Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  21/B

Business name: 
Stavebné bytové družstvo Bratislava II
  (from: 11/13/2015)
Stavebné bytové družstvo Bratislava II.
  (from: 05/17/1995 until: 11/12/2015)
Stavebné bytové družstvo v obvode Bratislava II.
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Registered seat: 
Strojnícka 8
Bratislava 827 01
  (from: 09/01/1960)
Identification number (IČO): 
00 169 382
  (from: 09/01/1960)
Date of entry: 
09/01/1960
  (from: 09/01/1960)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 09/01/1960)
Objects of the company: 
prenájom spoločných a nebytových priestorov fyzickým a právnickým osobám, spojený so správou budov
  (from: 02/17/2010)
sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/17/2010)
inžinierska činnosť - Obstarávateľské služby v stavebníctve
  (from: 02/17/2010)
technik požiarnej ochrany
  (from: 02/17/2010)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien,
  (from: 07/22/2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 07/22/2011)
správa nehnuteľností s poskytovaním služieb - obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 02/17/2010 until: 07/21/2011)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje:
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
a/ výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch, miestností neslúžiacich na bývanie a iných nebytových objektov
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
b/ prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania, príp. prevody družstevných bytov a rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
c/ údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytových a nebytových objektov
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
d/ poskytovanie služieb spojených s bývaním členov
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
e/ poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom a organizáciám
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
f/ materiálno-technickú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
g/ ďalšie činnosti a služby schválené zhromaždením delegátov
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
g/ poskytovanie služieb pre cudzie potreby
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
h/ poskytovanie služieb cestnej nákladnej dopravy pre cudzie potreby
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby rôznymi formami, prevádzka bytových objektov a objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení spojených s užívaním bytu a nebytového priestoru.
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
Družstvo najmä:
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
a/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu družstevných bytov, rodinných domčekov, ako aj výstavbu garáží a ateliérov, ktoré prideľuje do nájmu svojim členom
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
b/ stavia alebo zabezpečuje výstavbu bytov, rodinných domčekov a nebytových priestorov do vlastníctva alebo nájmu iných subjektov
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
c/ vykonáva alebo zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukcie, modernizáciu, prístavby a nadstavby bytov a nebytových priestorov
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
d/ poskytuje alebo zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
e/ prenajíma spoločné a nebytové priestory fyzickým a právnickým osobám
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
f/ vykonáva aj inú podnikateľskú činnosť podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
g/ vytvára podmienky pre vykonávanie svojpomocnej údržby členmi družstva
  (from: 05/17/1995 until: 02/16/2010)
výroba tepla, rozvod tepla na základe licencie č. 1999T 0192/1 vydaná Ministerstvom hospodárstva Slovejskej republiky
  (from: 09/08/2000 until: 02/16/2010)
ch/ správa nehnuteľností s poskytovaním služieb
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
i/ sprostredkovanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
j/ inžinierska činnosť
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
k/ vedenie účtovníctva
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
l/ elektroinštalatérstvo
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
m/ vodoinštalatérstvo
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
n/ kúrenárske práce
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
o/ automatizované spracovanie dát
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
p/ montáž, opravy, revízie vyhradených plynových zariadení
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
r/ individuálne vyskúšanie, overovacie skúšky, revízie a revízne skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
s/ revízia vyhradených elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
t/ technik požiarnej ochrany
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
u/ upratovacie práce
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/17/1995)
Managing board
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Dagmar Králičková - Vice-chairman of the Board of Directors
Mierová 319/22
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Katarína Horváthová - Member of the Board of Directors
Ondrejovova 885/5
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 03
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Kosodrevinová 20176/55
Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 05/31/2005
  (from: 07/01/2005 until: 02/26/2009)
Ing. Peter Adamec - člen predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 05/31/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Peter Adamec - predseda
Korytnícka 5
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
Ing. Peter Adamec - predseda
Korytnícka 5
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Peter Adamec - predseda predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 06/30/2005)
Ing. Peter Adamec - predseda predstavenstva
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005 Until: 05/30/2005
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2005)
Mgr. Jozef Antálek - člen predstavenstva
Čiližská 34
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 03/16/2005)
Mgr. Jozef Antálek - člen predstavenstva
Čiližská 34
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005 Until: 02/23/2005
  (from: 03/17/2005 until: 03/16/2005)
Mgr. Jozef Antálek - Vice-chairman of the Board of Directors
Hrachová 16
Bratislava 821 05
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Mgr. Jozef Antálek - Vice-chairman of the Board of Directors
Hrachová 16
Bratislava 821 05
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda
Martinčekova 5
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda
Martinčekova 5
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/26/2009)
JUDr. Iveta Balalová - podpredseda predstavenstva
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 04/22/2005)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Ing. Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 02/12/2005
  (from: 04/23/2005 until: 07/31/2008)
Ing. Valér Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 02/12/2005 Until: 07/31/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Ing. Valér Barinka - predseda predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 08/01/2008
  (from: 08/01/2008 until: 02/26/2009)
Ing. Valér Barinka - predseda predstavenstva
Podzáhradná 15
Bratislava 821 06
From: 08/01/2008 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Ladislav Barnoky - predseda
Herlianska 2
Bratislava
  (from: 05/18/1995 until: 09/27/1995)
Ing. Eva Boledovičová - podpredseda
Ipeľská 15
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Róbert Bukvay , PhD.
