Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  652/V

Business name: 
KÚPELE ŠTÓS, a.s.
  (from: 09/29/1995)
Registered seat: 
Štós - kúpele 235
Štós 044 27
  (from: 09/29/1995)
Identification number (IČO): 
31 714 463
  (from: 09/29/1995)
Date of entry: 
10/01/1995
  (from: 09/29/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/29/1995)
Objects of the company: 
v súlade so zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu, ďalšími s týmto zákonom súvisiacimi, ich vykonávacími predpismi poskytovať komplexnú kúpeľnú starostlivosť pacientom
  (from: 09/29/1995)
komplexnú kúpeľnú starostlivosť poskytovanú v súlade s indikačným zoznamom vydaným MZ SR a s ním súvisiacimi predpismi
  (from: 09/29/1995)
pri poskytovaní komplexnej kúpeľnej starostlivosti využívať predovšetkým prírodné liečivé zdroje a klimatické podmienky vhodné na liečenie v súlade s metodikami lekárskeho odboru fyziatrie, balneologie a liečebnej rehabilitácie a súvisiacimi lekárskymi odbormi podľa indikačného zamerania prírodných liečebných kúpeľov a rozvíjať tieto odbory v podmienkach miestnych prírodných liečebných prostriedkov
  (from: 09/29/1995)
okrem komplexnej kúpeľnej starostlivosti poskytovať v súlade s indikačným zameraním prírodných liečebných kúpeľov preventívne, rehabilitačné a rekondičné pobyty klientom z občanov a zahraničným klientom pri zohľadnení medicínskych kritérií a aktuálneho zdravotného stavu klienta
  (from: 09/29/1995)
spolupracovať s vedeckými a odbornými inštitúciami za účelom zdokonaľovania liečebných metodík a poskytovania zdravotníckych služieb
  (from: 09/29/1995)
poskytovať osobitne platené doplnkové zdravotnícke služby občanom a zahraničným osobám, ktoré súvisia s poslaním prírodných liečebných kúpeľov a naväzujú resp. doplňujú poskytovanú liečebnú staroslivosť ako sú napr. zubolekárske, kozmetické práce a osobitné vyšetrenia, kondičné cvičenia a podobne
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať rozvoj prírodných liečivých zdrojov, ich správnu funkciu a sledovať ich chemické, fyzikálne, hydraulické, hydrologické a hygienické parametre
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať podmienky pre ochranu prírodných liečivých zdrojov, dodržiavať ochranné opatrenia týchto zdrojov, sledovať dodržiavanie týchto opatrení ostatnými subjektami a riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov a žriediel
  (from: 09/29/1995)
zabezpečovať udržiavanie a tvorbu kúpeľného prostredia, kľudu a poriadku vo vnútornom kúpeľnom území, dodržiavať ustanovenia kúpeľného štatútu, sledovať dodržiavanie ustanovení kúpeľného štatútu ostatnými subjektami, riadiť sa pokynmi a opatreniami Inšpektorátu kúpeľov žriediel
  (from: 09/29/1995)
verejné stravovanie (reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie)
  (from: 09/29/1995)
turistická ubytovňa po triedu ***
  (from: 09/29/1995)
pranie, chemické čistenie a farbenie textílií a kožušín
  (from: 09/29/1995)
maloobchod s kozmetickými výrobkami a drogériovým tovarom, knihami, novinami, časopismi, pohľadnicami
  (from: 09/29/1995)
prenájom hnuteľného majetku
  (from: 11/26/2008)
prenájom nehnuteľností ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 11/26/2008)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá (ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak odstavné plochy slúžia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti)
  (from: 11/26/2008)
servis športových potrieb
  (from: 11/26/2008)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 11/26/2008)
