Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  736/P

Business name: 
Interczeko, spol. s r.o.
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Registered seat: 
Levočská 5
Prešov 080 01
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Identification number (IČO): 
31 661 033
  (from: 11/04/1992)
Date of entry: 
11/04/1992
  (from: 11/04/1992)
Person dissolved from: 
16.9.2004
  (from: 03/07/2009)
Date of deletion: 
03/07/2009
  (from: 03/07/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/07/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/04/1992)
Objects of the company: 
bufet
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie potravín, alko-nealko, tabak, ovocie zelenina
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie - drogérie, kozmetiky, textilu a odevných výrobkov
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie poľnohospodárskych výrobkov a produktov
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie - stavebného materiálu, dreva a drev. výrobkov
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie motorových vozidiel a príslušenstva, elektr. a stroj. výrobkov
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
obchodná činnosť a sprostredkovanie: potravín,alko-nealko, tabaku, ovocia, zeleniny, drogérie, kozmetiky, textilu a odevných výrobkov, poľnohospodárských výrobkov a produktov, stavebného materiálu, dreva a drevených výrobkov, motorových vozidiel a príslušenstva, elektrických a strojárskych výrobkov, ropa, ropné výrobky, oleje, pevné, tekuté, plynné palivá, drahé, vzácne farebné kovy, kovové rudy, chemikálie (okrem jedov a žieravín), mäso, mäsové výrobky, mlieko, mliečne výrobky, papier, školské potreby
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
cestná nákladná doprava
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Partners: 
Jozef Bartko
l. mája 1229
Vranov nad Topľou
Slovak Republic
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
Eduard Kaspierkievič
Jegeho 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
JUDr. Jozef Mravík
Fandusova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
Ing. Václav Čech
Prostějovská 41
Prešov
Slovak Republic
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Jozef Bartko
l. mája 1229
Vranov nad Topľou
Slovak Republic
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
JUDr. Jozef Mravík
Fandusova 18
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Eduard Kaspierkievič
Jegeho 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Ing. Edita Dürrerová
Sibírska 27
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Bohumil Jirák
Bächlerstrasse 2
Zürich
Švajčiarska konfederácia
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Contribution of each member: 
Ing. Václav Čech
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Jozef Bartko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
JUDr. Jozef Mravík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
Eduard Kaspierkievič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
Bohumil Jirák
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Jozef Bartko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
JUDr. Jozef Mravík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Eduard Kaspierkievič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Ing. Edita Dürrerová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Ing. Václav Čech
Prostějovská 41
Prešov
  (from: 11/04/1992 until: 08/04/1996)
Jozef Bartko
l. mája 1229
Vranov nad Topľou
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Emil Pavlík
Levočská 65
Prešov
  (from: 12/15/1995 until: 03/06/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne v celom rozsahu tak, že k tlačenému, alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Capital: 
130 000 Sk
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
110 000 Sk
  (from: 11/04/1992 until: 11/10/1993)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti Interczeko spol. s r.o. spísaná v zmysle § 105 a násl. ust. zák. č. 513/91 Zb. a podpísaná spoločníkmi dňa 6.10.1992. Stary spis: S.r.o. 2161
  (from: 11/04/1992 until: 03/06/2009)
Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 26.3.1993.
  (from: 11/11/1993 until: 03/06/2009)
Notárska zápisnica N 599/95, Nz 518/95 zo dňa 22.9.1995.
  (from: 12/15/1995 until: 03/06/2009)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person