Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  99/B

Business name: 
BAZ Bratislava, a.s.
  (from: 12/29/1990 until: 09/16/2009)
Registered seat: 
Bojnická 3
Bratislava 835 64
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
Mlynské Nivy 51
Bratislava 820 06
  (from: 05/04/1992 until: 04/27/1993)
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 05/03/1992)
Identification number (IČO): 
00 211 184
  (from: 12/29/1990)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 12/29/1990)
Date of deletion: 
09/17/2009
  (from: 09/17/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/17/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/29/1990)
Objects of the company: 
vývoj, výroba, nákup a predaj osobných a účelových nákladných automobilov a ich podzostav zariadení na mechanizáciu ložných manipulácií prenosnej požiarnej techniky a ďalších strojárskych výrobkov
  (from: 12/29/1990 until: 04/27/1993)
vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť v celom rozsahu predmetu činnosti
  (from: 04/03/1991 until: 04/27/1993)
vykonávanie zahranično-obchodnej činnosti s výnimkou vývozu a dovozu vecí a činností, na výkon ktorých sa vyžaduje povolenie alebo registrácia FMZO v zmysle zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zmien a doplnkov a nariadenia vlády ČSFR č. 256/1990 Zb.
  (from: 05/15/1991 until: 04/27/1993)
vykonávanie servisnej činnosti
  (from: 10/23/1991 until: 04/27/1993)
výroba lekárskych prístrojov-invalidných vozíkov
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
stavba strojov s mechanickým pohonom
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
zámočníctvo
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
výroba nástrojov
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
brúsenie a leštenie kovov s výnimkou brúsenia nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
kovoobrábanie
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
sprostredkovateľská, obchodná, poradenská a konzultačná činnosť vo vyššie uvedených oblastiach
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/21/1994 until: 09/16/2009)
Managing board
  (from: 12/29/1990 until: 04/20/1994)
Prof. Jozef Adamka , DrSc. - člen
Vajanského 9
Trnava
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Ladislav Bakaljar
ul. 29. augusta 32
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 06/25/1992)
Ing. Pavel Baštek
Béla Kúnu 16
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 04/20/1994)
Ing. Pavol Baštek, generálny riaditeľ - predseda
Gessayová 16
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 09/28/1997)
Ing. Pavol Baštek, generálny riaditeľ - predseda
Fedákova 36
Bratislava
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2009)
Ing. Rudolf Benka
Gabčíková 6
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1992)
Ing. Ján Beseda - člen
Jána Poničana 5
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 09/28/1997)
Ing. Ján Beseda - člen
Jána Poničana 5
Bratislava
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2009)
Ing. Juraj Bobrík , CSc.
Spartakovská 17
Trnava
  (from: 12/31/1991 until: 05/03/1992)
Ing. Juraj Bobrík , CSc. - generálny riaditeľ
Donnerova 21
Bratislava
  (from: 05/04/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Juraj Bobrík, generálny riaditeľ , CSc. - predseda
Donnerova 21
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 04/20/1994)
Ing. Bohumil Flimel
Podzáhradná 15
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 09/16/2009)
Ing. Robert Galbavý, tech.-výr.riaditeľ , CSc. - člen
Hviezdoslavova 63
Nová Dubnica
  (from: 11/29/1993 until: 04/20/1994)
Ing. Róbert Galbavý, technicko-výrobný riaditeľ , CSc. - člen
Hviezdoslavova 19/14
Nová Dubnica
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Ján Glózik - člen
Lachova 15
Bratislava
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
JUDr. Vladimír Hudec - člen
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Štefan Chudoba
Spartakovská 17
Trnava
  (from: 12/29/1990 until: 05/03/1992)
Ing. Ferdinand Ivan - člen
Černyševského 19/14
Bratislava
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Anna Jajcajová - člen
F. Zúbku 19
Senec
  (from: 06/26/1992 until: 11/28/1993)
Ing. Oto Košík
A. Sládkoviča 9
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Ing. Peter Kramár
Synekova 9
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Ing. Jaroslav Kubečka - predseda
M. Uhra 20
Trenčín
  (from: 12/29/1990 until: 11/28/1993)
Viliam Liedl
Hany Meličkovej 17
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1992)
Ing. Juraj Majtan
Eisnerova
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1992)
Ing. Tibor Makara
Fedinova
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1992)
Ing. Marian Nerád - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 10/16/1995)
Ing. Marian Nerád, fin.riad. - člen
Studenohorská 57
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 04/20/1994)
Ing. Emil Orságh
Saratovská 7
Bratislava
  (from: 10/17/1995 until: 09/16/2009)
Ing. Dušan Pavlík
Dunajská 24
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 06/25/1992)
Albín Polakovič
Cígeľská 14
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Ing. Koloman Rigo
Štefunkova 11
Bratislava
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Ing. Hugo Skyva
Pod Rovnicami 19
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 06/25/1992)
Ing. Zdeněk Šípoš - člen
K. Adlera 15
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 10/16/1995)
Ing. Jozef Uhrík
ul. 7. nobembra
Podhájska
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Ing. Jozef Valach
Štúrova 43
Nitra
  (from: 12/29/1990 until: 06/25/1992)
Ing. Jozef Vanák
Botanická 2
Bratislava
  (from: 12/29/1990 until: 06/25/1992)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, generálny riaditeľ a ním splnomocnené osoby. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, alebo generálny riaditeľ a osoby ním splnomocnené v rozsahu príslušných kompetencií. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu organizácie, priezvisku, menu a funkcie, pripoja svoj podpis.
