Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  897/N

Business name: 
REKO RECYCLING spol. s r.o.
  (from: 04/27/2011)
REKO spol.s r.o.
  (from: 11/03/1992 until: 04/26/2011)
Registered seat: 
Bokroš 5
Iža 946 39
  (from: 09/21/2004)
Bokroš 24
Iža 946 39
  (from: 11/20/1996 until: 09/20/2004)
Jókaiho č.20
Komárno 945 01
  (from: 11/03/1992 until: 11/19/1996)
Identification number (IČO): 
31 423 876
  (from: 11/03/1992)
Date of entry: 
11/03/1992
  (from: 11/03/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/03/1992)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/04/2005)
recyklovanie kovového odpadu a šrotu
  (from: 02/04/2005)
recyklovanie nekovového odpadu a zbytkov
  (from: 02/04/2005)
sprostredkovateľská činnosť obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 02/04/2005)
obchodná činnosť - maloobchodná a veľkoobchodná s komoditami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/04/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/04/2005)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/04/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/04/2005)
výroba stavebných hmôt
  (from: 02/04/2005)
Opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 08/16/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 08/16/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 08/16/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 08/16/2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/16/2018)
Sťahovacie služby
  (from: 08/16/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 08/16/2018)
Kuriérske služby
  (from: 08/16/2018)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/16/2018)
Činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/16/2018)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 08/16/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 08/16/2018)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/16/2018)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 08/16/2018)
Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 08/16/2018)
Montáž, rekonštrukciu, údržbu nevyhradených technických zariadení
  (from: 08/16/2018)
Poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 08/16/2018)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 08/16/2018)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-komplexné spracovanie biologických odpadov, prevádzkovanie pyrolýznej spaľovne, linky na triedenie odpadov, prechodných skládok odpadov, spracovanie odpadov a asanácia existujúcich skládok
  (from: 11/03/1992 until: 02/03/2005)
Partners: 
WP TECH s.r.o. IČO: 48 008 940
Bratislavská 2109/100C
Šamorín 931 01
Slovak Republic
  (from: 08/03/2022)
EGB Ingatlan Szolgáltató Kft
Teréz krt 46
Budapest
Republic of Hungary
  (from: 08/12/2002 until: 09/20/2004)
Mesto Komárno IČO: 00 306 525
  (from: 01/18/2000 until: 08/11/2002)
SAGED SOCIETE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT
1 Rue Fernand Raynaud
91100 Corbeil Essonnes
Francúzsko
  (from: 12/08/1998 until: 01/17/2000)
SAGED SOCIETE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT
1 Rue Fernand Raynaud
91100 Corbeil Essonnes
Francúzsko
  (from: 05/19/1998 until: 12/07/1998)
GROUPE SATER - PARACHINI, SOCIETE ANONYME
34/36 AVE DE FRIEDLAND
75008 Paris
Francúzsko
  (from: 02/26/1996 until: 05/18/1998)
SATER-SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE TECHNIQUE DE L' ENVIRONNEMENT RURAL, SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
75 RUE DU GRAND VEON
10000 Troyes
Francúzsko
  (from: 12/20/1994 until: 02/25/1996)
WP TECH s.r.o.
Košická 56
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
Slovak Republic
  (from: 06/10/2017 until: 08/02/2022)
CONTEGA PLUSSZ Kft.
Ürömi utca 49
Budapest 1023
Republic of Hungary
  (from: 09/21/2004 until: 01/03/2007)
Gábor Duha
Nagy Ignác u. 16
Budapešť 1055
Republic of Hungary
  (from: 01/04/2007 until: 06/09/2017)
Dr. György Horváth
Alkotmány u. 15
Budapešť 1054
Republic of Hungary
  (from: 01/04/2007 until: 06/09/2017)
Ladislav Kollár
Družstevná 21
Komárno
Slovak Republic
  (from: 06/21/1993 until: 12/19/1994)
Jaromír Nemcsics
Gazdovská 26/5
Komárno
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 05/18/1998)
Jaromír Nemcsics
Gazdovská 26/5
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/03/1992 until: 12/19/1994)
Dr. László Thurn
Törökvész út 82/C
Budapešť 1026
Republic of Hungary
  (from: 01/04/2007 until: 06/09/2017)
Viktor Túróczy
Sústružnícka 9/18
Komárno
Slovak Republic
  (from: 11/03/1992 until: 06/20/1993)
László Gábor Wojta
Ürömi u. 49
Budapešť 1023
Republic of Hungary
  (from: 01/04/2007 until: 06/09/2017)
Contribution of each member: 
WP TECH s.r.o.