Hornádska 18/5118
Bratislava 821 07
From: 12/19/2017
  (from: 01/26/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Róbert Bukvay , PhD.
Hornádska 18/5118
Bratislava 821 07
From: 12/19/2017 Until: 06/19/2018
  (from: 07/07/2018 until: 07/06/2018)
Ing. Miloš Ceconík - člen predstavenstva
M.C.Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
From: 02/23/2005
  (from: 03/17/2005 until: 02/26/2009)
Ing. Miloš Ceconík - člen predstavenstva
M.C.Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
From: 02/23/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Miloš Ceconík - podpredseda predstavenstva
M. Curie Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Miloš Ceconík - podpredseda predstavenstva
M. Curie Sklodowskej 9/1511
Bratislava 851 04
From: 01/17/2017 Until: 05/17/2017
  (from: 07/25/2017 until: 07/24/2017)
Ing. Miloš Ceconík - Chairman of the Board of Directors
M. C. Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Ing. Miloš Ceconík - Chairman of the Board of Directors
M. C. Sklodowskej 9
Bratislava 851 04
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Ing. Petr Garai
Mierová 10
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Doc. Ing. Ivan Georgiev , CSc. - podpredseda
Vajnorská 6
Bratislava
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
Doc. Ing. Ivan Georgiev , CSc. - podpredseda
Vajnorská 6
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
Oľga Hájková
Hanzlíčkova 21
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 9
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 04/24/2009)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19/220
Bratislava 821 08
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/25/2018)
Ing. Vladimír Hanzel - člen predstavenstva
Jégého 19/220
Bratislava 821 08
From: 01/17/2017 Until: 12/19/2017
  (from: 01/26/2018 until: 01/25/2018)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda
Jégého 19
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda
Jégého 19
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
From: 01/17/2009
  (from: 04/25/2009 until: 01/30/2017)
Ing. Vladimír Hanzel - podpredseda predstavenstva
Jégého 19
Bratislava 821 08
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Ing. Silvia Havránková
Šalviova 26
Bratislava
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
Ing. Silvia Havránková
Šalviová 26
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
Ján Holoda
A. Mráza 3
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Ján Holoda
A. Mráza 3
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
Ing. Emil Hostačný
Toplianska 28
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. Emil Hostačný
Toplianska 28
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 02/12/2005
  (from: 04/12/2005 until: 02/26/2009)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Mgr. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 04/11/2005)
Ing. Rudolf Janík - náhradník
Zálužická 7
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
Ing. Rudolf Janík , CSc.
Zálužická 7
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Milan Ježo
Palkovičova 7
Bratislava
  (from: 11/03/2000 until: 02/25/2005)
Milan Ježo
Palkovičova 7
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Július Kaliský
Hronská 2
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Július Kaliský
Hronská 2
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 06/30/2005)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 02/12/2005 Until: 05/31/2005
  (from: 07/01/2005 until: 06/30/2005)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 08/01/2008
  (from: 08/01/2008 until: 02/26/2009)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 08/01/2008 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
JUDr. Ivan Kičikolev - člen predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
JUDr. Ivan Kičikolev - predseda predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 06/01/2005
  (from: 07/01/2005 until: 07/31/2008)
JUDr. Ivan Kičikolev - predseda predstavenstva
Svetlá 7
Bratislava 811 02
From: 06/01/2005 Until: 07/31/2008
  (from: 08/01/2008 until: 07/31/2008)
Peter Kováč
Mierova 28
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 11/02/2000)
Ing. Miroslav Kováč - predseda
Hornádska 14
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. Ivan Krajči
Gaolánova 5
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
Ing. Ivan Križka - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Ing. Ivan Križka - predseda
Miletičova 12
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 05/17/1995)
Ing. Marián Macuriak - podpredseda
Lotyšská 42
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
PhDr. Jana Miklovičová
Mraziarenská 3
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
PhDr. Jana Miklovičová
Mraziarenská 3
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Jaroslav Mráz - podpredseda
Račianska 6
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. Jaroslav Mráz - predseda
Rajčianska 6
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Doc. Ing. Milan Rajňák , CSc.
