Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  112/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava IV
  (from: 09/29/1993)
Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava IV
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Registered seat: 
Polianky 9
Bratislava
  (from: 03/11/2004)
Polianky 9
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 03/10/2004)
Identification number (IČO): 
00 169 731
  (from: 09/28/1993)
Date of entry: 
09/09/1963
  (from: 09/28/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/28/1993)
Objects of the company: 
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (from: 09/29/1993)
stavia, alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo námu iných subjektov
  (from: 09/29/1993)
vykonáva, alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytov a nebytových priestorov
  (from: 09/29/1993)
poskytuje, alebo zabezpečuje plnenie poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (from: 09/29/1993)
prenajíma spoločné priestory v obytných domoch fyzickým a právnickým osobám
  (from: 09/29/1993)
správa a údržba bytového a nebytového fondu
  (from: 11/30/2016)
predmetom činnosti družstva je predovšetkých organizovanie prípravy a realizácie výstavby , prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
v rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
výstavbu bytov a družstevných domov, rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie a inžiniersku činnosť pre investície podmieňujúce túto výstavbu
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností, neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom a prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
údržbu, opravy, rekonštrukcie a modernizáciu domového bytového fondu a nebytových priestorov
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám, ak má družstvo voľné kapacity
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
prepravné služby predovšetkým pre svojich členov
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/29/1993)
Managing board
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Mgr. Ján Soukup - predseda
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda
Bakošova 4
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Anna Švecová - člen
Ľudovíta Fullu 22/3094
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
JUDr. Pavol Zeman - Vice-chairman of the Board of Directors
Koncová 25
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 10/14/2020
  (from: 03/19/2021)
Zdeněk Borovička - Member of the Board of Directors
Pribišova 35
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/14/2020
  (from: 02/25/2021)
PhDr. Peter Baláž , CSc.
Mikoviniho 11
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
From: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/26/2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
From: 04/29/2004
  (from: 06/27/2017 until: 12/08/2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
From: 04/29/2004 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Repašského 5/1949
Bratislava 841 02
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 02/24/2021)
Dpt. Alfréd Baláž - člen predstavenstva
Repašského 5/1949
Bratislava 841 02
From: 05/28/2015 Until: 05/28/2020
  (from: 02/25/2021 until: 02/24/2021)
JUDr. Imrich Bednár
Gorkého 8
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
Erika Bittnerová - podpredseda
Jána Smreka 20
Bratislava 841 07
Until: 01/27/2003
  (from: 08/02/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Pavol Bystriansky
Bilíkova 5
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
RNDr. František Caňo - člen
Sekurisova 5
Bratislava 841 01
  (from: 08/02/2002 until: 03/27/2003)
JUDr. Vladimír Cima - člen
Beniakova 32
Bratislava 841 05
  (from: 08/02/2002 until: 03/27/2003)
Ing. Koloman Černák - člen
Saratovská 14
Bratislava 841 02
Until: 10/17/2002
  (from: 08/02/2002 until: 03/10/2004)
Ing. Koloman Černák - predseda
Saratovská 14
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Karol Černo - člen
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
  (from: 08/02/2002 until: 04/04/2007)
Ing. Karol Černo - člen
Kuklovská 7
Bratislava 841 04
Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Bohumír Drobný
I. Bukovčana 26
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Ing. Emil Grman - člen
Jurigovo nám. 9
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Dušan Gulíšek
Bagarova 24
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Slavomír Hába - člen
Heyrovského 16
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Slavomír Hába - člen
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
Until: 10/17/2002
  (from: 08/02/2002 until: 03/10/2004)
