Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  634/V

Business name: 
BMZ a.s.
  (from: 08/03/1995)
Registered seat: 
Sadová 17
Spišská Nová Ves 052 80
  (from: 05/08/1996)
Sadová 17
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Identification number (IČO): 
31 711 758
  (from: 08/03/1995)
Date of entry: 
08/03/1995
  (from: 08/03/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/03/1995)
Objects of the company: 
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky resp. dodávok investičných celkov a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
vývoj a výroba strojov, zariadení a liniek pre separáciu kovového podielu podľa požiadaviek zákazníka a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a stavba strojov a zariadení s mechanickým pohonom
  (from: 08/03/1995)
výroba strojov a časti strojov pre transport a prepravu materiálu a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hliníkových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt stavebných konštrukcií (stožiare, oceľové konštrukcie) vrátane montážnych a stavebných prác a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov a ich montáž
  (from: 08/03/1995)
vývoj, výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
  (from: 08/03/1995)
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
  (from: 08/03/1995)
zámočníctvo
  (from: 08/03/1995)
kovoobrábanie
  (from: 08/03/1995)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení nízkeho napätia
  (from: 08/03/1995)
revízie a skúšky tlakových nádob
  (from: 08/03/1995)
revízne skušky prevadzkovej spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (from: 08/03/1995)
revízia elektrických zariadení
  (from: 08/03/1995)
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, programového vybavenia, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov
  (from: 08/03/1995)
drevárska výroba a čalúnnictvo
  (from: 08/03/1995)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 08/03/1995)
maliarske a natieračské práce
  (from: 08/03/1995)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 08/03/1995)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/03/1995)
nákup a predaj dreva a výrobkov z dreva, výrobkov potravinárskeho priemyslu, nápojov, nerastných surovín a výrobkov z nich, výrobkov chemického priemyslu, farieb, lakov, farbív, pigmentov, tmelov, plastov a výrobkov z nich, kaučuku a výrobkov z neho, výrobkov z buničiny, papiera, lepenky, textilných výrobkov, výrobkov z kameňa, sádry, cementu, skla a sklenené výrobky, výrobkov zo železa, ocele, nástrojov, zariadení a prístrojov a ich častí a súčasti, meracích, kontrólnych prístrojov, presných nástrojov, nábytku, svietidiel, montovaných stavieb
  (from: 08/03/1995)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/03/1995)
Ing. Juraj Molnár - Chairman of the Board of Directors
Ľaliová 3211/11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. Jozef Dutko - člen
Wolkerova 19
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Jozef Dutko - člen
Wolkerova 19
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Bohumil Glezgo - člen
210
Dolná Ždaňa 966 01
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Ing. Bohumil Glezgo - člen
210
Dolná Ždaňa 966 01
From: 05/04/2012 Until: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 12/30/2016)
Ing. Bohumil Glezgo - člen
Dolná Ždaňa 210
Dolná Ždaňa 966 01
From: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 06/04/2012)
Ing. Bohumil Glezgo - člen
Dolná Ždaňa 210
Dolná Ždaňa 966 01
From: 09/02/2005 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. František Jančura - člen
Rajecká 2
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. František Jančura - člen
Rajecká 2
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 07/23/2000)
Ing. František Jančura - člen
Rajecká 2
Spišská Nová Ves
  (from: 07/24/2000 until: 09/20/2005)
Ing. František Jančura - člen
Rajecká 2
Spišská Nová Ves
Until: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. Július Kolesár - člen
Banícka 12
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Július Kolesár - člen
Banícka 12
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 11/05/2001)
Ing. Juraj Molnár - člen
Nálepkova 1/16
Smižany
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Juraj Molnár - predseda
Nálepkova 1/16
Smižany 053 11
From: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 01/04/2010)
Ing. Juraj Molnár - člen
Nálepkova 1/16
Smižany
  (from: 05/08/1996 until: 09/20/2005)
Ing. Juraj Molnár - člen
Nálepkova 1/16
Smižany
Until: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliova 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/02/2005
  (from: 01/05/2010 until: 06/04/2012)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliova 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/02/2005 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/04/2012 Until: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 12/30/2016)
Ing. Karol Palko - člen
Laborecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 05/21/1999 until: 04/15/2002)
Ján Slebodník - člen
Záborského 13
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ján Slebodník - člen
Záborského 13
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 04/15/2002)
Ing. Alexander Tobiáš - člen
Slovenská 54/30
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Alexander Tobiáš - člen
Slovenská 54/30
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 09/20/2005)
Ing. Alexander Tobiáš - člen
Slovenská 54/30
Spišská Nová Ves
Until: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. Jozef Urblík - člen
A. Dubčeka 37/17
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 06/04/2012)
Ing. Jozef Urblík - člen
A. Dubčeka 37/17
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Viliam Varecha - člen
Tehelná 8
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Viliam Varecha - člen
Tehelná 8
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 05/20/1999)
Peter Vavro - člen
Zimná 4
Bratislava
  (from: 05/21/1999 until: 04/15/2002)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Ing. Juraj Molnár - predseda
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 01/12/2022)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti je oprávnený predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci predseda predstavenstva svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/31/2016)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis predsedu predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis. V príprade právnych úkonov, ktorými spoločnosť prevádza nehnuteľnosť je pre ich platnosť potrebný podpis predsedu predstavenstva a jedného člena predstavenstva.