Muškátova 34
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 03/09/1992)
Edzit Rakovský
Mierová 16
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Edzit Rakovský
Mierová 16
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Róbert Riegler
Palkovičova 1
Bratislava
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
Ing. Róbert Rigler
Palkovičova 1
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
Ing. Jozef Schill , CSc.
Astrova 16
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 05/17/1995)
Ing. Jozef Schill , CSc.
Astrova 6
Bratislava
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Ing. Jozef Schill , CSc. - podpredseda
Astrova 6
Bratislava
  (from: 05/18/1995 until: 09/27/1995)
RNDr. Peter Stanovský
Exnárova 23
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
RNDr. Peter Stanovský
Exnárova 23
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
RNDr. Peter Stanovský - člen predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
RNDr. Peter Stanovský - člen predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
RNDr. Peter Stanovský - podpredseda predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/26/2009)
RNDr. Peter Stanovský - podpredseda predstavenstva
Exnárova 23
Bratislava 821 03
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Darina Szabová - náhradník
Hornádska 14
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
JUDr. Elena Šteričová
Martinčekova 10
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. Viera Tomčíková
Karadžičova 6
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
Ing. Viera Tomčíková
Karadžičova 6
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Peter Trnkal
Čiližská 18
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
JUDr. Terézia Turkovičová
Mesačná 15
Bratislava
  (from: 03/23/2000 until: 02/25/2005)
JUDr. Terézia Turkovičová
Mesačná 15
Bratislava
Until: 02/11/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/25/2005)
Ing. Jiřina Vitázková
Ostredská 20
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. Boris Vojtáš
Radarova 6
Bratislava
  (from: 03/10/1992 until: 05/16/1995)
Ing. Boris Vojtáš
Radarova 6
Bratislava
  (from: 05/17/1995 until: 09/27/1995)
Zdenek Wolf
Staré záhrady 8
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Zdeněk Wolf
Staré Záhrady 8
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Ing. arch. František Žák - podpredseda
Korytnícka 6
Bratislava
  (from: 09/28/1995 until: 12/17/1997)
Ing. arch. František Žák - podpredseda
Korytnícka 6
Bratislava
  (from: 12/18/1997 until: 03/22/2000)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Dagmar Králičková - člen predstavenstva
Mierová 22/319
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 06/21/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Dagmar Králičková - člen predstavenstva
Mierová 22/319
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Mgr. Jozef Antálek - predseda predstavenstva
Hrachová 16/16697
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
JUDr. Ivan Kičikolev - podpredseda predstavenstva
Svetlá 7/4167
Bratislava 811 02
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Ing. Rastislav Preiner - člen predstavenstva
Mostná 7A/14319
Bratislava 821 07
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Ing. Valer Barinka - člen predstavenstva
Podzáhradná 15/10066
Bratislava 821 06
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Ing. Juraj Jakubec - člen predstavenstva
Mierová 44
Bratislava 821 05
From: 06/21/2017
  (from: 07/25/2017 until: 02/01/2021)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredsedovia alebo iný poverený člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva. Podľa článku 34, ods. 1 Stanov SBD Bratislava II, platných od 1.1.2008.
  (from: 10/11/2008)
Podľa článku 36 Stanov SBD Bratislava II platných od 1.1.2008.
  (from: 08/01/2008 until: 10/10/2008)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva. Podľa článku 37 Stanov SBD Bratislava II platných od 1. januára 2003.