  (from: 04/21/1994 until: 09/16/2009)
Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoj podpis všetci členovia predstavenstva, prípadne jeden alebo niekoľko členov predstavenstva, pokiaľ boli predstavenstvom písomne splnomocnení, alebo generálny riaditeľ, alebo jeho námestníci, alebo prokurista so samostatnou prokúrou, alebo spoločne dvaja prokuristi s kolektívnou prokúrou, ktorí podpisujú vždy s dodatkom označujúcim prokúra /per prokúram/, /p.p./.
  (from: 12/29/1990 until: 04/20/1994)
Capital: 
938 418 000 Sk
  (from: 04/28/1993 until: 09/16/2009)
1 220 000 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 04/27/1993)
2 865 700 000 Sk
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Shares: 
Number of shares: 28657
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/29/1990 until: 12/30/1991)
Supervisory board: 
Ing. Kvetoslava Brusnická
Gercenova 17
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/28/1997)
Ing. Darina Franková
Mierova 192
Bratislava 821 05
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Ing. Ladislav Holomány
Tvarožkova 3
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 04/20/1994)
JUDr. Vladimír Hudec
Odborárske nám. 6
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/28/1997)
Ing. Eva Karelová
Jasovská 2
Bratislava
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2009)
Ing. Ladislav Končál
Haanova 46
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 09/22/1996)
Mgr. Štefan Koscura
Znievska 6
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/16/2009)
Ing. Ján Kučera
Bujnákova 15
Bratislava 841 01
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Ing. Rudolf Lachkovič
Majerská 2
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/22/1996)
Peter Macháček
Krasnohorská 7
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/16/2009)
Ing. Juraj Nestarec
Myslenická 148
Pezinok
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2009)
Dr. František Okruhlica
Fedinova 5
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/22/1996)
Ing. Ivan Ostrohoň
Jašíkova 14
Bratislava
  (from: 04/21/1994 until: 09/16/2009)
Ing. Ernest Osuský
Saratovská 6
Bratislava 841 02
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Ing. Pavol Pecník
Ružičková 5
Bratislava
  (from: 11/29/1993 until: 09/22/1996)
Ing. Richard Volek
Herlianska 36
Bratislava 821 02
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/17/2013
  (from: 03/06/2013)
 Liquidators:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 01/17/2013
  (from: 03/06/2013 until: 06/29/2017)
 Liquidators:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 01/17/2013
  (from: 06/30/2017 until: 03/26/2018)
 Liquidators:
JUDr. Dana Jelinková Dudzíková
Dunajská 25
Bratislava 811 08
From: 01/17/2013 Until: 03/17/2017
  (from: 03/27/2018 until: 03/26/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná samostatne.
  (from: 03/06/2013)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 33Exre/580/2009 zo dňa 27.4.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.6.2009 súd rozhodol o výmaze z obchodného registra obchodnej spoločnosti BAZ Bratislava, a. s. , Bojnická 3, 835 64 Bratislava, IČO: 00 211 184.
  (from: 09/17/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 19.12.2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.01.2013 o nariadení dodatočnej likvidácie majetku BAZ, a.s..
  (from: 03/06/2013)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, č. k. 36Exre/504/2016 zo dňa 15.02.2017, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.03.2017 súd zrušil dodatočnú likvidáciu majetku spoločnosti BAZ Bratislava, a.s., o sídlom Bojnická 3, 835 64 Bratislava, IČO: 00 211 184.
  (from: 04/04/2017)
Akciová spoločnosť bola založená na základe uznesenia vlády SR č.: 542 zo dňa 16.11.1990 rozhodnutím ministra hospodárstva SR č.: 10/1990 zo dňa 30.11.1990 a zakladateľským plánom podľa ust. § 15, § 62, § 63 zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach v súlade s ust. § 32 ods. 3 a 4 zák.č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 12/29/1990 until: 09/16/2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 19.10.1992 rozhodlo o znížení základného imania v 281 582 tis. Kčs stiahnutím 281 582 ks akcií v menovitej hodnote 1.000.- Kčs z vkladu.
  (from: 01/26/1993 until: 09/16/2009)
Dňa 1.6.1993 valné zhromaždenie a.s. BAZ prijalo zmeny štatutárneho orgánu predstavenstva a dozornej rady. /Notárska zápisnica N 60/93, Nz 59/93/.
  (from: 11/29/1993 until: 09/16/2009)
Dňa 8.12.1993 rozhodla dozorná rada o zmene členov predstavenstva, valné zhromaždenie dňa 15.1.1994 schválilo zmenu členov dozornej rady a zmenu stanov /notárska zápisnica č. N 3/94, Nz 3/94, napísaná notárom JUDr. Marianom Tkáčikom.
  (from: 04/21/1994 until: 09/16/2009)
Valné zhromaždenie konané dňa 30.7.1994 rozhodlo o zmene stanov spoločnosti v čl. VIII. ods. 7a v čl. XXI.
  (from: 12/07/1994 until: 09/16/2009)
Výpis uznesenia z rokovania dozornej rady zo dňa 20.6.1995.
  (from: 10/17/1995 until: 09/16/2009)
Zápis z rokovania Dozornej rady konanej dňa 29.11.1994. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.10.1995.
  (from: 09/23/1996 until: 09/16/2009)
Dohodovacie konanie č.k. 38 K 195/96-27 podľa zák.č. 328/91 Zb. sa začalo doručením výzvy dňom 15.1.1997.
  (from: 03/26/1997 until: 09/16/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.9.1996.
  (from: 09/29/1997 until: 09/16/2009)
Uznesenie Krajského súdu č.j. 38 K 195/96 zo dňa 31.7.1997, ktorým bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BAZ Bratislava, a.s., Bojnická 3, Bratislava. Správcom konkurznej podstaty je Ing. Ondrej Trnovský, bytom Karpatské nám. 10, 831 06 Bratislava.
  (from: 02/10/1998 until: 09/16/2009)
Date of updating data in databases:  02/21/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person