Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  652/V

Business name: 
KÚPELE ŠTÓS, a.s.
  (from: 09/29/1995)
Registered seat: 
Štós - kúpele 235
Štós 044 27
  (from: 09/29/1995)
Identification number (IČO): 
31 714 463
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom
  (from: 09/29/1995)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 09/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 09/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 09/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 09/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú staroslivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce a osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (from: 09/29/1995)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 09/29/1995)
turistická ubytovňa po triedu ***
  (from: 09/29/1995)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (from: 09/29/1995)
maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériovým tovarom, knihami, novinami, časopismi, pohľadnicami
  (from: 09/29/1995)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 11/26/2008)
prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/26/2008)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)
  (from: 11/26/2008)
servis športových potrieb
  (from: 11/26/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/26/2008)
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
  (from: 11/26/2008)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/26/2008)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/26/2008)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/26/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/09/2015)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - liečebňa
  (from: 02/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1997)
Ing. Eva Šoltésová - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 11/05/2001
  (from: 06/13/2017)
Ing. Marianna Šimková - Member of the Board of Directors
Nový Smokovec 19117
Vysoké Tatry 062 01
From: 11/05/2001
  (from: 01/26/2023)
Ing. Dagmar Schweitzerová - člen
Brokoffova 44
Poprad 058 01
From: 03/09/2007
  (from: 06/13/2017)
Ing. Ján Šimko - Chairman of the Board of Directors
Nový Smokovec 19117
Vysoké Tatry 062 01
From: 03/09/2007
  (from: 01/26/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/26/2008)
Capital: 
1 119 994 EUR Paid up: 1 119 994 EUR
  (from: 01/26/2010)
Shares: 
Number of shares: 32941
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 10/09/2018)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Pilc - podpredseda
Okružna 770/80
Poprad 058 01
From: 03/11/1997
  (from: 05/20/2022)
MUDr. Božena Ciberajová - člen
Hviezdoslavova 447
Gemerská Poloma 049 22
From: 03/06/1997
  (from: 05/20/2022)
Mikuláš Kozmáš
57
Smolník 055 66
From: 11/30/2010
  (from: 06/12/2012)
Valéria Nôtová
Hlavná 61
Košice 040 01
From: 08/16/2016
  (from: 02/15/2017)
Ing. Richard Kolárik , MBA
Jána Smreka 5
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 11/19/2021
  (from: 09/03/2022)
Martin Kohút
residence in the Slovak Republic :
Žriedlová 3363/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/11/1997
  (from: 01/26/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 251/95, Nz 248/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb., v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku.
  (from: 09/29/1995)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 20.6.1996.
  (from: 08/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 11.3.1997.
  (from: 04/24/1997)
Rozhodnutie VZ zo dňa 5.11.2001. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ondreja Mižíka: 5.11.2001. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Ing. Evy Šoltésovej a Ing. Marianny Šimkovej: 5.11.2001
  (from: 03/04/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 15.10.2002.
  (from: 12/03/2003)
Date of updating data in databases:  03/17/2023
Date of extract :  03/20/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person