  (from: 07/01/2005 until: 07/31/2008)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný poverený člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje pri rokovaní predstavenstva podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisujú za družstvo aspoň dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/17/1995 until: 06/30/2005)
Družsto zastupuje predseda a na základe písomného poverenia podpredseda, alebo iný poverený člen predstavenstva. Právne úkony družstva, o ktorých rozhoduje predstavenstvo a na ktoré je potrebná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 09/01/1960 until: 05/16/1995)
Supervisory board: 
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Dana Vrbinkovičová
Lotyšská 5179/8
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 01/17/2021
  (from: 02/02/2021)
Ing. Peter Adamec - člen dozorného orgánu
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Ing. Peter Adamec - člen dozorného orgánu
Korytnická 5
Bratislava 821 07
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
JUDr. Iveta Balalová - člen dozorného orgánu
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
JUDr. Iveta Balalová - člen dozorného orgánu
Martinčekova 5
Bratislava 821 09
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 19
Bratislava 821 08
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/26/2009)
Ing. Vladimír Hanzel
Jégého 19
Bratislava 821 08
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ladislav Jakabovič
Korytnická 7
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/26/2009)
Ladislav Jakabovič
Korytnická 7
Bratislava 821 07
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen dozorného orgánu
Korytnicka 7
Bratislava 821 07
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 12/03/2015)
Ing. Ladislav Jakabovič - člen dozorného orgánu
Korytnicka 7
Bratislava 821 07
From: 01/17/2009 Until: 09/27/2015
  (from: 12/04/2015 until: 12/03/2015)
Janka Listoferová
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/21/2015
  (from: 12/04/2015 until: 01/30/2017)
Janka Listoferová
Mierová 10
Bratislava 821 05
From: 10/21/2015 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Pavel Šinka - člen dozorného orgánu
Azalková 4
Bratislava 821 01
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Pavel Šinka - člen dozorného orgánu
Azalková 4
Bratislava 821 01
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
From: 02/12/2005
  (from: 02/26/2005 until: 02/26/2009)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
From: 02/12/2005 Until: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 02/26/2009)
Mgr. Zuzana Špaleková - člen dozorného orgánu
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
From: 01/17/2009
  (from: 02/27/2009 until: 01/30/2017)
Mgr. Zuzana Špaleková - člen dozorného orgánu
Podzáhradná 49
Bratislava 821 06
From: 01/17/2009 Until: 01/16/2017
  (from: 01/31/2017 until: 01/30/2017)
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Katarína Horváthová
Ondrejovova 5/885
Bratislava 821 03
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
From: 01/17/2017 Until: 01/16/2021
  (from: 02/02/2021 until: 02/01/2021)
JUDr. Iveta Balalová
Martinčekova 5/730
Bratislava 821 09
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Mgr. Zuzana Špaleková
Podzáhradná 49/10068
Bratislava 821 06
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Katarína Horváthová
Ondrejovova 5/885
Bratislava 821 03
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Janka Listoferová
Mierová 10/316
Bratislava 821 05
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Pavel Šinka
Azalková 4769
Bratislava 821 01
From: 01/17/2017
  (from: 01/31/2017 until: 02/01/2021)
Registered capital: 
165 969,6 EUR
  (from: 07/07/2009)
165 969,594371 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 07/06/2009)
5 000 000 Sk
  (from: 09/24/2004 until: 02/16/2009)
14 753 000 Sk
  (from: 05/17/1995 until: 09/23/2004)
Basic member contribution: 
16,6 EUR
  (from: 07/07/2009)
3 000 Sk
  (from: 05/17/1995 until: 04/03/2002)
500 Sk
  (from: 04/04/2002 until: 02/16/2009)
16,59696 EUR
  (from: 02/17/2009 until: 07/06/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo 1. septembra 1960, ktorého dňa dala Rada ObNV Bratislava II.-Nivy súhlas pod č. 45/1960 na jeho vznik. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 24.7.1967, ust. § 91 ods. Zák. č. 109/64 Zb. a článku 58 písm. a/ stanov s predchádzajúcim súhlasom Ústrednej rady družstiev, krajského sekretariátu v Bratislave č. 2408-681/67 zo dňa 2. mája 1967 a č. 2408-1276/67 zo dňa 9.8.1967 zlúčujú sa s týmto družstvo, družstvá: a/ dňom 30.7.1967: Stavebné bytové družstvo zamestnancov Západoslovenských pivovarov, n.p. Bratislava, Szabova č. 15 /zapísané pod číslom Db 173/, b/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Drevoskum v Bratislave, Lamačská č. 5 /Db 136/, c/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Ľahké stavebné hmoty, Bratislava, nám. SNP 13/b, /Db 240/, d/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov VŽKG n.p., technická kancelária Bratislava, Leningradská č. 6 /Db 154/, e/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátnej leteckej správy-letište v