: 12/20/2012)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person