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Za akciovú spoločnosť konajú vždy predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis predseda predstavenstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 09/21/2005 until: 06/04/2012)
Za akciovú spoločnosť konajú a podpisujú vždy spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu pripoja svoj podpis spoločne aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 08/03/1995 until: 09/20/2005)
Capital: 
40 800 EUR Paid up: 40 800 EUR
  (from: 12/17/2009)
1 200 000 Sk
  (from: 08/03/1995 until: 12/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 1200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/17/2009)
Number of shares: 1200
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/01/1999 until: 12/16/2009)
Number of shares: 1200
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 08/03/1995 until: 09/30/1999)
Supervisory board: 
JUDr. Martina Molnárová
Medza 730/5
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. Ľudovít Michvocík
Vinné 515
Vinné 072 31
From: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. Marián Grzyb
Jamník 96
Jamník 053 22
From: 12/20/2021
  (from: 01/13/2022)
Ing. František Celec - člen
19
Vítkovce
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. František Celec - člen
19
Vítkovce
  (from: 05/08/1996 until: 04/15/2002)
Marta Dvorská - člen
Komenského 24
Markušovce
  (from: 05/21/1999 until: 04/15/2002)
Ing. Marta Grzybová
Jamník 96
Odorín 053 22
From: 04/30/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Ing. Marta Grzybová
Jamník 96
Odorín 053 22
From: 04/30/2012 Until: 12/14/2016
  (from: 12/31/2016 until: 12/30/2016)
Ing. Michal Hrabovský - člen
Ľaliová 10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/16/2004
  (from: 10/27/2004 until: 09/20/2005)
Ing. Michal Hrabovský - člen
Ľaliová 10
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/16/2004 Until: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Miroslav Hric - člen
Palárika 22
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Miroslav Hric - člen
Palárika 22
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 07/23/2000)
Ing. Jaroslav Ihring
Š. Moysesa 423/53
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Ing. Jaroslav Ihring
Š. Moysesa 423/53
Žiar nad Hronom 965 01
From: 05/04/2012 Until: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 12/30/2016)
Milan Korchňak - člen
Jilemnického 3/10
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Milan Korchňak - člen
Jilemnického 3/10
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 07/23/2000)
Mgr. Martina Molnárová
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 12/30/2016)
Mgr. Martina Molnárová
Ľaliová 11
Spišská Nová Ves 052 01
From: 05/04/2012 Until: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 12/30/2016)
Justina Novotná - člen
Dunajská 84
Spišská Nová Ves
  (from: 05/21/1999 until: 07/23/2000)
Justína Novotná - člen
Dunajská 84
Spišská Nová Ves
  (from: 07/24/2000 until: 04/15/2002)
Ing. Jela Ogurčáková - člen
Letecká 5
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 07/23/2000)
Ing. Miroslav Pagáč - člen
M. R. Štefánika 32/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 06/04/2012)
Ing. Miroslav Pagáč - člen
M. R. Štefánika 32/15
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Ing. Karol Palko - člen
Laborecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Ing. Karol Palko - člen
Laborecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 05/20/1999)
Ing. Karol Palko - člen
Laborecká 16
Spišská Nová Ves
  (from: 04/16/2002 until: 10/26/2004)
Ing. Karol Palko - člen
Laborecká 16
Spišská Nová Ves
Until: 07/16/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Michal Sabo - člen
Kováčska 2/27
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Michal Sabo - člen
Kováčska 2/27
Spišská Nová Ves
  (from: 05/08/1996 until: 05/20/1999)
Ján Slebodník - člen
Záborského 13
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/22/2004
  (from: 10/27/2004 until: 06/04/2012)
