Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  19612/B

Business name: 
numbersia s.r.o.
  (from: 10/02/2015)
Registered seat: 
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
  (from: 08/02/2007)
Identification number (IČO): 
36 226 874
  (from: 07/26/1999)
Date of entry: 
02/06/1998
  (from: 07/26/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/26/1999)
Objects of the company: 
maloobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti konečnému spotrebiteľovi
  (from: 07/26/1999)
veľkoobchod-kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 07/26/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 07/26/1999)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/26/1999)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 07/26/1999)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájom nehnuteľností
  (from: 07/26/1999)
prieskum trhu
  (from: 07/26/1999)
reklamné činnosti
  (from: 07/26/1999)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 02/20/2003)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - francúzsky jazyk
  (from: 02/20/2003)
prekladateľstvo a tlmočníctvo v jazyku anglickom, francúzskom, nemeckom, talianskom a španielskom okrem služieb vymedzených zákonom č. 36/1967 Zb.
  (from: 02/20/2003)
tvorba stránok a grafické návrhy
  (from: 02/20/2003)
Partners: 
Ing. Petra Murárová
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
4chée s.r.o. IČO: 35 874 139
Steinov dvor 2
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 07
Slovak Republic
  (from: 09/29/2021)
Contribution of each member: 
Ing. Petra Murárová
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 05/24/2022)
4chée s.r.o.
Amount of investment: 29 876 EUR Paid up: 29 876 EUR
  (from: 09/29/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/29/2021)
Ing. Roman Murár
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
From: 02/20/2001
  (from: 08/02/2007)
Ing. Petra Murárová
Tomášikova 13
Bratislava 821 01
From: 02/20/2001
  (from: 08/02/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a za ňu podpisujú konatelia, každý koná vo všetkých veciach v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 04/04/2001)
Capital: 
33 196 EUR Paid up: 33 196 EUR
  (from: 07/08/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 20.01.1998 spísanou formou notárskej zápisnice č. N 19/98, Nz 19/98 podľa slovenského práva. Dodatkom zo dňa 31.07.1998 bol základný dokument spoločnosti prispôsobený zákonu č. 11/1998 Z.z. Rozhodnutím spoločníka spísaným dňa 15.12.1998 do notárskej zápisnice N 570/98, Nz 545/98 bola zmenená zakladateľská listina (zmena sídla z: Hlohovec, Vinohradská 11 na: Bratislava, Pri Suchom mlyne 12).
  (from: 07/26/1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 19.2.01 na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 20.2.01, na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy, Spoločenská zmluva z 27.2.01.
  (from: 04/04/2001)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 2.8.2002 na ktorom bola schválená zmena obchodného mena z pôvodného PRETIUM s.r.o. na International Institute, s.r.o., zmena sídla, rozšírenie predmetu činnosti. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 2.8.2002.
  (from: 02/20/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 14.02.2007. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 19.03.2007.
  (from: 03/23/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.07.2015.
  (from: 08/14/2015)
Date of updating data in databases:  02/28/2024
Date of extract :  03/01/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person