Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  18/B

Business name: 
Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii
  (from: 09/13/2005)
Slovenský energetický podnik, štátny podnik
  (from: 06/22/1988 until: 09/12/2005)
Registered seat: 
Bojnická 10
Bratislava 831 04
  (from: 04/05/2008)
Vajnorská 98/D
Bratislava 830 08
  (from: 02/04/2005 until: 04/04/2008)
Hraničná 12
Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 02/03/2005)
Identification number (IČO): 
00 002 682
  (from: 06/22/1988)
Date of entry: 
07/01/1988
  (from: 06/22/1988)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 06/22/1988)
Objects of the company: 
výroba a odbyt elektrickej energie
  (from: 02/20/1995)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojených s doplnkovými službami - upratovanie a údržbárske práce
  (from: 02/20/1995)
zabezpečenie školení, kurzov a seminárov
  (from: 02/04/2005)
výroba, rozvod a odbyt elektrickej energie na území SSR
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia energetických zariadení
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
stavebno-montážna, strojno-montážna a stavebná činnosť
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
skladovanie vyhoreného jaderného paliva, skladovanie a likvidácia rádioaktívneho odpadu
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
investičná výstavba energetických a iných zariadení a ich likvidácia po vyradení z prevádzky
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia uloženého FMPE
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
nadväzovanie priamych vzťahov v rámci RVHP a medzinárodnej vedeckotechnickej spolupráce podľa uznesenia vlády ČSSR č. 106/1986 v rozsahu FMPE
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
vývoz, dovoz a tranzit elektriny a riadenie elektrizačnej sústavy ČSSR v rámci združenej činnosti zo štátnym podnikom České energetické závody Praha /prostredníctvom príslušného PZO/
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
vývoz výrobkov, stavebno.montážnych, strojno-montážnych, projektových a inžinierskych činností prostredníctvom príslušného PZO
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
výskum a vývoj v oblasti predmetu činnosti
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
výkon činností súvisiacich s uvedeným predmetom činnosti
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
výkon sociálnych a obchodných činností
  (from: 06/22/1988 until: 07/22/1992)
výroba, výkon a odbyt iných výrobkov a prác, ktoré súvisia s predmetom činnosti
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
zriaďovanie a prevádzka stredných odborných učilíšť a stredísk praktického výcviku
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
prevádzka vzdelávacích, sociálnych a obchodných zariadení
  (from: 06/22/1988 until: 02/19/1995)
výroba, prenos a odbyt elektrickej a tepelnej energie
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
vývoz výrobkov, stavebno-montážna, strojno-montážnych, strojno-montážnych,projektových a inžinierskych činností
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
projektová a inžinierska činnosť v rozsahu oprávnenia
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
stavebná, stavebno-montážna a strojno-montážna činnosť
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
výroba náhradných dielov, strojárenských a elektrotechnických výrobkov
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
medzinárodná spolupráca v rámci vedeckotechnického rozvoja
  (from: 07/23/1992 until: 02/19/1995)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 09/15/1992 until: 02/19/1995)
osobná nepravidelná hromadná doprava
  (from: 09/15/1992 until: 02/19/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/22/1988)
Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku
Bethovenova 4
Bratislava
  (from: 06/14/1992 until: 11/05/1996)
Ing Karol Bodorík - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa
Bethovenova 4
Bratislava
  (from: 06/09/1992 until: 06/13/1992)
Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku
Čajkovského 21
Trnava
  (from: 06/14/1992 until: 10/20/1993)
Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre klasickú energetiku poverený vedením úseku pre stratégiu a koncepcie
Čajkovského 21
Trnava
  (from: 10/21/1993 until: 11/05/1996)
