Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  896/N

Business name: 
GUTTE, s.r.o.
  (from: 01/14/2010)
Registered seat: 
Pačérok 3
Kolárovo 946 03
  (from: 06/20/2020)
Identification number (IČO): 
34 113 100
  (from: 12/21/1994)
Date of entry: 
12/21/1994
  (from: 12/21/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1994)
Objects of the company: 
výroba betónovej zmesi
  (from: 12/21/1994)
obchodná činnosť s drevom, stavebným a hutníckym materiálom, smútočnými rekvizitami a pohrebníckymi potrebami
  (from: 12/21/1994)
obchodná činnosť s pohonnými hmotami, mazadlami a tuhými palivami
  (from: 12/21/1994)
obchodná činnosť-maloobchod a veľkoobchod-s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/30/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/30/1997)
činnosť v oblasti nehnuteľností-sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu
  (from: 04/30/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/05/2012)
skladovanie
  (from: 12/12/2014)
administratívne služby
  (from: 12/12/2014)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/12/2014)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 11/12/2019)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2019)
Partners: 
Bc. István Lengyel
Vrbová 3093/13
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 10/14/2021)
Szilárd Lengyel
Vŕbová 3093/13
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 02/20/2021)
Krisztina Görözdi
Mlynská 3139/20
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 10/14/2021)
Adriana Lengyel
Vŕbová 3093/13
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 02/20/2021)
Contribution of each member: 
Bc. István Lengyel
Amount of investment: 175 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 175 000 EUR
  (from: 10/14/2021)
Szilárd Lengyel
Amount of investment: 25 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/20/2021)
Krisztina Görözdi
Amount of investment: 25 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 EUR
  (from: 10/14/2021)
Adriana Lengyel
Amount of investment: 25 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 EUR
  (from: 02/20/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/30/1997)
Bc. István Lengyel
Vrbová 3093/13
Kolárovo 946 03
From: 01/01/2006
  (from: 10/14/2021)
Szilárd Lengyel
Vŕbová 3093/13
Kolárovo 946 03
From: 02/13/2017
  (from: 03/31/2017)
Krisztina Görözdi
Mlynská 3139/20
Kolárovo 946 03
From: 02/13/2017
  (from: 10/14/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 11/12/2019)
Capital: 
250 000 EUR Paid up: 250 000 EUR
  (from: 02/20/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.októbra 1994 v súlade s ust. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Stary spis: S.r.o. 2502
  (from: 12/21/1994)
Dodatok č. 1 zo dňa 11.4.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/30/1997)
Dodatok č. 2 zo dňa 1.4.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým bola spoločenská zmluva prispôsobená zák. č. 11/1998 Z.z. Prevzatie záväzkov na nový vklad zo dňa 20.5.1998, 20.5.1998, 20.5.1998.
  (from: 05/26/1998)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 26.1.1999. Dodatok zo dňa 26.1.1999 k spoločenskej zmuve (zmena obchodného mena z: AB - GLOBÁL, spoločnosť s ručením obmedzeným na: GUTTE, spoločnosť s ručením obmedzeným, zmena sídla z: Kolárovo, Vrbová 13 na: Kolárovo, Záhradnícka 5). Dodatok zo dňa 26.2.1999 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/01/1999)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkami zo dňa 19.03.1999 a 11.05.1999.
  (from: 06/07/1999)
Dodatok č. 6 zo dňa 12.7.2002 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/30/2002)
Date of updating data in databases:  12/02/2021
Date of extract :  12/04/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person