Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  620/V

Business name: 
EU-RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice v likvidácii
  (from: 08/31/2006 until: 04/27/2009)
EU-RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice
  (from: 06/30/1995 until: 08/30/2006)
Registered seat: 
Rázusova 1
Košice 040 01
  (from: 06/30/1995 until: 04/27/2009)
Identification number (IČO): 
31 710 280
  (from: 06/30/1995)
Date of entry: 
06/30/1995
  (from: 06/30/1995)
Date of deletion: 
04/28/2009
  (from: 04/28/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/28/2009)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 06/30/1995)
Objects of the company: 
sprostredkovanie vnútroštátnej a medzinárodnej nákladnej dopravy a súvisiace činnosti
  (from: 06/30/1995 until: 04/27/2009)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/31/1996 until: 04/27/2009)
Managing board
  (from: 08/18/1995 until: 01/30/1996)
Managing board
  (from: 06/30/1995 until: 08/17/1995)
Ing. Pavol Miškov - predseda
Nižná Úvrať 62
Košice
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
Ing. Pavol Miškov - predseda
Nižná Úvrať 62
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Ing. Ľubomír Solár - člen
Tr. SNP 83
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Ing. Ján Starinský - člen
Halova 2
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
JUDr. Vladimír Šalát - člen
Hlavná 99
Košice
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
JUDr. Vladimír Šalát - člen
Hlavná 99
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Danilo Vrljičak - člen
Bratislavská 4
Košice
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
Danilo Vrljičak - člen
Bratislavská 4
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Ing. Igor Bušovský - predseda
Toryská 6
Košice
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
JUDr. Vladimír Šalát - podpredseda
Hlavná 99
Košice
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Pavol Kužma - člen
Zemplínska 5
Prešov
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Jozef Šimlovič - člen
Šustekova 23
Bratislava
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Oto Jalčovík - člen
Varichovská 51
Trebišov
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva a podpredseda predstavenstva, každý samostatne, ostatní členovia predstavenstva vždy dvaja spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu akciovej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/31/1996 until: 04/27/2009)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám, člen predstavenstva v druhom rade sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis. V mene odštepného závodu koná a podpisuje vedúci.
  (from: 08/18/1995 until: 01/30/1996)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti akciovej spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám, člen predstavenstva v druhom rade sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu akciovej spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/30/1995 until: 08/17/1995)
Branch of the enterprise: 
Name: 
EU - RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice odštepný závod Bratislava v likvidácii
  (from: 08/31/2006 until: 04/27/2009)
Registered seat: 
Šancová 112
Bratislava 831 04
  (from: 08/31/2006 until: 04/27/2009)
Head: 
Ing. Oto Jalčovík
Varichovská 51
Trebišov
  (from: 08/31/2006 until: 04/27/2009)
 
 
Name: 
EU - RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice odštepný závod Bratislava
  (from: 04/25/2000 until: 08/30/2006)
Registered seat: 
Šancová 112
Bratislava 831 04
  (from: 04/25/2000 until: 08/30/2006)
Head: 
Ing. Oto Jalčovík
Varichovská 51
Trebišov
  (from: 04/25/2000 until: 08/30/2006)
 
 
Name: 
EU - RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice odštepný závod Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Registered seat: 
Šancová 112
Bratislava 831 04
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Head: 
Ing. Ján Starinský
Halova 2
Bratislava
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
 
 
Name: 
EU - RAIL SLOVAKIA, akciová spoločnosť Košice odštepný závod Bratislava
  (from: 08/18/1995 until: 01/30/1996)
Registered seat: 
Šancová 112
Bratislava 831 04
  (from: 08/18/1995 until: 01/30/1996)
Head: 
JUDr. Vladimír Šalát
Hlavná 99
Košice
  (from: 08/18/1995 until: 01/30/1996)
 
 
Capital: 
2 000 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 04/27/2009)
Shares: 
Number of shares: 200
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Number of shares: 200
Type: na majiteľa
Nominal value: 10 000 Sk
  (from: 06/30/1995 until: 04/24/2000)
Supervisory board: 
JUDr. Ján Belej - člen
Obrancov mieru 23
Košice
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
JUDr. Ján Belej - člen
Obrancov mieru 23
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 03/31/1997)
Ing. Miroslav Bubán - člen
Sofijská 15
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 03/31/1997)
Ing. Igor Bušovský - člen
Toryská 6
Košice
  (from: 04/01/1997 until: 04/24/2000)
Ing. Miroslav Horečný - člen
Poľnohospodárska 34
Bratislava
  (from: 04/01/1997 until: 04/24/2000)
Ing. Tibor Kočík - člen
Cyprusova 4
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Ing. Miroslav Matúšek - člen
Plzenská 119
Košice
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Ing. Jozef Snopko - člen
Plzenská 119
Košice
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
Ing. Ján Dančej - člen
Dopravná 7
Bratislava
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Pavol Gábor - člen
Kapicova 4
Bratislava
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Štefan Boris - člen
64
Svinica
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Ing. Tibor Kočík - člen
Cyprusova 4
Košice
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Nebojša Ivkovič - predseda
Bulevar Umetnosti 35/10
Nový Belehrad
Zväzová republika Juhoslávia
  (from: 06/30/1995 until: 01/30/1996)
Nebojša Ivkovič - predseda
Bulevar Umetnosti 35/10
Nový Belehrad
Zväzová republika Juhoslávia
  (from: 01/31/1996 until: 04/24/2000)
Nebojša Ivkovič - predseda
Bulevar Umetnosti 35/10
Nový Belehrad
Zväzová republika Juhoslávia
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 08/31/2006
  (from: 08/31/2006)
 Liquidators:
Ing. Oto Jalčovik
Varichovská 51
Trebišov 075 01
From: 08/31/2006 Until: 04/28/2009
  (from: 08/31/2006)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Pôsobnosť štatutárneho orgánu prechádza na vymenovaného likvidátora spoločnosti tak, že písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje likvidátor sám a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/31/2006)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola vymazaná na základe uznesenia Okresného súdu Košice I. č.k. 9K/53/2008 zo dňa 10.02.2009
  (from: 04/28/2009)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 22.5.1995 podľa § 172 a nasl. ust. zák. 513/91 Zb.
  (from: 06/30/1995 until: 04/27/2009)
Rozhodnutie akciovej spoločnosti o zriadení odštepného závodu v Bratislave, zo dňa 6.7.1995.
  (from: 08/18/1995 until: 04/27/2009)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 10.11.1995.
  (from: 01/31/1996 until: 04/27/2009)
Zmena stanov schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 3.2.1997.
  (from: 04/01/1997 until: 04/27/2009)
Zmena stanov a.s. zo dňa 25.11.1999.
  (from: 04/25/2000 until: 04/27/2009)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/21/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person