Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  634/V

Business name: 
BMZ a.s.
  (from: 08/03/1995)
Registered seat: 
Sadová 17
Spišská Nová Ves 052 80
  (from: 05/08/1996)
Identification number (IČO): 
31 711 758
  (from: 08/03/1995)
Date of entry: 
08/03/1995
  (from: 08/03/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/03/1995)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky resp. dodávok investičných celkov a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
vývoj a výroba strojov, zariadení a liniek pre separáciu kovového podielu podľa požiadaviek zákazníka a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a stavba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (from: 08/03/1995)
výroba strojov a časti strojov pre transport a prepravu materiálu a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt stavebných konštrukcií (stožiare, oceľové konštrukcie) vrátane montážnych a stavebných prác a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
  (from: 08/03/1995)
zámočníctvo
  (from: 08/03/1995)
kovoobrábanie
  (from: 08/03/1995)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení nízkeho napätia
  (from: 08/03/1995)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 08/03/1995)
revízne skušky prevadzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 08/03/1995)
revízia elektrických zariadení
  (from: 08/03/1995)
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, programového vybavenia, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov
  (from: 08/03/1995)
drevárska výroba a čalúnnictvo
  (from: 08/03/1995)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/03/1995)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/03/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/03/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/03/1995)
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, výrobkov z buničiny, papiera, lepenky, textilných výrobkov, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenené výrobky, výrobkov zo železa, ocele, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich častí a súčasti, meracích, kontrólnych prístrojov, presných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb
  (from: 08/03/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/03/1995)
Ing. Juraj Molnár - Chairman of the Board of Directors
Ľaliová 3211/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/2016)
Capital: 
40 800 EUR Paid up: 40 800 EUR
  (from: 12/17/2009)
Shares: 
Number of shares: 1200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/17/2009)
Supervisory board: 
JUDr. Martina Molnárová
Medza 730/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. Ľudovít Michvocík
Vinné 515
Vinné 072 31
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
From: 12/20/2021
  (from: 01/13/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.1.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 08/03/1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.3.1996.
  (from: 05/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 17.12.1998.
  (from: 05/21/1999)
Zmena stanov a.s. schválená VZ akcionárov zo dňa 2. 7. 1999.
  (from: 10/01/1999)
Osvedčenie o priebehu a výsledku VZ konaného dňa 22.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 162/2000, Nz 153/2000.
  (from: 07/24/2000)
Výmaz člena predstavenstva nebohého Ing. Júliusa Kolesára, nar. 31.7.1943, bol prevedený na základe jeho úmrtia dňa 29.6.2001. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.3.2001, č. k. 2 Obo 76/2000-160, ktorým vyslovil neplatnosť uznesenia č. 21 o doplnení a zmene stanov prijatého na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti dňa 17.12.1998.
  (from: 11/06/2001)
Zmena stanov a.s. schválená VZ 17.12.2001.
  (from: 04/16/2002)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3V 2/05-19 zo dňa 28.9.2005 právoplatným dňa 3.10.2005 súd povolil vyrovnanie dlžníka BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves.
  (from: 01/10/2006)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3V 2/05-49 zo dňa 27.12.2005 právoplatným dňa 11.3.2006 bolo potvrdené vyrovnanie dlžníka BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves s veriteľmi.
  (from: 04/07/2006)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. 3V/2/2005-69 zo dňa 21.3.2006 právoplatným dňa 30.3.2006 bolo vyhlásené vyrovnanie dlžníka BMZ a.s. Sadová 17, Spišská Nová Ves za skončené.
  (from: 05/06/2006)
Permission of the administration: 
Permission of the administration: 10/03/2005
  (from: 05/06/2006)
Termination of the administration: 
Date of termination of the administration: 03/30/2006
  (from: 05/06/2006)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person