Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  2188/B

Business name: 
FLORIN, a.s.
  (from: 08/26/1999)
Registered seat: 
Bulharská 72
Bratislava 821 04
  (from: 08/27/2010)
Šafárikovo nám. 4
Bratislava 811 02
  (from: 08/26/1999 until: 08/26/2010)
Identification number (IČO): 
35 771 330
  (from: 08/26/1999)
Date of entry: 
08/26/1999
  (from: 08/26/1999)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/26/1999)
Objects of the company: 
obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom nehnuteľností
  (from: 08/26/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 08/26/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 08/26/1999)
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 08/26/1999)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 08/26/1999)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 04/15/2004)
prenájom strojov a zariadení, spotrebného a priemyselného tovaru
  (from: 04/15/2004)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/15/2004)
prieskum trhu
  (from: 04/15/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/26/1999)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020)
RNDr. Inocencia Bónová - predseda
Palisády 23
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 10/17/2001)
RNDr. Boris Cambel - člen
Gallayova 25
Bratislava 841 02
From: 06/30/2006
  (from: 07/19/2006 until: 08/26/2010)
RNDr. Boris Cambel - člen
Gallayova 25
Bratislava 841 02
From: 06/30/2006 Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 01/07/2004
  (from: 04/15/2004 until: 08/26/2010)
Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 01/07/2004 Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/24/2012)
Ing. Daša Draškovičová
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 07/16/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ján Kišon
Dukelská 37
Modra
  (from: 08/26/1999 until: 10/17/2001)
Ing. Vladimír Kotlárik
Hálova 15
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 04/14/2004)
Ing. Vladimír Kotlárik
Hálova 15
Bratislava
Until: 01/07/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
From: 02/27/2002
  (from: 06/04/2002 until: 07/18/2006)
Soňa Reháková - člen predstavenstva
Segnerova 4
Bratislava
From: 02/27/2002 Until: 06/30/2006
  (from: 07/19/2006 until: 07/18/2006)
RSDr. Eduard Rovenský - člen
Gelnická 22
Bratislava 831 06
From: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 05/07/2014)
RSDr. Eduard Rovenský - člen
Gelnická 22
Bratislava 831 06
From: 06/19/2012 Until: 05/02/2014
  (from: 05/08/2014 until: 05/07/2014)
Ing. František Šimurka
Karola Adlera 11
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 06/03/2002)
Ing. František Šimurka - predseda predstavenstva
Karola Adlera 11
Bratislava
From: 02/27/2002
  (from: 06/04/2002 until: 04/14/2004)
Ing. František Šimurka - predseda predstavenstva
Karola Adlera 11
Bratislava
From: 02/27/2002 Until: 01/07/2004
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 01/07/2004
  (from: 11/12/2009 until: 08/26/2010)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 01/07/2004 Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/24/2012)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 07/16/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 06/13/2016)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/19/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Štefana Králika 61
Bratislava 841 08
From: 01/07/2004
  (from: 04/15/2004 until: 11/11/2009)
Ing. Alena Štrauchová - predseda
Tománkova 2
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 06/03/2002)
Ing. Franitšek Valent - člen
Ludvika van Bethovena 5851/9
Trnava 917 08
From: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 06/13/2016)
Ing. Franitšek Valent - člen
Ludvika van Bethovena 5851/9
Trnava 917 08
From: 06/19/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Martin Vinarčík
Slobodné 310/13
Lutila 966 22
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/24/2012)
Martin Vinarčík
Slobodné 310/13
Lutila 966 22
From: 07/16/2010 Until: 06/19/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/01/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020 until: 11/10/2020)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda predstavenstva
Repašského 3115/20
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/10/2020)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, a to tak, že podpisujú spoločne dvaja členovia predstavenstva alebo samostatne predseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 08/26/1999)
Capital: 
1 916 128 EUR Paid up: 1 916 128 EUR
  (from: 05/24/2018)
7 424 996 EUR Paid up: 7 424 996 EUR
  (from: 08/27/2010 until: 05/23/2018)
7 949 536,04 EUR Paid up: 7 949 536,04 EUR
  (from: 02/13/2009 until: 08/26/2010)
239 516 000 Sk Paid up: 239 516 000 Sk
  (from: 04/15/2004 until: 02/12/2009)
39 618 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 04/14/2004)
1 000 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 12/12/1999)
Shares: 
Number of shares: 23911
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 80 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 05/24/2018)
Number of shares: 406
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 8 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 05/24/2018)
Number of shares: 23911
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 310 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 08/01/2013 until: 05/23/2018)
Number of shares: 406
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 31 EUR
Limitation of transferability of registered shares: áno
  (from: 08/01/2013 until: 05/23/2018)
Number of shares: 23911
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 310 EUR
  (from: 08/27/2010 until: 07/31/2013)
Number of shares: 406
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 31 EUR
  (from: 08/27/2010 until: 07/31/2013)
Number of shares: 239516
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 02/13/2009 until: 08/26/2010)
Number of shares: 239516
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/19/2008 until: 02/12/2009)
Number of shares: 239516
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/15/2004 until: 07/18/2008)
Number of shares: 39618
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/13/1999 until: 04/14/2004)
Number of shares: 1000
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/26/1999 until: 12/12/1999)
Supervisory board: 
Ing. Daša Draškovičová - predseda
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020)
Ján Kováčik
Topoľčianska 7
