Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  52/B

Business name: 
COMPRO spol. s r.o.
  (from: 05/04/1993)
Registered seat: 
Podzáhradná 19
Bratislava 821 06
  (from: 08/10/1990)
Identification number (IČO): 
00 584 916
  (from: 08/10/1990)
Date of entry: 
08/10/1990
  (from: 08/10/1990)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/10/1990)
Objects of the company: 
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 05/04/1993)
sprostredkovanie v oblasti obchodu
  (from: 05/04/1993)
poradenská a sprostredkovateľská činnosť v oblasti medzinárodnej prepravy
  (from: 05/04/1993)
kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
  (from: 05/04/1993)
Úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 06/23/2017)
Ložiskový geologický prieskum
  (from: 06/23/2017)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 02/17/2018)
Partners: 
Ing. Gregor Pieš
Podzáhradná 19
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
Slovak Republic
  (from: 05/07/2022)
Ing. Marian Mečiar
Novosvetská 33
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
Slovak Republic
  (from: 05/07/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Gregor Pieš
Amount of investment: 4 980 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 980 EUR
  (from: 05/07/2022)
Ing. Marian Mečiar
Amount of investment: 4 980 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 980 EUR
  (from: 05/07/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/23/2017)
Ing. Gregor Pieš
Podzáhradná 19
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 05/31/1994
  (from: 05/07/2022)
Ing. Marian Mečiar
Novosvetská 33
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 04
From: 12/12/1994
  (from: 05/07/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 06/07/1994)
Capital: 
9 960 EUR Paid up: 9 960 EUR
  (from: 04/30/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.7.1990 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník. Dátum uzavretia spoločenskej zmluvy 2.7.1990. Stary spis: S.r.o. 73
  (from: 08/10/1990)
Spoločnosť upravená novou spoločenskou zmluvou zo dňa 21.12.1992 v súlade s príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 73
  (from: 05/04/1993)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 11.3.1994. Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 60/94, Nz 60/94 zo dňa 31.5.1994 spísaná notárom JUDr. Dagmar Rojkovou. Stary spis: S.r.o. 73
  (from: 06/07/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1994. Zmluva o prevode obchodného podielu z 12.12.1994. Stary spis: S.r.o. 73
  (from: 03/09/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 25.6.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 29.6.1998, v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/13/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.2.1999 a nová spoločenská zmluva zo dňa 24.2.1999, ktorá ruší účinnosť Dodatku č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 25.6.1998.
  (from: 04/13/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 14.1.2003. Nová spoločenská zmluva zo dňa 14.1.2003.
  (from: 07/29/2003)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 29.09.2008.
  (from: 10/07/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.04.2009.
  (from: 04/30/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.06.2011.
  (from: 07/22/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.05.2017.
  (from: 06/23/2017)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 05.02.2018.
  (from: 02/17/2018)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person