Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  897/N

Business name: 
REKO RECYCLING spol. s r.o.
  (from: 04/27/2011)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 09/21/2004)
Identification number (IČO): 
31 423 876
  (from: 11/03/1992)
Date of entry: 
11/03/1992
  (from: 11/03/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1992)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/04/2005)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 02/04/2005)
recyklovanie nekovového odpadu a zbytkov
  (from: 02/04/2005)
sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/04/2005)
obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/04/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/04/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/04/2005)
výroba stavebných hmôt
  (from: 02/04/2005)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 08/16/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/16/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/16/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/16/2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/16/2018)
Sťahovacie služby
  (from: 08/16/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 08/16/2018)
Kuriérske služby
  (from: 08/16/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/16/2018)
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/16/2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/16/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 08/16/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/16/2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/16/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/16/2018)
Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení
  (from: 08/16/2018)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 08/16/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/16/2018)
Partners: 
WP TECH s.r.o. IČO: 48 008 940
Bratislavská 2109/100C
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 08/03/2022)
Contribution of each member: 
WP TECH s.r.o.
Amount of investment: 32 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 88/ZZ/2017 zo dňa 12.06.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel WP TECH s. r. o. v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 08/03/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2017)
Mgr. Hedvig Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 03/01/2018
  (from: 08/16/2018)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/31/2017)
Procuration: 
Ing. Juraj Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 06/15/2024
  (from: 06/15/2024)
Prokurista vykonáva všetky právne úkony súvisiace s prevádzkou spoločnosti, pričom na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť je oprávnený každý prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru alebo skratku dodatku označujúceho prokúru „ppa“ a svoj podpis.
  (from: 05/14/2020)
Capital: 
32 000 EUR Paid up: 32 000 EUR
  (from: 04/27/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.1992 podľa ust.§ 105 a násl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 11/03/1992)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.12.1993. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 12/20/1994)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.07.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 171/96, Nz 169/96. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 11/20/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 05.02.1998.
  (from: 05/19/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 12/08/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29.12.1998.
  (from: 01/18/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 14.10.1999.
  (from: 03/28/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 26.11.2001.
  (from: 08/12/2002)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person