Amount of investment: 32 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 EUR
Lien: Na základe zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel a súvisiace práva č. 88/ZZ/2017 zo dňa 12.06.2017 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel WP TECH s. r. o. v prospech Všeobecná úverová banka, a. s., IČO: 31 320 155. Záložné právo vzniká dňom zápisu do obchodného registra.
  (from: 08/03/2022)
Viktor Túróczy
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 11/03/1992 until: 06/20/1993)
Jaromír Nemcsics
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 11/03/1992 until: 12/19/1994)
Ladislav Kollár
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 06/21/1993 until: 12/19/1994)
Jaromír Nemcsics
Amount of investment: 35 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 35 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 05/18/1998)
SATER-SOCIETE D' AMENAGEMENT ET DE TECHNIQUE DE L' ENVIRONNEMENT RURAL, SOCIETE EN COMMANDITE PAR ACTIONS
Amount of investment: 69 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 69 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 02/25/1996)
GROUPE SATER - PARACHINI, SOCIETE ANONYME
Amount of investment: 69 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 69 000 Sk
  (from: 02/26/1996 until: 05/18/1998)
SAGED SOCIETE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT
Amount of investment: 104 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 104 000 Sk
  (from: 05/19/1998 until: 12/07/1998)
SAGED SOCIETE POUR L AMENAGEMENT ET LA GESTION DE L ENVIRONNEMENT
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 01/17/2000)
Mesto Komárno
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/18/2000 until: 08/11/2002)
EGB Ingatlan Szolgáltató Kft
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/12/2002 until: 09/20/2004)
CONTEGA PLUSSZ Kft.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2004 until: 01/03/2007)
László Gábor Wojta
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/23/2010)
Dr. László Thurn
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/23/2010)
Gábor Duha
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/23/2010)
Dr. György Horváth
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/04/2007 until: 04/23/2010)
László Gábor Wojta
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 04/24/2010 until: 04/26/2011)
Dr. László Thurn
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 04/24/2010 until: 04/26/2011)
Gábor Duha
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 04/24/2010 until: 04/26/2011)
Dr. György Horváth
Amount of investment: 1 659,695944 EUR Paid up: 1 659,695944 EUR
  (from: 04/24/2010 until: 04/26/2011)
László Gábor Wojta
Amount of investment: 8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 04/27/2011 until: 06/09/2017)
Dr. László Thurn
Amount of investment: 8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 04/27/2011 until: 06/09/2017)
Gábor Duha
Amount of investment: 8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 04/27/2011 until: 06/09/2017)
Dr. György Horváth
Amount of investment: 8 000 EUR Paid up: 8 000 EUR
  (from: 04/27/2011 until: 06/09/2017)
WP TECH s.r.o.
Amount of investment: 32 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 EUR
  (from: 06/10/2017 until: 06/19/2017)
WP TECH s.r.o.
Amount of investment: 32 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 32 000 EUR
  (from: 06/20/2017 until: 08/02/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/10/2017)
konatelia
  (from: 11/18/2016 until: 06/09/2017)
Individual managing director
  (from: 11/03/1992 until: 11/17/2016)
Mgr. Hedvig Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 03/01/2018
  (from: 08/16/2018)
RNDr. Martin Bičian
Madácha 4/30
Komárno
  (from: 03/28/2000 until: 08/11/2002)
Mgr. Hedvig Both
Školská 982/41
Šamorín 931 01
From: 03/01/2018
  (from: 03/14/2018 until: 08/15/2018)
Attila Farkas
J. Péczeliho 17
Komárno
From: 11/26/2001
  (from: 08/12/2002 until: 09/20/2004)
Attila Farkas
Hradná ul. 9/162
Komárno
From: 11/26/2001
  (from: 09/21/2004 until: 11/17/2016)
Attila Farkas
Hradná ul. 9/162
Komárno
From: 11/26/2001 Until: 11/08/2016
  (from: 11/18/2016 until: 11/17/2016)
Ing. Juraj Járik
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
From: 05/22/2017
  (from: 05/31/2017 until: 03/13/2018)
Ing. Juraj Járik
Max. Gorkého 805/12
