Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2897/B

Business name: 
DONION, a.s.
  (from: 08/25/1999 until: 04/14/2004)
Registered seat: 
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
Identification number (IČO): 
35 771 283
  (from: 08/25/1999)
Date of entry: 
08/25/1999
  (from: 08/25/1999)
Date of deletion: 
04/15/2004
  (from: 04/15/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 04/15/2003)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/25/1999)
Capital: 
199 898 000 Sk
  (from: 09/17/1999 until: 04/14/2004)
Other legal facts: 
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 1196/03, Nz 123676/03, rozhodlo o zrušení spoločnosti bez likvidácie a schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou FLORIN, a. s., IČO: 35 771/330, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2188/B, ktorá preberá všetky práva, povinnosti a stáva sa univerzálnym nástupcom. So súhlasom správcu dane - Daňový úrad Bratislava I. zo dňa 11. 2. 2004 sa z obchodného registra v y m a z u j e obchodná spoločnosť DONION a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke č. 2897/B dňom 15. 4. 2004.
  (from: 04/15/2004)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person