Marián Henzély - člen
Donnerova 35
Bratislava 841 05
  (from: 08/02/2002 until: 04/04/2007)
Marián Henzély - člen
Donnerova 35
Bratislava 841 05
Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Jozef Hlavatovič - člen
Tranovského 4
Bratislava
  (from: 09/03/1999 until: 08/01/2002)
Ing. Eva Horková
Royova 27
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Ľubomír Hrabina
Hradištná 7
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
From: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/26/2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
From: 04/29/2004
  (from: 06/27/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Ivan Jánošík - podpredseda predstavenstva
Bakošova 4
Bratislava 841 03
From: 04/29/2004 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
RNDr. Ing. Pavol Karina
P. Horna 31
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Jozef Klanduch - člen predstavenstva
From: 01/25/2007 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Jozef Klanduch - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 01/25/2007
  (from: 06/27/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 02/24/2021)
Ing. Jozef Klanduch , CSc. - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015 Until: 05/28/2020
  (from: 02/25/2021 until: 02/24/2021)
Ing. Jozef Klandúch - člen predstavenstva
H. Meličkovej 11
Bratislava 841 05
From: 01/25/2007
  (from: 04/05/2007 until: 06/26/2017)
Ing. Ľudovít Krajčovič - člen
Kuklovská 7
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Klára Královičová - člen
Rumančeková 34/858
Bratislava 821 01
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 02/24/2021)
Klára Královičová - člen
Rumančeková 34/858
Bratislava 821 01
From: 05/28/2015 Until: 05/28/2020
  (from: 02/25/2021 until: 02/24/2021)
Ing. Štefan Krautmann - člen predstavenstva
Repašského 3
Bratislava 841 02
Until: 10/17/2002
  (from: 03/28/2003 until: 03/10/2004)
Ing. Štefan Krautmann - podpredseda
Repašského 3
Bratislava 841 02
  (from: 08/02/2002 until: 03/27/2003)
Hana Krištofičová - člen predstavenstva
Hlaváčikova 26
Bratislava 841 05
From: 01/25/2007
  (from: 04/05/2007 until: 12/08/2017)
Hana Krištofičová - člen predstavenstva
Hlaváčikova 26
Bratislava 841 05
From: 01/25/2007 Until: 11/30/2011
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Mgr. Peter Krug - člen predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 04/04/2007)
Mgr. Peter Krug - člen predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 04/29/2004 Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 01/29/2007
  (from: 04/05/2007 until: 12/08/2017)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 01/29/2007 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Štefan Kubicza - člen
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
From: 01/20/2004
  (from: 03/11/2004 until: 06/04/2004)
Štefan Kubicza - člen
H. Meličkovej 13
Bratislava 841 05
From: 01/20/2004 Until: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Ing. Rudolf Lachkovič - člen
Hlaváčikova 19
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ivan Lukáč - predseda predstavenstva
Homolova 6
Bratislava 841 02
From: 01/18/2004
  (from: 03/11/2004 until: 06/04/2004)
Ivan Lukáč - predseda predstavenstva
Homolova 6
Bratislava 841 02
From: 01/18/2004 Until: 05/18/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Jaroslav Lupták - člen
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
From: 01/17/2004
  (from: 03/11/2004 until: 04/04/2007)
Jaroslav Lupták - člen
Studenohorská 36
Bratislava 841 03
From: 01/17/2004 Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Ján Malík - podpredseda
I. Bukovčana 28
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Stanislav Mensátor - podpredseda
H. Meličkovej 3
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Ing. Ladislav Mišurda - člen
Pavla Horova 26
Bratislava 841 07
  (from: 08/02/2002 until: 03/27/2003)
Ing. Ladislav Mišurda - podpredseda predstavenstva
Pavla Horova 26
Bratislava 841 07
Until: 01/17/2004
  (from: 03/28/2003 until: 03/10/2004)
Ing. Ján Mižúr
J. Szantoa 73
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Ján Mižúr - podpredseda
L. Szantoa 73
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Rudolf Očko - člen
Studenohorská 71
Bratislava 841 03
  (from: 08/02/2002 until: 06/04/2004)
Rudolf Očko - člen
Studenohorská 71
Bratislava 841 03
Until: 03/09/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Ing. Jozef Opaterný - člen
P. Horova 28
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
Jozef Páleš - člen
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
From: 11/07/2002
  (from: 03/11/2004 until: 06/04/2004)
Jozef Páleš - člen
Pri kríži 36
Bratislava 841 02
From: 11/07/2002 Until: 03/09/2004
