Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1344/T

Business name: 
FCC Trnava, s.r.o.
  (from: 10/01/2016)
Registered seat: 
Priemyselná 5
Trnava 917 01
  (from: 02/08/1994)
Identification number (IČO): 
31 449 697
  (from: 02/08/1994)
Date of entry: 
02/07/1994
  (from: 02/08/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/08/1994)
Objects of the company: 
poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o zeleň
  (from: 06/06/2001)
čistenie cestných a peších komunikácií, verejných priestranstiev a vykonávanie zimnej údržby
  (from: 06/06/2001)
výroba a predaj kompostu
  (from: 06/06/2001)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/05/2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 09/05/2003)
cestná motorová doprava - vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/06/2005)
čistiace a upratovacie práce
  (from: 04/06/2005)
prenájom hnuteľných vecí a výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje zvláštne povolenie
  (from: 04/06/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/06/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
  (from: 03/13/2019)
administratívne služby
  (from: 03/13/2019)
Partners: 
FCC Environment CEE GmbH
Hans-Hruschka - Gasse 9
Himberg 2325
Republic of Austria
Other identification number : FN32957t
  (from: 10/05/2021)
Mesto Trnava IČO: 00 313 114
Ulica Hlavná 1/1
Trnava 917 71
Slovak Republic
  (from: 09/05/2003)
Contribution of each member: 
FCC Environment CEE GmbH
Amount of investment: 230 000 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 230 000 EUR
  (from: 10/05/2021)
Mesto Trnava
Amount of investment: 230 000 EUR Paid up: 230 000 EUR
  (from: 07/15/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/29/2003)
Mgr. Tibor Pekarčík
Leoša Janáčka 56
Trnava 917 01
From: 01/12/2016
  (from: 02/12/2016)
Ing. Eva Mikulášiová
ul. Martina Granca 5/3547
Bratislava 841 02
From: 09/13/2018
  (from: 10/13/2018)
Ing. Petr Marek
Ležáků 354
Pardubice 530 09
Česká republika
From: 12/03/2021
  (from: 01/06/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločnosti spoločne. Konatelia podpisujú písomnosti v mene spoločnosti tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
  (from: 08/28/2013)
Procuration: 
Ing. Jaroslav Cintavý
625
Boleráz 919 08
Until: 08/01/2013
  (from: 05/18/2022)
Capital: 
460 000 EUR Paid up: 460 000 EUR
  (from: 07/15/2009)
Supervisory board: 
Ing. Daniel Kostolný
Streďanská 43/2563
Topoľčany 955 01
From: 09/13/2018
  (from: 10/13/2018)
RNDr. Gabriela Cabanová
Šafárikova 12
Trnava 917 08
From: 03/01/2019
  (from: 05/16/2019)
Ing. Tomáš Varga
Ulica Sándora Petőfiho 4976/54
Dunajská Streda 929 01
From: 12/09/2011
  (from: 10/27/2017)
Ing. Andrej Farkaš
Čajkovského 6332/42
Trnava 917 08
From: 06/13/2023
  (from: 07/04/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená spoločenskou zmluvou zo dňa 14.9.1993 dodatkom č. 1 a č.2 zo dňa 31.1.1994 v súlade s §§ 24, 105 až 153 zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 4079
  (from: 02/08/1994)
Dodatok č.3 zo dňa 27.2.1995 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 4079
  (from: 06/29/1995)
Rozhodnutie spoločníkov na zasadnutí valného zhromaždenia konaného dňa 10.12.1997.
  (from: 03/05/1998)
Dodatkom č. 4 zo dňa 14.08.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z.
  (from: 04/06/1999)
Dodatok č. 5 zo dňa 14.12.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/23/1999)
Uznesenie z valného zhromaždenia zo dňa 20.12.2002, prijaté nové znenie spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 500/2001 Zb., ktoré nahradzuje pôvodnú spoločenskú zmluvu a všetky jej dodatky.
  (from: 09/05/2003)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person