Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1331/T

Business name: 
EGAMED, spol. s r.o.
  (from: 04/20/1991)
Registered seat: 
4
Ratnovce
  (from: 06/30/1999)
Pod Párovcami 25
Piešťany
  (from: 03/16/1993 until: 06/29/1999)
Piešťany
  (from: 04/20/1991 until: 03/15/1993)
Identification number (IČO): 
00 613 606
  (from: 04/20/1991)
Date of entry: 
03/21/1991
  (from: 04/20/1991)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/20/1991)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v oblasti zdravotníckych prístrojov, nástrojov a materiálov, laboratorných prístrojov, nástrojov a materiálov a dezinfekčných prostriedkov, poradenská činnosť a prenájom zariadení v uveden. oblastiach
  (from: 03/16/1993)
výroba zdravotníckych nástrojov, prístrojov, zariadení a mat. servis, opravy údržba a montáž prístrojovej techniky a zar. schválených pre používanie v zdravotníctve
  (from: 03/16/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/16/1993)
poskytovanie software-predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor alebo vyhotovenie programov na zákazku
  (from: 03/16/1993)
obchodná činnosť v oblasti výpočtovej techniky a software
  (from: 03/16/1993)
maloobchod a veľkoobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/26/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 02/26/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov
  (from: 02/26/1996)
leasing lekárskych prístrojov a zariadení
  (from: 02/26/1996)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/12/2011)
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  (from: 08/22/2012)
poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo výdajni zdravotníckych pomôcok
  (from: 01/25/2013)
prenájom zdravotníckych pomôcok
  (from: 03/20/2013)
servis zdravotníckych pomôcok
  (from: 03/20/2013)
poradenská, propagačná, servisná, výrobná a obchodná činnosť na vlastný účet alebo na sprostredkovateľskej báze pre tuzemských a zahraničných zákazníkov s tovarmi vlastnej výroby aj nakupovanými všetkého druhu mimo tých, ktorých obchodovanie podlieha zvláštnemu režimu alebo je zakázané výroba prístrojov, zariadení, pomôcok a materiálu pre zdravotníctvo a ochranu životného prostredia
  (from: 04/20/1991 until: 03/15/1993)
servisná činnosť pre dodávané a vyrábané vlastné výrobky ako aj servis iných prístrojov na zmluvnej báze.
  (from: 04/20/1991 until: 03/15/1993)
Partners: 
Ing. Michal Andrejco
5
Ratnovce 922 31
Slovak Republic
  (from: 11/19/2021)
Schiller Handelsgesellschaft m.b.H.
Leonfelderstrasse 64
Linz
Republic of Austria
  (from: 06/22/1995 until: 11/08/2006)
Ing. Michal Andrejco
Vodárenská 82
Piešťany
Slovak Republic
  (from: 04/20/1991 until: 11/08/2006)
Ing. Michal Andrejco
Vodárenská 82
Piešťany 921 01
Slovak Republic
  (from: 11/09/2006 until: 11/18/2021)
Ing. Christian Ecker
Anton Wurmb Strasse 9
Neumarkt
Rakúska republika
  (from: 04/20/1991 until: 06/21/1995)
Ing. Dr. Johann Grünberger
Colerusstrasse 5
Linz
Rakúska republika
  (from: 04/20/1991 until: 06/21/1995)
Contribution of each member: 
Ing. Michal Andrejco
  (from: 03/13/2009 until: 11/18/2021)
Ing. Michal Andrejco
Amount of investment: 14 938 EUR Paid up: 14 938 EUR
  (from: 11/19/2021)
Ing. Dr. Johann Grünberger
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/20/1991 until: 06/21/1995)
Ing. Christian Ecker
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/20/1991 until: 06/21/1995)
Ing. Michal Andrejco
Amount of investment: 150 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 150 000 Sk
  (from: 04/20/1991 until: 11/08/2006)
Schiller Handelsgesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 300 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 300 000 Sk
  (from: 06/22/1995 until: 11/08/2006)
Ing. Michal Andrejco
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 11/09/2006 until: 03/12/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/19/2021)
Individual managing director
  (from: 03/16/1993 until: 11/18/2021)
konatelia
  (from: 04/20/1991 until: 03/15/1993)
Ing. Michal Andrejco
5
Ratnovce 922 31
  (from: 11/19/2021)
Mgr. Jarmila Andrejcová
5
Ratnovce 922 31
From: 02/20/2009
  (from: 11/19/2021)
Ing. Michal Andrejco
Vodárenská 82
Piešťany
  (from: 03/16/1993 until: 02/25/1996)
Mgr. Jarmila Andrejcová
Vodárenská 82
Piešťany 921 01
From: 02/20/2009
  (from: 03/13/2009 until: 11/18/2021)
Ing. Michal Andrejco
Vodárenská 82
Piešťany
  (from: 02/26/1996 until: 11/18/2021)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene spoločnosti navonok samostatne.
  (from: 03/13/2009)
konateľ
  (from: 03/16/1993 until: 03/12/2009)
Spoločnosť zastupujú navonok obchodní vedúci, menovaní zhromaždením spoločníkov, jednotlivo, okrem záležitostí podľa bodu 7 spoločenskej zmluvy, kedy zastupujú spoločnosť všetci spoločníci spoločne. Za obchodných vedúcich boli zhromaždením spoločníkov menovaní: Ing. Michal Andrejco Ing. Dr. Johann Grünberger Ing. Christian Ecker.
  (from: 04/20/1991 until: 03/15/1993)
Capital: 
14 938 EUR Paid up: 14 938 EUR
  (from: 03/13/2009)
450 000 Sk
  (from: 04/20/1991 until: 03/12/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.03.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník a § 5 Zák.č. 112/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Zákon č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou. Stary spis: S.r.o. 4027
  (from: 04/20/1991)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.12.1992 v zmysle ustanovení Zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 4027
  (from: 03/16/1993)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 19.4.1995 podľa § 115 odst.2,3 zák.č.513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4027
  (from: 06/22/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 12.01.1999. Zmena sídla spoločnosti z Piešťany, Pod Párovcami 25 na Ratnovce č. 4.
  (from: 06/30/1999)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person