Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2180/B

Business name: 
MAJES výťahy a eskalátory, a.s. v reštrukturalizácii
  (from: 03/13/2024)
Registered seat: 
Bojnická 18
Bratislava 831 04
  (from: 01/12/2007)
Identification number (IČO): 
35 770 732
  (from: 08/13/1999)
Date of entry: 
08/13/1999
  (from: 08/13/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/13/1999)
Objects of the company: 
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 08/13/1999)
individuálne vyskúšanie, overovacie služby, revízie a revízne skúšky zdvíhacích zariadení
  (from: 08/13/1999)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 08/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/13/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/13/1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/13/1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (from: 08/13/1999)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 10/21/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/13/1999)
Ing. Mgr. Alexander Krajňak - Vice-chairman of the Board of Directors
Mierová 1909/72
Humenné 066 01
From: 02/10/2021
  (from: 03/06/2021)
Michal Sagan - Member of the Board of Directors
Bagarova 1178/4
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 01
From: 09/21/2022
  (from: 10/05/2022)
Dominik Sagan - Chairman of the Board of Directors
Na Pasienku 1673/93
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/22/2023
  (from: 03/30/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť navonok konajú a podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 10/05/2022)
Capital: 
36 520 EUR Paid up: 36 520 EUR
  (from: 10/21/2010)
Shares: 
Number of shares: 11
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: bez obmedzenia
  (from: 04/02/2021)
Supervisory board: 
Juraj Potoček
Estónska 5202/26
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 06
From: 02/10/2021
  (from: 03/06/2021)
Petra Saganová Holleitnerová
Na Pasienku 1673/93
Chorvátsky Grob 900 25
From: 03/22/2023
  (from: 03/30/2023)
Martina Krajňaková
Trstínska 7992/69
Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 841 06
From: 03/22/2023
  (from: 03/30/2023)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená bez výzvy na upisovanie akcií zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. 345/99, Nz 346/99 osvedčeným do notárskej zápisnice č. N 346/99, Nz 347/99 zo dňa 12.7.1999. Súčasťou zakladateľskej listiny sú schválené stanovy zo dňa 12.7.1999.
  (from: 08/13/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 14.9.2000. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 14.9.2000.
  (from: 10/23/2000)
Zmluva o predaji časti podniku zo dňa 25.9.2000.
  (from: 03/12/2001)
Notárska zápisnica N 21/03, Nz 4623/03 zo dňa 23.1.2003 rozhodnutie jediného akcionára so zmenou stanov.
  (from: 05/02/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.01.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 1/2007, Nz 454/2007 - zmena sídla spoločnosti.
  (from: 01/12/2007)
Notárska zápisnica č. N 478/2010, NZ 31671/2010, NCRls 32163/2010 zo dňa 08.09.2010.
  (from: 10/21/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.07.2018.
  (from: 07/14/2018)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/21/2023
Uznesením Okresného súdu Nitra č. k. 20R/2/2023-122 zo dňa 13.11.2023 právoplatným a vykonateľným dňa 21.11.2023 bola povolená reštrukturalizácia dlžníka: MAJES výťahy a eskalátory, a.s., Bojnická 18, 831 04 Bratislava, IČO: 35 770 732 a súd ustanovil do funkcie správcu: Origon Recovery Solutions, k. s., adresa kancelárie Hviezdoslavovo nám. 13, 811 02 Bratislava, značka správcu: S 2082.
  (from: 03/13/2024)
Restructuring trustee: 
Origon Recovery Solutions, k. s.
Hviezdoslavovo nám. 13
Bratislava 811 02
Mark: S2082
From: 11/21/2023
  (from: 03/13/2024)
Date of updating data in databases:  04/17/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person