Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5655/B

Business name: 
PALMA Bratislava a.s.
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Registered seat: 
Račianska 76
Bratislava 836 04
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Identification number (IČO): 
47 243 775
  (from: 12/01/2012)
Date of entry: 
11/29/2012
  (from: 12/01/2012)
Date of deletion: 
12/12/2013
  (from: 12/12/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/12/2013)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/01/2012)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 12/01/2012 until: 02/13/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti ( maloobchod )
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti ( veľkoobchod )
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
skladovanie ( okrem prevádzkovania verejných skladov )
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
administratívne a kancelárske práce
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
činnosť organizačných, ekonomických a obchodných poradcov
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
výroba, odbyt, výskum a vývoj jedlých rastlinných tukov a olejov, ich polotovarov a derivátov
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
výroba kŕmnych zmesí a ich komponentov
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
výroba kŕmnych šrotov a ich predaj
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
čistenie, sušenie a skladovanie poľnohospodárskych produktov
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Ing. Robert Balheim - predseda predstavenstva
Triblavinská 41
Chorvátsky Grob 900 25
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
JUDr. Daniel Pleva - člen predstavenstva
Námestie Hraničiarov 2449/29
Bratislava 851 03
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Peter Mikóczy - člen predstavenstva
Fláviovska 1154/51
Bratislava 851 10
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Ing. Matěj Valtr - podpredseda predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
K Rukavičkárně 998
Praha 190 14
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Ing. Fridrich Rácz - člen predstavenstva
residence in the Slovak Republic :
Trstínska 8351/49
Bratislava 841 06
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Acting in the name of the company: 
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení aspoň 2 ( slovom : dvaja) členovia predstavenstva spoločnosti, z ktorých jeden je vždy podpredseda predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú členovia predstavenstva právnymi úkonmi, pričom pre platnosť právneho úkonu za spoločnosť sa vyžaduje podpis podpredsedu predstavenstva spoločne s podpisom ďalšieho člena predstavenstva spoločnosti.
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Capital: 
100 000 EUR Paid up: 100 000 EUR
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcíí na meno je obmedzená podľa článku 4 bod 4.2 stanov spoločnosti.
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Stockholder: 
SC FOOD, AGRO & INDUSTRIAL PUBLIC LIMITED
Afentrikas 4, AFENTRIKA COURT OFFICE2
Larnaca 6018
Cyperská republika
  (from: 12/01/2012 until: 11/26/2013)
SLAVIA CAPITAL Group, a. s.
Mostová 2
Bratislava 811 02
  (from: 11/27/2013 until: 12/11/2013)
Supervisory board: 
Mgr. Martin Kvietik
Holubyho 1280/1
Bratislava 811 03
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Ing. Peter Gabalec
Drotárska cesta 54
Bratislava 811 02
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Ing. Viera Plavčanová
Pod Vachmajstrom 12792/10
Bratislava 831 01
From: 12/01/2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1541/2013, NZ 51056/2013, NCRls 51857/2013 zo dňa 09.12.2013 o zrušení spoločnosti PALMA Bratislava, Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO 47 243 775, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 5655/B bez likvidácie a jej zlúčení so spoločnosťou SLAVIA CAPITAL, Group, a.s., Mostová 2, 811 02 Bratislava, IČO 31 403 387, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 935/B ktorá sa na základe zmluvy o zlúčení spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 1543/2013, Nz 51068/2013, NCRls 51860/2013 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou dňa 09.12.2013 stáva právnym nástupcom spoločnosti PALMA Bratislava a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky.
  (from: 12/12/2013)
Spoločnosť Palma Bratislava a.s. je právnym nástupcom spoločnosti PALMA Group, a.s., so sídlom Račianska 76, 836 04 Bratislava, IČO: 36 731 153, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v Odd. Sa, Vložka č. 4072/B, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia spísaným vo forme notárskej zápisnice N 1178/2012, Nz 46256/2012 zo dňa 26.11.2012 notárkou JUDr. Jarmilou Kováčovou zrušená bez likvidácie a rozdelená na štyri samostatné akciové spoločnosti a to na základe projektu rozdelenia spísaného vo forme notárskej zápisnice N 1178/2012, Nz 46256/2012 zo dňa 26.11. 2012
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 31.01.2013.
  (from: 02/14/2013 until: 12/11/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 12/01/2012 until: 12/11/2013)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 12/12/2013)
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/12/2013)
Legal successor: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
SLAVIA CAPITAL Group, a.s. 31403387 ,
Mostová
2
  (from: 12/12/2013)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku rozdelenia zlúčením
PALMA Group, a.s. 36731153 ,
Račianska
76
  (from: 12/01/2012)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person