Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  94/B

Business name: 
Kábelovňa Bratisllava, a.s. v likvidácii
  (from: 12/29/1990)
Registered seat: 
Bratislava
  (from: 12/29/1990)
Identification number (IČO): 
00 008 486
  (from: 12/29/1990)
Date of entry: 
12/29/1990
  (from: 12/29/1990)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1990)
Objects of the company: 
výskum, vývoj, konštrukcia, technológia výroby, výroba, opravy a montáž elektrotechnických výrobkov a systémov, vybraných strojárenských výrobkov a chemických výrobkov. Predaj týchto výrobkov a zariadení a nakupovanie výrobkov a zariadení včetne výsledkov výskumu a vývoja a programového vybavenia a prevádzania obchodno-technických a poradenských služieb, spojených s týmto predajom v tuzemsku
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
vykonávanie verejnej cestnej dopravy v tuzemsku aj v zahraničí
  (from: 12/23/1991 until: 08/30/1992)
vykonávanie a sprostredkovanie zahranično-obchodnej činnosti
  (from: 12/23/1991 until: 08/30/1992)
Management body: 
likvidátor
  (from: 09/30/1999 until: 04/19/2010)
likvidátor
  (from: 12/09/1998 until: 09/29/1999)
likvidátor
  (from: 08/31/1992 until: 12/08/1998)
Managing board
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Tomáš Bojnický
Sadmalijská 5
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Peter Dobias
Hornádska 10
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Jozef Ferenčík
Jančákova 3
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Emil Klement
Žukovova 25
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Marian Králik
Jakubovského 93
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Ondrej Pazdernatý
Farského 16
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Ing. Ján Špiak
ČA 294/3-1
Považská Bystrica
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Acting in the name of the company: 
Za akciovú spoločnosť podpisujú členovia predstavenstva.
  (from: 12/29/1990 until: 08/30/1992)
Capital: 
5 908 517,5642 EUR
  (from: 04/20/2010)
178 000 000 Sk
  (from: 12/29/1990 until: 04/19/2010)
Shares: 
Number of shares: 17800
Form: akcie na meno
Nominal value: 331,939189 EUR
  (from: 04/20/2010)
Number of shares: 17800
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 12/29/1990 until: 04/19/2010)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Ladislav Szabó
Žitavská 14
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
 Liquidators:
Ing Jozef Ferenčík
Janáčkova 3
Bratislava
  (from: 08/31/1992 until: 12/08/1998)
 Liquidators:
Ing Martin Lazar
Riečna 95
Žilina-Bánová
  (from: 12/09/1998 until: 09/29/1999)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Szabó
Žitavská 14
Bratislava
  (from: 02/09/2001 until: 05/23/2022)
 Liquidators:
Ing. Bohuslav Vajcík
Stanekova 14
Bratislava
  (from: 09/30/1999 until: 02/08/2001)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za akciovú spoločnosť v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 09/30/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za akciovú spoločnosť v likvidácii koná a zastupuje likvidátor Ing. Martin Lazar.
  (from: 12/09/1998 until: 09/29/1999)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za akciovú spoločnosť v likvidácii koná a zastupuje likvidátor Ing. Jozef Ferenčík
  (from: 08/31/1992 until: 12/08/1998)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 542/1990 zo dňa 16.11.1990 rozhodnutím ministerstva hospodárstva SR č. 39/1999 zo dňa 30.11.1990 v súlade s ust. § 32 ods. 3,4 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku podľa §§ 25,62 Zák.č. 104/1990 Zb. o štátnom podniku. Po schválení transformačného zákona bude vykonané nové ocenenie základného kapitálu a v súlade s ustanoveniami zák.č. 104/1990 Zb. a akciových spoločnostiach bude zvýšený alebo znížený základný kapital a bude nový počet akcií a ich menovitá hodnota.
  (from: 12/29/1990)
Dodatok k stanovám zo dňa 24.4.1992
  (from: 06/12/1992)
Rozhodnutím ministra hospodárstva Slovenskej republiky č. 134/1992 zo dňa 27.8.1992 číslo: 1280-220/92 v súlade s ust. §§ 27,70 a 761 Zákona č. 513/1991 Zb./Obchodný zákonník/ bola zrušená likvidáciou Kábelovňa Bratislava, akciová spoločnosť so sídlom Bratislava ku dňu 31.8.1992. Dňom 1.9.1992 vstupuje akciova spoločnosť do likvidácie.
  (from: 08/31/1992)
Menovací dekrét zo dňa 10.9.1998
  (from: 12/09/1998)
Menovací dekrét zo dňa 27. júla 1999
  (from: 09/30/1999)
Menovací dekrét zo dňa 18.12.2000 pod.č. 5248/2000- 010/1868-030.
  (from: 02/09/2001)
Date of updating data in databases:  02/02/2023
Date of extract :  02/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person