podnikateľské poradenstvo v oblasti marketingu a prieskumu trhu
  (from: 11/26/2008)
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/26/2008)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 11/26/2008)
organizovanie kurzov, školení, kultúrnych, spoločenských a športových podujatí
  (from: 11/26/2008)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2008)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/26/2008)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 07/09/2015)
prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia - liečebňa
  (from: 02/15/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/24/1997)
Managing board
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Ing. Eva Šoltésová - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 11/05/2001
  (from: 06/13/2017)
Ing. Marianna Šimková - Member of the Board of Directors
Nový Smokovec 19117
Vysoké Tatry 062 01
From: 11/05/2001
  (from: 01/26/2023)
Ing. Dagmar Schweitzerová - člen
Brokoffova 44
Poprad 058 01
From: 03/09/2007
  (from: 06/13/2017)
Ing. Ján Šimko - Chairman of the Board of Directors
Nový Smokovec 19117
Vysoké Tatry 062 01
From: 03/09/2007
  (from: 01/26/2023)
Ing. Kamil Baláž - člen
gen. Petrova 177
Medzev
  (from: 09/29/1995 until: 04/17/1996)
Ing. Kamil Baláž - člen
generála Petrovova 177
Medzev
  (from: 04/18/1996 until: 04/23/1997)
MUDr. Božena Ciberajová - člen
Hviezdoslavova 447
Gemerská Poloma
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
MUDr. Ján Endrek - člen
Šafárikova 81
Rožňava
  (from: 04/24/1997 until: 07/14/1999)
Ing. Adam Gaško - člen
Idanská 17
Košice
  (from: 06/01/2001 until: 11/23/2004)
Ing. Adam Gaško - podpredseda
Idanská 17
Košice
  (from: 04/24/1997 until: 07/14/1999)
Ing. Adam Gaško - predseda
Idanská 17
Košice
  (from: 07/15/1999 until: 05/31/2001)
Ing. Adam Gaško - člen
Idanská 17
Košice 040 11
From: 06/05/2000
  (from: 11/24/2004 until: 07/08/2015)
Ing. Adam Gaško - člen
Idanská 17
Košice 040 11
From: 06/05/2000 Until: 10/17/2012
  (from: 07/09/2015 until: 07/08/2015)
MUDr. Juraj Juhász - člen
kúpele
Štós
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Ondrej Mižík - člen
48
Kysak
  (from: 04/24/1997 until: 03/03/2002)
Ing. Marianna Ovčariková - člen
Dostojevského 4532/69
Poprad 058 01
From: 11/05/2001
  (from: 11/26/2008 until: 07/08/2015)
Ing. Dagmar Schweitzerová - člen
Brokoffova 44
Poprad
  (from: 04/24/1997 until: 05/31/2001)
Ing. Dagmar Schweitzerová - predseda
Brokoffova 44
Poprad
  (from: 06/01/2001 until: 11/23/2004)
Ing. Dagmar Schweitzerová - člen
Brokoffova 44
Poprad 058 01
From: 03/09/2007
  (from: 11/26/2008 until: 06/12/2017)
Ing. Dagmar Schweitzerová - predseda
Brokoffova 44
Poprad 058 01
From: 06/05/2000
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2008)
Ing. Dagmar Schweitzerová - predseda
Brokoffova 44
Poprad 058 01
From: 06/05/2000 Until: 03/09/2007
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Ján Šimko - člen
35
Nový Smokovec
  (from: 07/15/1999 until: 01/03/2000)
Ing. Ján Šimko - predseda
Nový Smokovec 35
Starý Smokovec
  (from: 04/24/1997 until: 07/14/1999)
Ing. Ján Šimko - predseda
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
From: 03/09/2007
  (from: 11/26/2008 until: 06/12/2017)
Ing. Marianna Šimková - člen
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
  (from: 03/04/2002 until: 11/23/2004)
Ing. Marianna Šimková - člen
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
From: 11/05/2001
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2008)