Ing Karol Česnek - námestník riaditeľa pre techniku a výrobu,prvý zástupca riaditeľa
Čajkovského 21
Trnava
  (from: 06/22/1988 until: 06/13/1992)
Ing. Ján Klinčok - námestník riaditeľa pre stratégie a koncepcie
Červeňova 8
Bratislava
  (from: 06/14/1992 until: 10/20/1993)
Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku , obchod, a sociálnu starostlivosť
Guskova 29
Trnava
  (from: 06/14/1992 until: 10/20/1993)
Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre ekonomiku a obchod, druhý zástupca riaditeľa
Guskova 29
Trnava
  (from: 06/22/1988 until: 06/13/1992)
Ing Jozef Lehota - námestník riaditeľa pre financovanie a obchod,
Guskova 29
Trnava
  (from: 10/21/1993 until: 11/05/1996)
Ing. Adam Ondrejka
H. Meličkovej 9
Bratislava
  (from: 02/20/1995 until: 07/22/1996)
Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ
H. Meličkovej 9
Bratislava
  (from: 02/14/1997 until: 05/01/2003)
Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ
H. Meličkovej 9
Bratislava
From: 11/01/1994
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ
H. Meličkovej 9
Bratislava
From: 11/01/1994 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Adam Ondrejka - riaditeľ š.p. SEP Bratislava
H. Meličkovej 9
Bratislava
  (from: 07/23/1996 until: 02/13/1997)
Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku
Osuského 36
Bratislava
  (from: 11/06/1996 until: 02/13/1997)
Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa
Osuského 36
Bratislava
  (from: 02/14/1997 until: 05/01/2003)
Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa
Osuského 36
Bratislava
From: 07/01/1996
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Mgr Eva Parová - námestník riaditeľa pre majetkovo-právne vysporiadanie a personalistiku zástupca riaditeľa
Osuského 36
Bratislava
From: 07/01/1996 Until: 09/15/2004
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Mgr. Eva Parová - riaditeľ
Osuského 36
Bratislava 851 03
From: 09/16/2004
  (from: 11/09/2004 until: 09/12/2005)
Mgr. Eva Parová - riaditeľ
Osuského 36
Bratislava 851 03
From: 09/16/2004 Until: 08/31/2005
  (from: 09/13/2005 until: 09/12/2005)
Ing Juraj Šecko - námestník riaditeľa pre jadrovú energetiku a investičnú výstavbu, tretí zástupca riaditeľa
Gottwaldova 5
Marianka
  (from: 06/22/1988 until: 06/08/1992)
Representation: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (from: 06/22/1988)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Elektrárne Vojany, odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Vojany
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing Ján Kudlovský
Janka Kráľa 19
Kapušany
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik š.p., Elektrárne Nováky, odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Zemianske Kostolany
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing Vincent Sestrienka
J.Krasku 13
Prievidza
  (from: 06/22/1988 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Vodné elektrárne Dobšiná odštepný závod
  (from: 06/10/1992 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Budovateľská 962
Dobšiná
  (from: 06/10/1992 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing Vlastimil Majerčák
Vlčia dolina 958
Dobšiná
  (from: 06/10/1992 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Tepelná energetika Košice,odštepný závod
  (from: 11/02/1992 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Košice
  (from: 11/02/1992 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing Ján Ferenci
  (from: 11/02/1992 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Atómové elektrárne Mochovce,odštepný závod
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
Head: 
RNDr Marian Šípa
Východná 32
Levice
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Atómové elektrárne Bohunice,odštepný závod
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing. Ladislav Rafaj
Bratislavská 129
Piešťany
  (from: 06/30/1994 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Vodné elektrárne Trenčín ,odštepný závod
  (from: 09/23/1994 until: 10/11/1994)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (from: 09/23/1994 until: 10/11/1994)
Head: 
Ing. Miroslav Zacharovský
Belanská 575
Liptovský Hrádok
  (from: 09/23/1994 until: 10/11/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Elektrovod Žilina odštepný závod Skratka: SEP-ELV Za
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
Registered seat: 
