Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2596/R

Business name: 
A PART, s.r.o. v konkurze
  (from: 09/01/2006 until: 07/13/2009)
A PART, s.r.o.
  (from: 04/04/1995 until: 08/31/2006)
SULE, spol. s r.o.
  (from: 03/18/1994 until: 04/03/1995)
Registered seat: 
Považské Podhradie 313
Považská Bystrica 017 27
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
Považské Podhradie 1251
Považská Bystrica 017 04
  (from: 01/13/1995 until: 06/10/1997)
Považské Podhradie 517/5
Považská Bystrica 017 04
  (from: 03/18/1994 until: 01/12/1995)
Identification number (IČO): 
31 603 084
  (from: 03/18/1994)
Date of entry: 
03/18/1994
  (from: 03/18/1994)
Person dissolved from: 
5.3.2009
  (from: 07/14/2009)
Date of deletion: 
07/14/2009
  (from: 07/14/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/14/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/18/1994)
Objects of the company: 
výskum, vývoj a konštrukcia v oblasti strojárenstva
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
výroba drevených obalov, obkladov, podláh a iných jednoduchých drevených výrobkov
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
výroba jednoduchého kovového tovaru
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
odlievanie ľahkých kovov
  (from: 04/04/1995 until: 07/13/2009)
zámočíctvo
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
kovoobrábanie
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
výroba a opravy poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
Partners: 
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Pavol Lečko
Nábrežná 993/6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Pavol Lečko
Nábrežná 993/6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/18/1994 until: 04/03/1995)
Ing. Alexander Suja
SNP 1459/84-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 06/10/1997)
Ing. Alexander Suja
SNP 1459/84-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Alexander Suja
SNP 1459/84-6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 03/18/1994 until: 04/03/1995)
Ing. Pavol Lečko
Nábrežná 993/6
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
TECHMIC, s.r.o.
M.R. Štefánika 148/27
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
Ing. Alexander Suja
Lánska 927/5
Považská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Alexander Suja
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/18/1994 until: 04/03/1995)
Ing. Pavol Lečko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 03/18/1994 until: 04/03/1995)
Ing. Alexander Suja
Amount of investment: 45 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 45 000 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Pavol Lečko
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Emil Cabaj
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 04/04/1995 until: 08/21/1995)
Ing. Alexander Suja
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 06/10/1997)
Ing. Pavol Lečko
Amount of investment: 22 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 22 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
Ing. Emil Cabaj
Amount of investment: 26 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
TECHMIC, s.r.o.
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
Ing. Alexander Suja
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 Sk
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
Ing. Peter Mego
Rozkvet 2061/128-6
Považská Bystrica
  (from: 01/13/1995 until: 04/03/1995)
Ing. Alexander Suja
SNP 1459/84-7
Považská Bystrica
  (from: 03/18/1994 until: 01/12/1995)
Ing. Emil Cabaj
Hliny 1367/190
Považská Bystrica
  (from: 04/04/1995 until: 07/13/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
Procuration: 
Ing. Alexander Suja , CSc.
SNP 1459/84-7
Považská Bystrica
  (from: 04/04/1995 until: 07/13/2009)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2000
  (from: 07/14/2009)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 04/06/2000
  (from: 06/27/2000 until: 07/13/2009)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Ján Súkeník
AK, Centrum 12/17
Považská Bystrica 017 28
  (from: 06/27/2000 until: 07/13/2009)
JUDr. Ján Súkeník
AK, Centrum 12/17
Považská Bystrica 017 28
Until: 03/05/2009
  (from: 07/14/2009 until: 07/13/2009)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 03/05/2009
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3K 244/98-331 zo dňa 26.01.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 05.03.2009 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia.
  (from: 07/14/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.3.1994 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 5014
  (from: 03/18/1994 until: 07/13/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 9.9.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5014
  (from: 01/13/1995 until: 07/13/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.3.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5014
  (from: 04/04/1995 until: 07/13/2009)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.7.1995 bol schválený Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5014
  (from: 08/22/1995 until: 07/13/2009)
Valné zhromaždenie, konané dňa 22.8.1995, schválilo Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 5014
  (from: 08/28/1995 until: 07/13/2009)
Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve prijatý dňa 10.2.1997
  (from: 06/11/1997 until: 07/13/2009)
Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 3O.O9.l997
  (from: 05/05/1998 until: 07/13/2009)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 3 K 244/98 zo dňa 6.4.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka A PART, s.r.o. so sídlom Považské Podhradie 313, 017 27 Považská Bystrica, IČO: 31603084. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ján Súkeník, sídlo AK, Centrum 12/17, 017 28 Považská Bystrica.
  (from: 06/27/2000 until: 07/13/2009)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person