Bratislava 851 05
From: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020)
Silvia Petrik
531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Bel Air
Spojené štáty americké
From: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020)
Ing. Stanislav Dobrovodský - predseda
Šintavská 14
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 10/17/2001)
Ing. Daša Draškovičová - predseda
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 06/13/2016)
Ing. Daša Draškovičová - predseda
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 06/28/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Ing. Eva Horňáková
Díčova 28
Piešťany 921 01
From: 12/18/2003
  (from: 04/15/2004 until: 08/26/2010)
Ing. Eva Horňáková
Díčova 28
Piešťany 921 01
From: 12/18/2003 Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Ing. Eva Horňáková
Díčova 28
Piešťany 921 01
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/25/2011)
Ing. Eva Horňáková
Díčova 28
Piešťany 921 01
From: 07/16/2010 Until: 06/30/2011
  (from: 07/26/2011 until: 07/25/2011)
Ján Kováčik
Topoľčianska 7
Bratislava 851 05
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 06/13/2016)
Ján Kováčik
Topoľčianska 7
Bratislava 851 05
From: 06/28/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 12/18/2003
  (from: 04/15/2004 until: 08/26/2010)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 12/18/2003 Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/24/2012)
JUDr. Igor Mancel - predseda
Špitálska 57
Bratislava 811 08
From: 07/16/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Jarmila Mancelová
Andrusovova 10
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 04/14/2004)
Jarmila Mancelová
Andrusovova 10
Bratislava
Until: 12/18/2003
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Peter Obenrauch
Jasovská 51
Bratislava
  (from: 08/26/1999 until: 10/17/2001)
Silvia Petrik
531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Bel Air
Spojené štáty americké
From: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 06/13/2016)
Silvia Petrik
531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Bel Air
Spojené štáty americké
From: 06/28/2012 Until: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 06/13/2016)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 08/26/2010)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
Until: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 08/26/2010)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
From: 07/16/2010
  (from: 08/27/2010 until: 07/24/2012)
Mgr. Daniel Poturnay
Wilsonova 1
Bratislava
From: 07/16/2010 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Bc. Karol Šebo
Zámocká 6455/10
Bratislava 811 01
From: 06/30/2011
  (from: 07/26/2011 until: 07/24/2012)
Bc. Karol Šebo
Zámocká 6455/10
Bratislava 811 01
From: 06/30/2011 Until: 06/28/2012
  (from: 07/25/2012 until: 07/24/2012)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 61
Bratislava
  (from: 10/18/2001 until: 04/14/2004)
Ing. Zdeněk Šipoš - predseda
Štefana Králika 61
Bratislava
Until: 12/18/2003
  (from: 04/15/2004 until: 04/14/2004)
Ing. Daša Draškovičová - predseda
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 06/01/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020 until: 11/10/2020)
Ján Kováčik
Topoľčianska 7
Bratislava 851 05
From: 06/01/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020 until: 11/10/2020)
Silvia Petrik
531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Bel Air
Spojené štáty americké
From: 06/01/2016 Until: 09/10/2020
  (from: 11/11/2020 until: 11/10/2020)
Ing. Daša Draškovičová - predseda
Záhumenská 33
Stupava 900 31
From: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/10/2020)
Ján Kováčik
Topoľčianska 7
Bratislava 851 05
From: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/10/2020)
Silvia Petrik
531 Cedar Lane, Bel Air, MD 21015
Bel Air
Spojené štáty americké
From: 06/01/2016
  (from: 06/14/2016 until: 11/10/2020)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou spísanou vo forme notárskej zápisnice č. N 316/99, Nz 313/99 zo dňa 20.8.1999, bez výzvy na upisovanie akcií. Súčasťou zakladateľskej listiny sú schválené stanovy spoločnosti zo dňa 20.8.1999.
  (from: 08/26/1999)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 30.11.1999 pod č. Nz 365/99 na ktorom sa rozhodlo o zlúčení spoločnosti FLORIN a.s. so spol. Investičný cukrovarský fond a.s..Spoločnosť FLORIN, a.s. preberá bezo zvyšku všetky práva a záväzky spoločnosti Investičný cukrovarský fond a.s. viažúce sa na majetok, aktíva a pasíva, zamestnancov, zmluvné vzťahy ako aj všetky práva a záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v SR a to tie, ktoré sú k dnešnému dňu neznáme.
  (from: 12/13/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 20.8.2001. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva dňa 20.8.2001.
  (from: 10/18/2001)
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27. 2. 2002. Zánik funkcií: Ing. Alena Štrauchová, predseda predstavenstva a Ing. František Šimurka, člen predstavenstva dňa 27. 2. 2002.
  (from: 06/04/2002)
Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 18. 12. 2003, priebeh osvedčený do notárskej zápisnice N 194/03, Nz 123794/03, rozhodlo o zmene stanov, schválilo zmluvu o zlúčení so spoločnosťou DONION, a. s., IČO: 35 771 283, so sídlom Šafárikovo nám. 4, Bratislava, zapísaná v odd. Sa vo vložke 2897/B, po ktorej preberá všetky práva, pohľadávky a stáva sa jej univerzálnym právnym zástupcom. Obchodná spoločnosť DONION a. s. sa zrušuje bez likvidácie a vymazáva z obchodného registra dňom 15. 4. 2004. Zápisnica z dozornej rady zo 7. 1. 2004.
  (from: 04/15/2004)
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.07.2008 spísané vo forme notárskej zápisnice N 709/2008 Nz 29120/2008 dňa 08.07.2008.
  (from: 07/19/2008)
Osvedčenie o priebehu riadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.07.2010 (N 939/2010, Nz 26139/2010).
  (from: 08/27/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 30.06.2011
  (from: 07/26/2011)
Zápisnica z riadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2012.
  (from: 07/25/2012)
Notárska zápisnica č. N 93/2013, Nz 21165/2013, NCRls 21583/2013 zo dňa 24.06.2013.
  (from: 08/01/2013)
Zápisnica z dozornej rady zo dňa 02.05.2014.
  (from: 05/08/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.06.2016. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 01.06.2016.
  (from: 06/14/2016)
Date of updating data in databases:  08/04/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person