Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  669/V

Business name: 
Motec, a.s. Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Registered seat: 
Rožňavská 3
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Identification number (IČO): 
31 715 605
  (from: 10/20/1995)
Date of entry: 
10/20/1995
  (from: 10/20/1995)
Date of deletion: 
04/21/2005
  (from: 04/21/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/21/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/20/1995)
Objects of the company: 
maloobchod s elektronickým a elektrotechnickým materiálom, meracou, regulačnou, zdravotnou a výpočtovou technikou, satelit. zariadeniami, elektrotechnickými výrobkami, spotrebnou elektrotechnikou pre domácnosť, priemyselným, spotrebným, stavebným a železiarskym tovarom, drevom a výrobkami z dreva, textilného a odevného tovaru, obuv. a kož. tovarom, hračkami, výrobkami zo skla a porcelánu, kozmetickými výrobkami, potravinami, tabakom, liehovinami, ovocím, zeleninou
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
veľkoobchod s tovarom ako u maloobchodu
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
montáž, oprava, údržba el. zariadení do 1 000 V v objektoch triedy A
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
údržba a opravy el. zariadení do 110 kV v objektoch triedy A
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
montáž, oprava a údržba bezpečnostných a signalizačných zariadení
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
činnosť v oblasti filmovej a televíznej tvorby-spracovanie televíznych a filmových programov
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
elektronické spracovanie filmového materiálu
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
výroba audiovizuálnych programov
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
predaj, nákup a oprava automobilov
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
poradenstvo v oblasti predmetu podnikania
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
leasingová činnosť
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
pohostinská činnosť /bez ubytovacích zariadení/
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Karol Repa - člen
Ružová 50
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 06/26/1996)
Ján Hynek - člen
Obchodná 90
Nižná Myšľa
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Ing. Miroslav Jánošík - člen
Rožňavská 3
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Jiří Vrátný - člen
Čínska 1
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú členovia predstavenstva samostatne, pričom podpisovanie sa vykonáva tak, že k tlačenému alebo písanému obchodnému menu pripoja svoj podpis.
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Capital: 
1 000 000 Sk
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Shares: 
Number of shares: 1000
Form: akcie na doručiteľa
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Supervisory board: 
Toni Eftimov - člen
Michalovská 1
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Stanislava Eftimová - člen
Ružová 39
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 06/26/1996)
Jozef Jánošík - člen
Rožňavská 3
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 06/26/1996)
Ing. Pavol Loča - člen
Galaktická 28
Košice
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Ing. Ján Vook - člen
68
Vyšná Olšava
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri povoľuje výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: MOTEC, a.s. Košice Sídlo: Rožňavská 3, Košice IČO: 31 715 605 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Krajský súd v Košiciach uznesením 6K 101/01 zo dňa 27.1.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2005, návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: MOTEC, a.s. Košice, Rožňavská 3, Košice, IČO: 31 715 605 pre nedostatok majetku zamieta.
  (from: 04/21/2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 29.9.1995 podľa zák. č. 513/1991 Zb. na základe rozhodnutia o zrušení DAMAX, spol. s r.o. Košice, so sídlom v Košiciach, Rožňavská 3 bez likvidácie zo dňa 27.9.1995 premenou na Motec, a.s. Košice, Rožňavská 3, Košice.
  (from: 10/20/1995 until: 04/20/2005)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 22.5.1996.
  (from: 06/27/1996 until: 04/20/2005)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person