  (from: 06/05/2004 until: 06/04/2004)
Ing. Marian Podoba - predseda
Beniakova 5A
Bratislava 841 05
Until: 01/17/2004
  (from: 08/02/2002 until: 03/10/2004)
Jozef Polakovič - podpredseda
P. Horova 21
Bratislava 841 07
From: 01/18/2004
  (from: 03/11/2004 until: 04/04/2007)
Jozef Polakovič - podpredseda
P. Horova 21
Bratislava 841 07
From: 01/18/2004 Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ing. Ján Posúch
M. Marečka 5
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Ing. Anton Puškár
kpt. Rašu 15
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Štefan Rehák - člen
Heyrovského 8
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 01/15/2001)
Ján Soukup - podpredseda
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 01/18/2004
  (from: 03/11/2004 until: 06/04/2004)
Bc. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 01/18/2004
  (from: 06/05/2004 until: 01/10/2008)
Mgr. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 01/18/2004
  (from: 01/11/2008 until: 12/08/2017)
Mgr. Ján Soukup - predseda predstavenstva
Nad Lúčkami 51
Bratislava 841 05
From: 01/18/2004 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Miroslav Straka - člen
J. Smreka 12
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 08/01/2002)
JUDr. Helena Štrbíková
L. Novomeského 15
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
MUDr. Ladislav Tačovský - podpredseda
L. Szantoa 24
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
JUDr. Ján Turčan - člen
Saratovská 17
Bratislava
  (from: 05/26/1996 until: 09/02/1999)
JUDr. Anton Vančík
J. Stanislava 8
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Ján Vasilko - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 04/04/2007)
Ing. Ján Vasilko - člen predstavenstva
Ľ. Fullu 9
Bratislava 841 05
From: 04/29/2004 Until: 06/08/2004
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Ján Veselovský - člen predstavenstva
Toryská 27
Bratislava 821 07
From: 01/25/2007
  (from: 04/05/2007 until: 12/08/2017)
Ján Veselovský - člen predstavenstva
Toryská 27
Bratislava 821 07
From: 01/25/2007 Until: 11/11/2013
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Darina Vnuková - člen predstavenstva
Ožvoldíková 13
Bratislava 841 02
From: 04/29/2004
  (from: 06/05/2004 until: 04/04/2007)
Ing. Darina Vnuková - člen predstavenstva
Ožvoldíková 13
Bratislava 841 02
From: 04/29/2004 Until: 10/20/2006
  (from: 04/05/2007 until: 04/04/2007)
Doc. Ing. Juraj Wagner , CSc. - podpredseda
M. Chuťkovej 1
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
Gabriela Zajacová
Repašského 5
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Ing. Miroslav Zaťko
Púpavova 22
Bratislava
  (from: 09/29/1993 until: 05/25/1996)
Ing. Miroslav Zaťko - podpredseda
Púpavova 22
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
JUDr. Pavol Zeman - predseda
Lunačarského 49
Bratislava
  (from: 09/28/1993 until: 05/25/1996)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 05/28/2015 Until: 02/14/2021
  (from: 03/19/2021 until: 03/18/2021)
JUDr. Pavol Zeman - Member of the Board of Directors
Koncová 25
Bratislava - mestská časť Vajnory 831 07
From: 10/14/2020
  (from: 02/25/2021 until: 03/18/2021)
Mgr. Peter Krug - podpredseda predstavenstva
Kalištná 9
Bratislava 841 07
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 03/18/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/29/1993)
Zastupovať a podpisovať za družstvo je oprávnený predseda alebo podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/28/1993 until: 09/28/1993)
Supervisory board: 
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Mgr. Marta Janyšková
Studenohorská 44/2079
Bratislava 841 03
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017)
Ing. Alena Bernátová
Heyrovského 14
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 10/14/2020
  (from: 02/25/2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010
  (from: 01/27/2011 until: 12/08/2017)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
From: 05/10/2010
  (from: 01/27/2011 until: 12/08/2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 05/10/2010
  (from: 01/27/2011 until: 12/08/2017)
Alena Kotrabová
Heyrovského 16
Bratislava 841 03
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010
  (from: 01/27/2011 until: 12/08/2017)
Ing. Štefan Palkovič
Pribišova 2
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Júlia Suchová
P. Horova 18
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010
  (from: 01/27/2011 until: 12/08/2017)
Júlia Suchová
P. Horova 18
Bratislava 841 05
From: 05/10/2010 Until: 05/10/2015
  (from: 12/09/2017 until: 12/08/2017)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
From: 05/28/2015 Until: 05/28/2020