Ing. Marianna Šimková - člen
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
From: 11/05/2001
  (from: 07/09/2015 until: 06/12/2017)
Ing. Eva Šoltésová - člen
Stierova 5
Košice 040 23
  (from: 03/04/2002 until: 11/23/2004)
Ing. Eva Šoltésová - člen
Stierova 5
Košice 040 23
From: 11/05/2001
  (from: 11/24/2004 until: 06/12/2017)
Ing. Marianna Šimková - člen
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
From: 11/05/2001
  (from: 06/13/2017 until: 01/25/2023)
Ing. Ján Šimko - predseda
Nový Smokovec 117
Vysoké Tatry 062 01
From: 03/09/2007
  (from: 06/13/2017 until: 01/25/2023)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/26/2008)
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva každý samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje člen predstavenstva tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 04/24/1997 until: 11/25/2008)
Konať a podpisovať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúcich, pripoja svoje vlastnoručné podpisy aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Capital: 
1 119 994 EUR Paid up: 1 119 994 EUR
  (from: 01/26/2010)
32 941 000 Sk Paid up: 32 941 000 Sk
  (from: 11/26/2008 until: 01/25/2010)
Shares: 
Number of shares: 32941
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 10/09/2018)
Number of shares: 32941
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 34 EUR
  (from: 01/26/2010 until: 10/08/2018)
Number of shares: 32941
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 09/29/1995 until: 01/25/2010)
Supervisory board: 
JUDr. Jozef Pilc - podpredseda
Okružna 770/80
Poprad 058 01
From: 03/11/1997
  (from: 05/20/2022)
MUDr. Božena Ciberajová - člen
Hviezdoslavova 447
Gemerská Poloma 049 22
From: 03/06/1997
  (from: 05/20/2022)
Mikuláš Kozmáš
57
Smolník 055 66
From: 11/30/2010
  (from: 06/12/2012)
Valéria Nôtová
Hlavná 61
Košice 040 01
From: 08/16/2016
  (from: 02/15/2017)
Ing. Richard Kolárik , MBA
Jána Smreka 5
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 11/19/2021
  (from: 09/03/2022)
Ján Biely
168
Štós 044 26
From: 12/18/2007
  (from: 11/26/2008 until: 06/11/2012)
Ján Biely
168
Štós 044 26
From: 12/18/2007 Until: 11/30/2010
  (from: 06/12/2012 until: 06/11/2012)
MUDr. Božena Ciberajová - člen
Hviezdoslavova 447
Gemerská Poloma
  (from: 04/24/1997 until: 11/23/2004)
MUDr. Božena Ciberajová - člen
Hviezdoslavova 447
Gemerská Poloma 049 22
From: 03/06/1997
  (from: 11/24/2004 until: 05/19/2022)
MUDr. Ján Endrek - člen
Šafárikova 81
Rožňava
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
MUDr. Ladislav Gerlich
Rázusova č.46/3
Prievidza
From: 10/15/2002
  (from: 12/03/2003 until: 11/23/2004)
MUDr. Ladislav Gerlich
Rázusova č.46/3
Prievidza
From: 10/15/2002 Until: 12/01/2003
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Anton Imling - člen
179
Štós
  (from: 04/24/1997 until: 11/23/2004)
Anton Imling - člen
179
Štós
Until: 12/01/2003
  (from: 11/24/2004 until: 11/23/2004)
Anton Imling
179
Štós 044 26
From: 12/21/2010
  (from: 06/12/2012 until: 02/14/2017)
Anton Imling
179
Štós 044 26
From: 12/21/2010 Until: 08/16/2016
  (from: 02/15/2017 until: 02/14/2017)
Ing. Lucia Jankovičová
Bartókova 4706/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/02/2020
  (from: 03/18/2021 until: 09/02/2022)
Ing. Lucia Jankovičová
Bartókova 4706/4
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/02/2020 Until: 11/19/2021
  (from: 09/03/2022 until: 09/02/2022)
MUDr. Ján Kochan - člen
Družstevná 3
Humenné
Until: 10/15/2002
