Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5655/B

Business name: 
PALMA Bratislava a.s.
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Registered seat: 
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Identification number (IČO): 
47 243 775
  (from: 12/01/2012)
Date of entry: 
11/29/2012
  (from: 12/01/2012)
Date of deletion: 
12/12/2013
  (from: 12/12/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/12/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/2012)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1541/2013, NZ 51056/2013, NCRls 51857/2013 zo dňa 09.12.2013 o zrušení spoločnosti PALMA Bratislava, Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO 47 243 775, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL, Group, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013, NCRls 51860/2013 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/12/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 12/12/2013)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/12/2013)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 31403387 ,
Mostová
2
  (from: 12/12/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
PALMA Group, a.s. 36731153 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person