  (from: 02/25/2021 until: 02/24/2021)
Pavlína Ihnátová
Karloveská 15
Bratislava 841 04
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 02/24/2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015 Until: 05/28/2020
  (from: 02/25/2021 until: 02/24/2021)
Zdenek Borovička
Pribišova 35
Bratislava 841 05
From: 05/28/2015
  (from: 12/09/2017 until: 02/24/2021)
Registered capital: 
165 969,59 EUR
  (from: 09/29/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 09/28/2009)
Basic member contribution: 
99,58 EUR
  (from: 09/29/2009)
3 000 Sk
  (from: 09/29/1993 until: 03/10/2004)
3 000 Sk
  (from: 03/11/2004 until: 09/28/2009)
Other legal facts: 
Údaje o vzniku družstva: Založenie družstva bolo schválené uznesením rady Obvodného národného výboru Bratislava Staré mesto zo dňa 23.4.1963, č. 77. Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 16.3.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Záhorský Bystrica Db 177 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 27.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 14.9.1972 s týmto družstvom je zlúčené dňom 27.12.1973 Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Bratislava-Devínska Nová Ves Db 171 Podľa zápisnice z členskej schôdze zo dňa 19.4.1972, dohody o zlúčení zo dňa 9.4.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 18.5.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov Stavoindustrie n.p. Stavbár Db 330 dňom 30.4.1973. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 15.4.1975, dohody o zlúčení zo dňa 14.1.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8.4.1975 s týmto družstvom je dňom 1.7.1975 zlúčené Stavebné bytové družstvo zamestnancov a učiteľov Univerzity Komenského Db 5 Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.11.1980 a súhlasu Mestského výboru Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 10.11.1981 je s týmto družstvom ku dňu 30.11.1971 zlúčené Svojbyt-Svojpomocné stavebné bytové družstvo mládeže hlavného mesta Slovenska - Bratislavy Db 344 Stary spis: Dr 1870
  (from: 09/28/1993)
Stanovy družstva boli prispôsobené úprave Zák. č. 513/91 Zb. na zhromaždení delegátov dňa 8.10.1992 Stary spis: Dr 1870
  (from: 09/29/1993)
Notárska zápisnica N 162/96, Nz 139/96 zo dňa 11.7.1996, ktorou bola prijatá zmena stanov. Notárska zápisnica N 194/96, Nz 183/96 zo dňa 5.9.1996. Zápisnica z ustanovujúcej schôdze predstavenstva zo dňa 6.9.1996. Stary spis: Dr 1870
  (from: 05/26/1996)
Zápisnica zo ZD zo dňa 10.6.1999, zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 10.5.1999 a zo dňa 3.5.1999.
  (from: 09/03/1999)
Zápisnica zo 69. mimoriadneho zasadania predstavenstva konaného dňa 9.11.2000, na ktorom bolo prerokované odstúpenie člena predstavenstva.
  (from: 01/16/2001)
Zápisnice z rokovania zhromaždenia delegátov konané v dňoch 11.10.2001 a 20.10.2001.
  (from: 08/02/2002)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dň 25.02.2002. Zápisnica z 11. zasadnutia predstavenstva konaného dňa 03.06.2002. Zápisnica z 13. zasadnutia predstavenstva zo dňa 01.07.2002.
  (from: 03/28/2003)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov dňa 7.11.2002, zápisnica zo mimoriadneho zasadnutia predstavenstva dňa 27.01.2003, zápisnica z zhromaždenia delegátov v dňoch 16.10.2003, 27.11.2003 a 17.1.2003, zápisnica zo zasadnutia predstavenstva 18.01.2004, 20.01.2004, 17.02.2004.
  (from: 03/11/2004)
Zápisnica z predstavenstva zo dňa 9.3.2004. Zápisnica z náhradnej schôdze Zhromaždenia delegátov konaného v dňoch 25.3.2004, 15.4.2004 a 29.4.2004. Zápisnica z predstavenstva zo dňa 18.5.2004. Funkcia člena predstavenstva I. Lukáča sa končí dňom 18.5.2004, R. Očka 9.3.2004, J. Páleša 9.3.2004, Š. Kubiczu 29.4.2004. Funkcia Bc. J. Soukupa ako predsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004. Funkcia Ing. I. Jánošíka ako podpredsedu predstavenstva vzniká dňom 18.5.2004.
  (from: 06/05/2004)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 33Exre/380/2006 zo dňa 17.1.2007 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.5.2007 súd zosúladil deň zániku funkcie člena predstavenstva Ing. Maiána Podobu so skutočným stavom tak, že jeho funkcia ako člena predstavenstva zaniká dňom 20.10.2006.
  (from: 08/29/2007)
Zápisnica z náhradného Zhromaždenia delegátov konaného dňa 7.11.2007, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 01/11/2008)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov konaného dňa 10.05.2010. Zápisnica č. 01-05/2010 zo schôdze predstavenstva zo dňa 12.05.2010 v znení dodatku k nej zo dňa 13.01.2011.
  (from: 01/27/2011)
Zápisnica z náhradného zhromaždenia delegátov konaného dňa 28.05.2015.
  (from: 12/09/2017)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person