  (from: 04/24/1997 until: 12/02/2003)
MUDr. Alena Kotláriková
Bajzová 8
Bratislava 821 08
From: 12/01/2003
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2008)
MUDr. Alena Kotláriková
Bajzová 8
Bratislava 821 08
From: 12/01/2003 Until: 12/14/2006
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Michal Mišo - člen
Hornádska 24
Bratislava
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Gabriel Müller
176
Štós 044 26
From: 12/01/2003
  (from: 11/24/2004 until: 06/11/2012)
Gabriel Müller
176
Štós 044 26
From: 12/01/2003 Until: 12/21/2010
  (from: 06/12/2012 until: 06/11/2012)
Milan Olenič - člen
Zimná 34
Čaňa
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
JUDr. Jozef Pilc - podpredseda
Okružná 770/8
Poprad
  (from: 04/24/1997 until: 11/23/2004)
JUDr. Jozef Pilc - podpredseda
Okružna 770/80
Poprad 058 01
From: 03/11/1997
  (from: 11/24/2004 until: 05/19/2022)
Viera Šafářova - člen
kúpele
Štós
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Viera Šafářová
Štós-kúpele 250
Štós
  (from: 06/01/2001 until: 11/23/2004)
Viera Šafářová
Štós-kúpele 250
Štós 044 26
From: 05/25/2000
  (from: 11/24/2004 until: 11/25/2008)
Viera Šafářová
Štós-kúpele 250
Štós 044 26
From: 05/25/2000 Until: 12/18/2007
  (from: 11/26/2008 until: 11/25/2008)
Ing. Anton Škorec - člen
Severná 25
Moldava nad Bodvou
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Ing. Mária Šoltészová - člen
144
Smolnícka Huta
  (from: 09/29/1995 until: 04/23/1997)
Ing. Mária Šoltézsová - člen
144
Smolnícka Huta
  (from: 04/24/1997 until: 05/31/2001)
Andrea Štefanová
Palárikova 1500/4
Košice - Juh 040 01
From: 09/27/2018
  (from: 10/09/2018 until: 03/17/2021)
Andrea Štefanová
Palárikova 1500/4
Košice - Juh 040 01
From: 09/27/2018 Until: 12/02/2020
  (from: 03/18/2021 until: 03/17/2021)
Ing. Tatiana Tišťanová
22
Vlkanová 976 31
From: 12/14/2006
  (from: 11/26/2008 until: 10/08/2018)
Ing. Tatiana Tišťanová
22
Vlkanová 976 31
From: 12/14/2006 Until: 09/27/2018
  (from: 10/09/2018 until: 10/08/2018)
Martin Kohút
residence in the Slovak Republic :
Žriedlová 3363/24
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
From: 03/11/1997
  (from: 01/26/2023)
Martin Kohut - predseda
Wickstadter Str 42
Florstadt
Nemecko
  (from: 04/24/1997 until: 11/23/2004)
Martin Kohút - predseda
Wickstadter Str. 42
Florstadt 619 97
Nemecko
From: 03/11/1997
  (from: 11/24/2004 until: 01/25/2023)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa FNM SR vo forme notárskej zápisnice zo dňa 13.9.1995 č. N 251/95, Nz 248/95, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák.č. 513/91 Zb. a zák. č. 92/91 Zb., v znení neskorších zmien. Dodatok č. 1 k stanovám a.s. schválený zakladateľom dňa 28.9.1995. Spoločnosť preberá časť majetku, práv a záväzkov zrušeného podniku Slovenské liečebné kúpele, štátny podnik so sídlom v Novom Smokovci, v súlade s rozhodnutím o privatizácii podniku.
  (from: 09/29/1995)
Zmeny stanov a.s., schválené valným zhromaždením dňa 20.6.1996.
  (from: 08/08/1996)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 11.3.1997.
  (from: 04/24/1997)
Rozhodnutie VZ zo dňa 5.11.2001. Deň zániku funkcie člena predstavenstva Ondreja Mižíka: 5.11.2001. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Ing. Evy Šoltésovej a Ing. Marianny Šimkovej: 5.11.2001
  (from: 03/04/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia a.s. zo dňa 15.10.2002.
  (from: 12/03/2003)
Date of updating data in databases:  03/30/2023
Date of extract :  04/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person