Ján Slebodník - člen
Záborského 13
Spišská Nová Ves 052 01
From: 07/22/2004 Until: 04/30/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Peter Sliva - člen
E.M.Šoltésovej 5/11
Spišská Nová Ves
  (from: 07/24/2000 until: 10/26/2004)
Peter Sliva - člen
E.M.Šoltésovej 5/11
Spišská Nová Ves
Until: 07/01/2004
  (from: 10/27/2004 until: 10/26/2004)
Dušan Summerling - člen
Nábrežná 38
Smižany
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Dušan Summerling - člen
Nábrežná 38
Smižany
  (from: 05/08/1996 until: 07/23/2000)
Ing. Peter Tomajko - člen
Nálepkova 15/3
Spišská Nová Ves
  (from: 08/03/1995 until: 05/07/1996)
Peter Vavro - člen
Zimná 4
Bratislava
  (from: 04/16/2002 until: 09/20/2005)
Peter Vavro - člen
Zimná 4
Bratislava
Until: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 09/20/2005)
Ing. František Víťazka - člen
Pod Vršky 804/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005
  (from: 09/21/2005 until: 06/04/2012)
Ing. František Víťazka - člen
Pod Vršky 804/3
Žiar nad Hronom 965 01
From: 09/02/2005 Until: 05/04/2012
  (from: 06/05/2012 until: 06/04/2012)
Michal Žifčák - člen
Dubová 14
Spišská Nová Ves
  (from: 07/24/2000 until: 04/15/2002)
Mgr. Martina Molnárová
J. Wolkera 2414/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Mgr. Martina Molnárová
J. Wolkera 2414/32
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 01/12/2022)
Ing. Ľudovít Michvocík
Vinné 515
Vinné 072 31
From: 12/22/2016 Until: 12/22/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Ing. Ľudovít Michvocík
Vinné 515
Vinné 072 31
From: 12/22/2016
  (from: 12/31/2016 until: 01/12/2022)
Ing. Albert Sliva
Hutnícka 12/37
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/14/2016 Until: 12/14/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Ing. Albert Sliva
Hutnícka 12/37
Spišská Nová Ves 052 01
From: 12/14/2016
  (from: 12/31/2016 until: 01/12/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 9.1.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 08/03/1995)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 8.3.1996.
  (from: 05/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 17.12.1998.
  (from: 05/21/1999)
Zmena stanov a.s. schválená VZ akcionárov zo dňa 2. 7. 1999.
  (from: 10/01/1999)
Osvedčenie o priebehu a výsledku VZ konaného dňa 22.6.2000 vo forme notárskej zápisnice N 162/2000, Nz 153/2000.
  (from: 07/24/2000)
Výmaz člena predstavenstva nebohého Ing. Júliusa Kolesára, nar. 31.7.1943, bol prevedený na základe jeho úmrtia dňa 29.6.2001. Rozhodnutie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 7.3.2001, č. k. 2 Obo 76/2000-160, ktorým vyslovil neplatnosť uznesenia č. 21 o doplnení a zmene stanov prijatého na mimoriadnom valnom zhromaždení akciovej spoločnosti dňa 17.12.1998.
  (from: 11/06/2001)
Zmena stanov a.s. schválená VZ 17.12.2001.
  (from: 04/16/2002)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3V 2/05-19 zo dňa 28.9.2005 právoplatným dňa 3.10.2005 súd povolil vyrovnanie dlžníka BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves.
  (from: 01/10/2006)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. kon. 3V 2/05-49 zo dňa 27.12.2005 právoplatným dňa 11.3.2006 bolo potvrdené vyrovnanie dlžníka BMZ a.s., Sadová 17, Spišská Nová Ves s veriteľmi.
  (from: 04/07/2006)
Uznesením Krajského súdu v Košiciach č. 3V/2/2005-69 zo dňa 21.3.2006 právoplatným dňa 30.3.2006 bolo vyhlásené vyrovnanie dlžníka BMZ a.s. Sadová 17, Spišská Nová Ves za skončené.
  (from: 05/06/2006)
Permission of the administration: 
Permission of the administration: 10/03/2005
  (from: 05/06/2006)
Permission of the administration: 10/03/2005
  (from: 04/07/2006 until: 05/05/2006)
Permission of the administration: 10/03/2005
  (from: 01/10/2006 until: 04/06/2006)
Termination of the administration: 
Date of termination of the administration: 03/30/2006
  (from: 05/06/2006)
Date of termination of the administration: 03/11/2006
  (from: 04/07/2006 until: 05/05/2006)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person