Žilina
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
Head: 
Ing Kazimír Rendko
Hečkova 18
Žilina
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
Scope of business activity: 
výroba a dodávka stožiarov vn, vvn a zvn a osvetľovacích stožiarov
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
výroba a dodávka oceľových konštrukcií
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
výroba a dodávka náhradných dielov pre energetické zariadenia
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
zinkovanie kovových výrobkov a konštrukcií
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
montážna činnosť pri GO a rekonštrukciách energetických zariadení a parných potrubí, kotlov a tlakových zariadení
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
činnosť skúšobne stožiarov/vydávanie atestov a posudkov/
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
obchodná činnosť v rozsahu výrobnej činnosti závodu v tuzemsku a v zahraničí
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
výkon výpočtovej a reprografickej techniky
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
doprava nákladov a osôb, ubytovacie a stravovacie činnosti a sociálne služby a ostatné činnosti súvisiace s hlavnou činnosťou
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
tvorba a ochrana životného prostredia
  (from: 04/08/1993 until: 09/22/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Vodné elektrárne Trenčín ,odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 09/22/1994)
Registered seat: 
Soblahovská 2
Trenčín
  (from: 06/11/1992 until: 09/22/1994)
Hurbanova 52
Trenčín
  (from: 06/22/1988 until: 06/10/1992)
Head: 
Ing Vladimír Seewald DrSc
Hurbanova 48
Trenčín
  (from: 06/22/1988 until: 09/22/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Elektrovod Bratislava,odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 09/22/1994)
Registered seat: 
Čulenova 5
Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 09/22/1994)
Head: 
Ing Róbert Kianička
Fabianova 10
Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 09/22/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Atómové elektrárne Bohunice,odštepný závod
  (from: 11/02/1992 until: 06/29/1994)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 11/02/1992 until: 06/29/1994)
Head: 
Ing Robert Guniš
  (from: 11/02/1992 until: 06/29/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Atómové elektrárne Mochovce,odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 06/29/1994)
Registered seat: 
Mochovce
  (from: 06/22/1988 until: 06/29/1994)
Head: 
Ing Ladislav Rafaj
Bratislavská 2861/129
Piešťany
  (from: 06/22/1988 until: 06/29/1994)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik,š.p. Atómové elektrárne Bohunice,odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 11/01/1992)
Registered seat: 
Jaslovské Bohunice
  (from: 06/22/1988 until: 11/01/1992)
Head: 
Ing Juraj Komošena
Tr.Obrancov mieru 59/85
Piešťany
  (from: 06/22/1988 until: 11/01/1992)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Tepelná energetika Košice,odštepný závod
  (from: 06/13/1992 until: 11/01/1992)
Registered seat: 
Košice
  (from: 06/13/1992 until: 11/01/1992)
Head: 
Ing Vladimír Dolný
Rovníkova 9
Košice
  (from: 06/13/1992 until: 11/01/1992)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Tepelná energetika Košice,odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 06/12/1992)
Registered seat: 
Košice
  (from: 06/22/1988 until: 06/12/1992)
Head: 
Ing Ľudovít Tkáčik
Bauerova 10
Košice
  (from: 06/22/1988 until: 06/12/1992)
 
 
Name: 
Stredné odborné učilište SEP Trnava
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Registered seat: 
Kozmonautova 2
Trnava
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Head: 
Ing Jozef Krivošík
Jánošíkova 709
Dunajská Lužná
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
 
 
Name: 
Stredné odborné učilište energetické SEP Veľké Kapušany
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Registered seat: 
J.Kráľa 25
Veľké Kapušany
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Head: 
Ing Michal Posypanka
J.Kráľa 5
Veľké Kapušany
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
 
 
Name: 
Stredné odborné učilište energetické SEP Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Registered seat: 
Pod Holým vrchom
Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
Head: 
Ing Anton Končál
Ho-Či-Minova 46
Bratislava
  (from: 06/22/1988 until: 06/11/1992)
 
 
Name: 
Slovenský energetický podnik, š.p. Vodné elektrárne Dobšiná odštepný závod
  (from: 06/22/1988 until: 06/09/1992)
Registered seat: 
Budovateľská 962
Dobšiná
  (from: 06/22/1988 until: 06/09/1992)
Head: 
Ján Kubiňák
Budovateľská 955
Dobšiná
  (from: 06/22/1988 until: 06/09/1992)
 
 
Supervisory board: 
Ing. Lea Pavlíková
Drobného 14
Bratislava 841 01
From: 09/07/2004
  (from: 11/09/2004)
Ing. Peter Repčík
Žitavská 4
Bratislava 821 07
From: 04/07/2003
  (from: 05/24/2022)
Štefánia Tarabová
Ušiakova 14
Bratislava 841 01
From: 06/01/2003
  (from: 05/24/2022)
Ing. Anna Dubravčíková - podpredseda
Pod Lipovím 44
Bratislava
From: 06/01/1997
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Anna Dubravčíková - podpredseda
Pod Lipovím 44
Bratislava
From: 06/01/1997 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Štefan Haring - člen
Nám hraničiarov 2/a
Bratislava
From: 09/01/1999
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Štefan Haring - člen
Nám hraničiarov 2/a
Bratislava
From: 09/01/1999 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Miroslav Jarábek - člen
Drieňova 37
Bratislava
From: 05/15/2001
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Miroslav Jarábek - člen
Drieňova 37
Bratislava
From: 05/15/2001 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Iveta Kozovská - člen
I. Bukovčana 12
Bratislava
From: 01/01/2001
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Iveta Kozovská - člen
I. Bukovčana 12
Bratislava
From: 01/01/2001 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Viliam Kupec - predseda
Kapitulská 18
Trnava
From: 08/01/1998
  (from: 05/02/2003 until: 11/08/2004)
Ing. Viliam Kupec - predseda
Kapitulská 18
Trnava
From: 08/01/1998 Until: 12/31/2002
  (from: 11/09/2004 until: 11/08/2004)
Ing. Peter Repčík
Žitavská 4
Bratislava 821 07
From: 04/07/2003
  (from: 11/09/2004 until: 05/23/2022)
Štefánia Tarabová
Ušiakova 14
Bratislava 841 01
From: 06/01/2003
  (from: 11/09/2004 until: 05/23/2022)
Founder: 
Ministerstvo palív a energetiky ČSSR
  (from: 06/22/1988)
Ordinary capital: 
817 158,534157 EUR
  (from: 10/24/2009)
24 617 718 Sk
  (from: 02/04/2005 until: 10/23/2009)
247 092 000 Sk
  (from: 10/12/1994 until: 02/03/2005)
28 085 949 Sk
  (from: 09/24/1994 until: 10/11/1994)
36 527 276 000 Sk
  (from: 06/22/1988 until: 09/23/1994)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2005
  (from: 09/13/2005)
 Liquidators:
Ing. Emanuel Olšavský
Furčianska 51
Košice 040 14
From: 09/01/2013
  (from: 10/29/2013)
 Liquidators:
Ing. Róbert Baran
Mlynská 1439/5
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/01/2009
  (from: 10/24/2009 until: 07/13/2010)
 Liquidators:
Ing. Róbert Baran
Mlynská 1439/5
Vranov nad Topľou 093 01
From: 08/01/2009 Until: 05/14/2010
  (from: 07/14/2010 until: 07/13/2010)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Bódi
Svätoplukova 24
Nitra 949 01
From: 06/01/2006
  (from: 06/10/2006 until: 03/27/2007)
 Liquidators:
Ing. Ladislav Bódi
Svätoplukova 24
Nitra 949 01
From: 06/01/2006 Until: 12/19/2006
  (from: 03/28/2007 until: 03/27/2007)
 Liquidators:
JUDr. Marián Mikáči
Štefánikova 48
Štúrovo 943 01
From: 09/01/2005
  (from: 09/13/2005 until: 06/09/2006)
 Liquidators:
JUDr. Marián Mikáči
Štefánikova 48
Štúrovo 943 01
From: 09/01/2005 Until: 05/31/2006
  (from: 06/10/2006 until: 06/09/2006)
 Liquidators:
Otakar Náhlovský
Nezábudková 30
Bratislava 821 01
From: 05/15/2007
  (from: 06/28/2007 until: 10/23/2009)
 Liquidators:
Otakar Náhlovský
Nezábudková 30
Bratislava 821 01
From: 05/15/2007 Until: 07/31/2009
  (from: 10/24/2009 until: 10/23/2009)
 Liquidators:
JUDr. Otakar Náhlovský
Nezábudková 811/30
Bratislava 821 01
From: 05/15/2010
  (from: 07/14/2010 until: 10/28/2013)
 Liquidators:
JUDr. Otakar Náhlovský
Nezábudková 811/30
Bratislava 821 01
From: 05/15/2010 Until: 08/31/2013
  (from: 10/29/2013 until: 10/28/2013)
 Liquidators:
JUDr. Stanislav Volár
Cintorínska 4
Piešťany 921 01
From: 12/20/2006
  (from: 03/28/2007 until: 06/27/2007)
 Liquidators:
JUDr. Stanislav Volár
Cintorínska 4
Piešťany 921 01
From: 12/20/2006 Until: 05/14/2007
  (from: 06/28/2007 until: 06/27/2007)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: za štátny podnik v likvidácii koná likvidátor.
