Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  30/B

Business name: 
SIMEA s.r.o.
  (from: 05/18/2007)
SIMEA v.o.s.
  (from: 08/26/1992 until: 05/17/2007)
SIMEA
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
Registered seat: 
Tematínska 2
Bratislava 851 05
  (from: 01/19/1998)
Bosákova ul. P.O.BOX 17
Bratislava 852 99
  (from: 12/29/1993 until: 01/18/1998)
Starobystrická 207-Zálesie
Ivánka pri Dunaji 900 28
  (from: 08/26/1992 until: 12/28/1993)
Starobystrická 207-Zálesie
Ivánka pri Dunaji
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
Identification number (IČO): 
00 589 551
  (from: 11/05/1990)
Date of entry: 
11/05/1990
  (from: 11/05/1990)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/18/2007)
General partnership
  (from: 11/05/1990 until: 05/17/2007)
Objects of the company: 
montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 08/26/1992)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 08/26/1992)
kúrenárske práce
  (from: 01/19/1998)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb
  (from: 01/19/1998)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/19/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/19/1998)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 01/19/1998)
vedenie účtovníctva
  (from: 04/11/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 04/11/2007)
Vykonávanie elektroinštalácii slaboprúdových obvodov a regulačných obvodov, výroba drobných elektrotechnických zariadení a mechanických dielov, elektromontážne práce, drobné stavebné a inštalačné práce
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 08/26/1992 until: 01/18/1998)
revízia elektrických zariadení
  (from: 08/26/1992 until: 01/18/1998)
výroba elektrických slaboprúdových regulačných obvodov
  (from: 08/26/1992 until: 01/18/1998)
výroba elektro-zariadení
  (from: 08/26/1992 until: 01/18/1998)
elektroinštalácie
  (from: 08/26/1992 until: 01/18/1998)
Partners: 
Ing. Miroslav Liška
Eliášovce 57
Nový Život 930 38
Slovak Republic
  (from: 05/18/2007)
Stanislav Kuzma
Tematínska 2
Bratislava 851 05
Slovak Republic
  (from: 05/18/2007)
JUDr. Pavol Babin
Gurovova 14
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 05/18/1995)
Milan Frohlich
Školská 15
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
Ing. Miroslav Líška
Mrázová 16
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 03/18/2003)
Milan Málik
Bagarova 26
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/30/1993 until: 10/09/1995)
Štefan Slivoň
Starobystrická 207
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 11/05/1990 until: 03/17/1993)
Stanislav Kuzma
Tematínska 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/30/1993 until: 05/17/2007)
Ing. Miroslav Líška
Eliášovce 57
Nový Život 930 38
Slovak Republic
  (from: 03/19/2003 until: 05/17/2007)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/18/2007)
spoločníci
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
Ing. Miroslav Liška
Eliášovce 57
Nový Život 930 38
From: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007)
JUDr. Pavol Babin - spoločník
Gurovova 14
Bratislava
  (from: 08/26/1992 until: 03/17/1993)
Ing. Miroslav Líška
Mrázová 16
Bratislava
  (from: 03/18/1993 until: 03/18/2003)
Ing. Miroslav Líška - spoločník
Mrázová 16
Bratislava
  (from: 08/26/1992 until: 03/17/1993)
Štefan Slivoň
Starobystrická 207
Ivánka pri Dunaji
  (from: 08/26/1992 until: 03/17/1993)
Ing. Miroslav Líška
Eliášovce 57
Nový Život 930 38
Until: 05/18/2007
  (from: 05/18/2007 until: 05/17/2007)
Ing. Miroslav Líška
Eliášovce 57
Nový Život 930 38
  (from: 03/19/2003 until: 05/17/2007)
Acting in the name of the company: 
Konteľ je štatutárny orgán spoločnosti a koná v mene spoločnosti samostatne vo všetkých veciach. Konteľ podpisuje v mene spoločnosti tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoje meno a priezvisko, funkciu v spoločnosti a vlastnoručný podpis.
  (from: 05/18/2007)
Ing. Miroslav Líška
  (from: 03/18/1993 until: 05/17/2007)
Na konanie v mene spoločnosti a na podpisovanie za spoločnosť je oprávnený každý zo zakladajúcich spoločníkov.
  (from: 11/05/1990 until: 08/25/1992)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2007)
Other legal facts: 
Verejná obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.10.1990 podľa § 106 a ods. 1 a § 106 g ods. 1 Zákona č. 103/1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník.
  (from: 11/05/1990)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 9.1.1992 v zmysle Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
  (from: 08/26/1992)
Doplnok spoločenskej zmluvy zo dňa 2.8.1993 v zmysle Zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 12/30/1993)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 24.4.1995.
  (from: 05/19/1995)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 14.7.1995
  (from: 10/10/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve z 24.6.1996.
  (from: 07/02/1996)
Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 20.11.1997.
  (from: 01/19/1998)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 12.02.2002.
  (from: 03/19/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.10.2006.
  (from: 04/11/2007)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2007 o zmene právnej formy spoločnosti SIMEA v.o.s., so sídlom Tematínska 2, 851 05 Bratislava, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sr, Vložka č. 30/B z verejnej obchodnej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.
  (from: 05/18/2007)
Date of updating data in databases:  06/12/2024
Date of extract :  06/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person