Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  261/R

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
FRUCTOP, spol. s r.o.
  (from: 04/01/1999)
Registered seat: 
144
Ostratice
  (from: 08/15/1994)
Identification number (IČO): 
34 106 022
  (from: 08/15/1994)
Date of entry: 
08/15/1994
  (from: 08/15/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/15/1994)
Objects of the company: 
distribúcia a predaj poľnohospodárskych produktov
  (from: 08/15/1994)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 08/15/1994)
sprostredkovanie, kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 08/15/1994)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 08/15/1994)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 08/15/1994)
vzdelávacia činnosť v oblasti poľnohospodárstva
  (from: 08/15/1994)
poľnohospodárska výroba
  (from: 02/25/1999)
výskum, novošľachtenie a udržovacie šľachtenie ovocných a okrasných drevín
  (from: 02/25/1999)
výroba a následný predaj osív, zelenín, kvetín a škôlkárskych výpestkov ovocných a okrasných drevín
  (from: 02/25/1999)
inžinierska a projekčná činnosť ovocných a okrasných sadov, vetrolamov, verejnej zelene a systémov zavlažovania
  (from: 02/25/1999)
technicko-technologické poradenstvo prre špecializované poľnohospodárske podniky
  (from: 02/25/1999)
cestná verejná nákladná doprava
  (from: 02/25/1999)
murárske práce
  (from: 02/25/1999)
výskum a vývoj v oblasti ochrany životného prostredia
  (from: 09/07/2001)
výsadba a pestovanie ekologických sadov
  (from: 09/07/2001)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (from: 12/28/2001)
spracovanie ovocia a zeleniny
  (from: 03/06/2002)
výroba a predaj ovocných a zeleninových nápojov, štiav a muštov
  (from: 03/06/2002)
výroba a predaj sušeného ovocia a ostatných ovocných výrobkov
  (from: 03/06/2002)
výroba a predaj ovocných čajov
  (from: 03/06/2002)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2004)
Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2004)
Skladovanie
  (from: 11/12/2004)
Baliace činnosti
  (from: 11/12/2004)
Záhradnícke služby
  (from: 11/12/2004)
Sadovnícke úpravy
  (from: 11/12/2004)
Organizovanie športových, kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2004)
Čistiace a upratovacie práce
  (from: 11/12/2004)
Vydavateľská činnosť
  (from: 11/12/2004)
Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/12/2004)
Poskytovanie služieb v rámci poľnohospodárstva v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/12/2004)
Reklamná a propagačná činnosť
  (from: 11/12/2004)
Zemné práce a demolácie bez použitia trhavín
  (from: 11/12/2004)
Administratívne a sekretárske služby
  (from: 11/12/2004)
Prenájom motorových vozidiel
  (from: 11/12/2004)
Podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečného odpadu
  (from: 11/12/2004)
Partners: 
Branislav Šebo
144
Ostratice 956 34
Slovak Republic
  (from: 10/15/2002)
Ing. Miloš Šebo
145
Ostratice 956 34
Slovak Republic
  (from: 10/15/2002)
Contribution of each member: 
Branislav Šebo
Amount of investment: 90 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 90 000 Sk
  (from: 10/15/2002)
Ing. Miloš Šebo
Amount of investment: 14 210 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 14 210 000 Sk
Amount of investment: 6 700 000 ( nepeňažný vklad ) Paid up: 6 700 000 Sk
  (from: 10/15/2002)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/15/2002)
Branislav Šebo - koonateľ
144
Ostratice 956 34
From: 07/15/1998
  (from: 06/16/2004)
Ing. Miloš Šebo - Individual managing director
145
Ostratice 956 34
From: 08/15/1994
  (from: 06/16/2004)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná samostatne konateľ.
  (from: 10/15/2002)
Capital: 
21 000 000 Sk Paid up: 21 000 000 Sk
  (from: 10/15/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená podľa § 24, §§ 56 až 75 a §§ 105 až 153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1994. Stary spis: S.r.o. 1411
  (from: 08/15/1994)
Dodatok č. 1 zo dňa 1.11.1994 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1411
  (from: 12/08/1994)
Notárskou zápisnicou N 40/97, NZ 39/97 zo dňa 20.03.1997 spoločník prijal dodatok č.2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/09/1997)
Valné zhromaždenie dňa 09.07.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy (nové úplné znenie).
  (from: 07/15/1998)
Valné zhromaždenie dňa 26.11.1998 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - dodatok č.1.
  (from: 02/25/1999)
Valné zhromaždenie dňa 15. 02. 1999 schválilo prevod časti obchodných podielov /zmluvy o prevode obchodných podielov/ a Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve /k úplnému zneniu/.
  (from: 04/01/1999)
Valné zhromaždenie dňa 7.9.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/28/2001)
Valné zhromaždenie dňa 10.12.2001 schválilo rozšírenie predmetu činnosti, dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
  (from: 03/06/2002)
Valné zhromaždenie dňa 25.3.2002 schválilo zvýšenie základného imania nepeňažným vkladom a zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/10/2002)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve schválený valným zhromaždením dňa 30.4.2001.
  (from: 09/07/2001)
Valné zhromaždenie dňa 16.9.2002 schválilo odvolanie konateľa a zmenu spoločenskej zmluvy prijatím úplného znenia spoločenskej zmluvy (zvýšenie základného imania spoločnosti).
  (from: 10/15/2002)
Date of updating data in databases:  04/08/2021
Date of extract :  04/11/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person