Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  657/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INŽINIERING ZEMPLÍN, a.s.
  (from: 10/04/1995)
Registered seat: 
Čsl. armády 1377
Humenné 066 01
  (from: 06/02/1999)
č. 123
Bežovce 072 53
  (from: 01/19/1999 until: 06/01/1999)
č. 77
Pinkovce 072 54
  (from: 10/04/1995 until: 01/18/1999)
Identification number (IČO): 
31 714 641
  (from: 10/04/1995)
Date of entry: 
10/04/1995
  (from: 10/04/1995)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/04/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja:
  (from: 10/04/1995)
iným prevádzkovateľom živnosti-veľkoobchod s potravinárskymi, tabakovými, textilnými, odevnými, obuvníckymi, kožiarskymi, papierenskými, hutníckymi, železiarskymi, elektronickými, elektrotechnickými, sklárskymi, keramickými, stavebnými, chemickými, farmaceutickými, automobilovými výrobkami, poľnohospodárskymi produktami rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadením, technickými potrebami a náhradnými dielmi, nerastnými surovinami, drevom, výrobkami z dreva, kovov, plastov, ropnými produktami, kozmetikou, nábytkom
  (from: 10/04/1995)
konečnému spotrebiteľovi-maloobchod v rozsahu veľkoobchodu okrem výrobkov chemických a farmaceutických výrobkov
  (from: 10/04/1995)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/04/1995)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva
  (from: 01/19/1999)
činnosti v oblasti nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu
  (from: 01/19/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/19/1999)
reklamné činnosti
  (from: 01/19/1999)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 01/19/1999)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/02/1999)
Managing board
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Marek Mňahončák - člen
Orechová 51
Humenné
  (from: 06/02/1999)
Miroslav Soták - člen
Třebíčska 10
Humenné
  (from: 06/02/1999)
Miroslav Štofik - člen
SNP 23
Humenné
  (from: 06/02/1999)
Václav Benda - člen
252
Brekov
  (from: 12/16/1996 until: 04/08/1997)
Václav Benda - člen
252
Brekov
  (from: 04/09/1997 until: 01/18/1999)
Štefan Goga - člen
Laborecká 25
Humenné
  (from: 01/19/1999 until: 06/01/1999)
Ing. Vladislav Kokolus - predseda
Oremburská 8
Banská Bystrica
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Štefánia Kokolusová - člen
77
Pinkovce
  (from: 10/04/1995 until: 12/15/1996)
Zuzana Štovčíková - podpredseda
123
Bežovce
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia prestavenstva a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 06/02/1999)
Za akciovú spoločnosť konajú členovia predstavenstva. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z členov predstavenstva samostatne tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/04/1995)
Shares: 
Number of shares: 10000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 11/06/1997)
Number of shares: 10000
Type: na majiteľa
Nominal value: 100 Sk
  (from: 10/04/1995 until: 11/05/1997)
Supervisory board: 
Štefan Majerník - člen
SNP 2509/30
Humenné
  (from: 06/02/1999)
Ing. František Pavlík - člen
Partizánska 2509/30
Humenné
  (from: 06/02/1999)
Andrej Valichnáč - člen
169
Koškovce
  (from: 06/02/1999)
Ing. Darina Balková - predseda
Kuklovská 1
Bratislava
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Milan Klein - člen
Štefánikova 17
Svit
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Želmíra Laššáková - podpredseda
Tulská 65
Banská Bystrica
  (from: 10/04/1995 until: 06/01/1999)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb.
  (from: 10/04/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 20.10.1997.
  (from: 11/06/1997)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením 22.6.1998.
  (from: 01/19/1999)
Zmena stanov a.s. zo dňa 29.4.1999.
  (from: 06/02/1999)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person