  (from: 09/13/2005)
Other legal facts: 
Tento štátny podnik bol založený zakladacou listinou- rozhodnutím ministra palív a energetiky ČSSR č. 6 /1998 zo dňa 22.6.1998 podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (from: 06/22/1988)
Predmet činnosti upravený na základe Rozhodnutia ministra hospodárstva ČSFR č. 67/1990 zo dňa 31.8.1990 č.j. 907/03
  (from: 07/23/1992)
S účinnosťou ku dňu 30.6.1994 generálny riaditeľ Slovenského energetického podniku odvolal z funkcie vedúceho odštepného závodu Vodné elektrárne Trenčín a dňom 1.7.1994 menoval nového riaditeľa uvedeného odštepného závodu. Rozhodnutím menistra hospodárstva Sr č. 155 z 19.8.1994 bola zo š.p. SEP vyňatá časť majetku v aktualizovanej bilančnej hodnote 354 219 000 Sk z aúčelom jej vloženia do novozaloženej akciovej spoločnosti Elektrovod Bratislava a.s. a rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 157 z 24.8.1994 bola zo š. p. SEP vyňatá časť majetku v aktualizovanej hodnote 227 074 000 Sk za účelom jej vloženia do novozaloženej akciovej spoločnosti Elektrovod Žilina a.s. V nadväznosti na uvedené generálny riaditeľ š.p. príkazom č. 9 zo dňa 14.9.1994 zrušil v štátnom podniku Slovenský energetický podnik ,organizačné zložky - odštepné závody SEP - Elektrovod Bratislava a SEP - Elektrovod Žilina
  (from: 09/23/1994)
Rozhodnutím ministra hospodárstva SR zo dňa 2.8.1994 číslo: 110/5232/210/1994 bola dodatkom č. 1 zmenená zakladacia listina štátneho podniku Slovenský energetický podnik Bratislava v časti hodnota majetku . Základné imanie štátneho podniku bolo ku dňu 31.12.1993 28 667 242 000 Sk. Dodatkom č. 2 zo dňa 30.8.1994 č. 110/5898/210/94 k zakladacej listine bolo opätovne znížené základné imanie š. p. o 581 293 000 Sk t.j. na 28 085 949 000 Sk . Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 155 zo dňa 19.8.1994 bola vyňatá časť majetku š.p. Slovenský energetický podnik Bratislava a to odštepný závod Elektrovod Bratislava v hodnote 354 219 000 Sk a Rozhodnutím ministra hospodárstva SR č. 157 zo dňa 24.8.1994 bola vyňatá časť majetku š.p. Slovenský energetický podnik Bratislava a to odštepný závod SEP-ELV Za Elektrovod Žilina v hodnote 227 074 000 Sk
  (from: 09/24/1994)
Rozhodnutie ministra hospodárstva SR zo dňa 6.10.1994 č. 110/6676/210/94 bola dodatkom č. 3 zmenená zakladacia listina št. podniku Slovenský energetický podnik Bratislava v časti hodnota majetku, Základné imanie š.p. je 247 092 000 Sk. Príkaz generálneho riaditeľa č. 11 Ing. Rudolfa Kvetána o zrušení odštepných závodov : SEP Atómové elektrár ne Bohunice, SEP-Atómové elektrárne Mochovce, SEP- Elektrárne Vojany, SEP-Elektrárne Nováky, SEP-Tepelná energetika Košice, SEP-Vodné elektrárne Trenčín, SEP- Vodné elektrárne Dobšiná
  (from: 10/12/1994)
Dodatok č. 4 k zakladacej listine zo dňa 3.11.1994, číslo 110/7265/210/94
  (from: 02/20/1995)
Menovací dekrét zo dňa 1.7.1996
  (from: 02/14/1997)
Menovací dekrét Ing. Kupca z 29.7.1998. Menovací dekrét Ing. Haringa z 31.8.1999. Menovací dekrét Ing. Jarábka z 25.4.2001.
  (from: 05/02/2003)
Dodatok č. 5 k zakladacej listine zo dňa 17.12.2004 číslo:3276/2004-001
  (from: 02/04/2005)
Rozhodnutie č. 9/2005 Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 16.06.2005, č. 1518/2005-001 a rozhodnutie č. 12/2005 Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 30.06.2005, č. 1857/2005-001.
  (from: 09/13/2005)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 2722/2006-1000 zo dňa 18.12.2006 o odvolaní a menovaní likvidátora.
  (from: 03/28/2007)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR č. 23/2007 pod č. 2067/2007-1000-3100 zo dňa 10.10.2007, na základe ktorého sa zlučuje Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii, so sídlom Vajnorská 98/D, 830 08 Bratislava, IČO : 00 002 682 s OTEX - Textil, Bratislava, štátny podnik v "likvidácii", so sídlom Leškova 4, 811 04 Bratislava, IČO : 00 157 147. Na základe zlúčenia zaniká OTEX - Textil, Bratislava, štátny podnik v "likvidácii". Právnym nástupcom zanikajúceho štátneho podniku sa stáva Slovenský energetický podnik, štátny podnik v likvidácii.
  (from: 11/13/2007)
Rozhodnutie Ministerstva hospodárstva SR zo dňa 16.7.2009.
  (from: 10/24/2009)
Menovací dekrét zo dňa 17.1996
  (from: 11/06/1996 until: 02/13/1997)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person