Veľký Meder 932 01
From: 05/22/2017 Until: 03/01/2018
  (from: 03/14/2018 until: 03/13/2018)
Tímea Mezei
223
Iža 946 39
From: 04/22/2016
  (from: 05/02/2016 until: 05/30/2017)
Tímea Mezei
223
Iža 946 39
From: 04/22/2016 Until: 05/22/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
Jaromír Nemcsics
Gazdovská 26/5
Komárno
  (from: 11/03/1992 until: 01/24/1996)
Ing. Štefan Pásztor
Gy.Berecza 2
Komárno
  (from: 01/18/2000 until: 03/27/2000)
Peter Pittner
29. augusta 20
Handlová
  (from: 01/25/1996 until: 11/19/1996)
Zuzana Szabadosová
Senická 187
Patince 946 39
From: 04/22/2016
  (from: 05/02/2016 until: 05/30/2017)
Zuzana Szabadosová
Senická 187
Patince 946 39
From: 04/22/2016 Until: 05/22/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
József Vajas
223
Iža 946 39
From: 04/22/2016
  (from: 05/02/2016 until: 05/30/2017)
József Vajas
223
Iža 946 39
From: 04/22/2016 Until: 05/22/2017
  (from: 05/31/2017 until: 05/30/2017)
Joao Paulo De Lacerda
15 Rue Georges Pitard
75015 Paríž
Francúzsko
residence in the Slovak Republic :
Nobelovo nám. 1174/10
Bratislava
  (from: 11/20/1996 until: 01/17/2000)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a za spoločnosť podpisuje konateľ samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/31/2017)
Konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti samostatne. Ak sú ustanovení dvaja alebo viacerí konatelia, žiadny z nich nemôže konať samostatne. Ktorýkoľvek dvaja konatelia konajú menom spoločnosti a zastupujú spoločnosť vo všetkých veciach. Pri podpisovaní za spoločnosť konatelia pripoja svoje podpisy k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti.
  (from: 05/02/2016 until: 05/30/2017)
Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje za ňu.
  (from: 11/03/1992 until: 05/01/2016)
Procuration: 
Ing. Juraj Járik
Vodárenská 640/33
Šamorín 931 01
From: 06/15/2024
  (from: 06/15/2024)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/10/2017
  (from: 06/10/2017 until: 05/13/2020)
JUDr. Samuel Vlčan
Rytierska 6
Bratislava - mestská časť Devín 841 10
From: 06/10/2017 Until: 05/04/2020
  (from: 05/14/2020 until: 05/13/2020)
Kristína Vlčanová
SNP 156/30
Bošany 946 18
From: 05/14/2020
  (from: 05/14/2020 until: 06/14/2024)
Prokurista vykonáva všetky právne úkony súvisiace s prevádzkou spoločnosti, pričom na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť je oprávnený každý prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru alebo skratku dodatku označujúceho prokúru „ppa“ a svoj podpis.
  (from: 05/14/2020)
Prokurista vykonáva všetky právne úkony súvisiace s prevádzkou spoločnosti, pričom na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť je oprávnený každý prokurista samostatne. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru alebo skratku dodatku označujúceho prokúru „ppa“ a svoj podpis.
  (from: 06/10/2017 until: 05/13/2020)
Capital: 
32 000 EUR Paid up: 32 000 EUR
  (from: 04/27/2011)
6 638,783776 EUR
  (from: 04/24/2010 until: 04/26/2011)
200 000 Sk
  (from: 12/08/1998 until: 04/23/2010)
104 000 Sk
  (from: 11/03/1992 until: 12/07/1998)
Supervisory board: 
Ing. Attila Farkas
J.Péczeliho 17
Komárno
  (from: 03/28/2000 until: 08/11/2002)
MUDr. Tamás Hollósy
Špitálska 7
Komárno
  (from: 03/28/2000 until: 08/11/2002)
Ing. Vojtech Szabó
Ľaliová 8
Komárno
  (from: 03/28/2000 until: 08/11/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.10.1992 podľa ust.§ 105 a násl.zákona č.513/1991 Zb.Obchodný zákonník. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 11/03/1992)
Zmluvy o prevode obchodného podielu zo dňa 23.12.1993. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 12/20/1994)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 16.07.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 171/96, Nz 169/96. Stary spis: S.r.o. 2503
  (from: 11/20/1996)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 05.02.1998.
  (from: 05/19/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29.07.1998. Právne pomery spoločnosti boli dané do súladu so zákonom NR SR č. 11/1998 Z.z..
  (from: 12/08/1998)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 29.12.1998.
  (from: 01/18/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 14.10.1999.
  (from: 03/28/2000)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom zo dňa 26.11.2001.
  (from: 08/12/2002)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person