Bratislave so sídlom Bratislava-letište-Ivánka pri Dunaji /Db 132/, f/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Záhradníctva a rekreačných služieb mesta Bratislavy, ul. Odbojárov 9 /Db 212/, g/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov finančnej sústavy pri Štátnej banke čsl. pobočka Bratislava-Staré Mesto, Leningradská 24 /Db 103/, h/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Kovospracujúceho podniku mesta Bratislavy, Obrancov mieru č. 23 /Db 221/, ch/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu pre rajonové plánovanie v Bratislave, Vajanského nábr. č. 8 /Db 115/, i/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Ustave ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave, Lamačská č. 8 /Db 235/, j/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Štátneho ústavu Chemoprojekt v Bratislave, Hviezdoslavovo nám. č. 14 /Db 172/, dňom 10.8.1967: k/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov ČSD II. Bratislava, Klemensova č. 10 /Db 227/. Podľa zmluvy o zlúčení zo dňa 22.augusta 1967 cit. zák. ust., stanov, súhlasu ÚRD zlučujú sa s týmto družstvom, dňom 29.augusta 1967 družstvá: - Stavebné bytové družstvo zamestnancov Technických služieb mesta Bratislavy, Bazova ul. č. 6 /Db 316/, - Stavebné bytové družstvo pracovníkov BAJKAL pri n.p. Termostav Bratislava, Štúrova č. 5 /Db 287/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohôd o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave s týmto družstvom boli zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo občanov Trnávky pri Obv. NV Trnávka VII /Db 243/, 2/ Stavebné bytové družstvo občanov pri Obvodnom národnom výbore Bratislava VIII.-Ružinov /Db 117/, 3/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Dopravoprojektu, Bratislava /Db 191/, 4/ POKROK, Stavebné bytové družstvo občanov pri ObNV Bratislava-Vinohrady, Bratislava, Šalviova 52 /Db 144/, 5/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov národného podniku MDŽ Bratislava Páričkova 18 /Db 169/, 6/ Stavebné bytové družstvo pracovníkov Štátneho výskumného ústavu textilného Liberec, Automatizačné stredisko, Bratislava /Db 246/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 25.6.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom bolo zlúčené "Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri ČSPD n.p. Bratislava, ul. ČA č. 39". Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa s týmto družstvom sú zlúčené: 1/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov Čsl. rozhlasu v Bratislave /Db 122/, 2/ Stavebné bytové družstvo zamestnancov pri Vojenskej nemocnici v Bratislave /Db 141/, 3/ Stavebné bytové družstvo občanov pri MNV Podunajské Biskupice /Db 178/, 4/ Stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave /Db 267/, 5/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov chémie a stavebníctva Bratislava /Db 292/, 6/ Svojpomocné stavebné bytové družstvo zamestnancov pri n.p. Strojstav, závod 1 v Bratislave /Db 336/. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 31.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 13.mája 1974 s týmto družstvom je zlúčené "Druhé stabilizačné stavebné bytové družstvo zamestnancov bratislavských organizácií v Bratislave" /Db 314/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 10.7.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.6.1973 s týmto družstvom je zlúčené. Podľa zápisnice zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1973 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 22.8.1974 s týmto družstvom je zlúčené "Stavebné bytové družstvo CHEMIK zamestnancov CHZJD Bratislava v Bratislave" /Db 214/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28. januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 11.12.1974 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 17.3.1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1975 zlúčené "Stavebné bytové družstvo pracovníkov Polygrafia, Bratislava" /Db 9/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972, dohody o zlúčení zo dňa 18.12.1975 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 8. apríla 1975 s týmto družstvom je dňom 1.1.1976 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo zamestnancov n.p. Pozemné stavby Bratislava" /Db 93/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 28.januára 1972 dohody o zlúčení zo dňa 30.júna 1977 a súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 s týmto družstvom je dňom 1.7.1977 zlúčené: "Stavebné bytové družstvo pri Zväze slovenských spisovateľov v Bratislave /Db 236/. Podľa uznesenia zo zhromaždenia delegátov zo dňa 30.10.1980, dohody o zlúčení zo dňa 1.10.1980, na základe uznesenia 44. zasadnutia Predstavenstva Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 24.11.1976 s účinnosťou od 1.10.1980 je s týmto družstvom zlúčené: "Svojpomocné stavebné bytové družstvo pracovníkov ĽUDIB v Bratislave /Db 373/. Podľa súhlasu Slovenského zväzu bytových družstiev v Bratislave zo dňa 26.10.1977 a dohody o prevode družstevného majetku a členstva užívateľom prechádzajúcich bytov, s týmto družstvom sa zlúčilo bez likvidácie v zmysle § 91 ods. 2 Hosp. zákonníka "Svojpomocné stabilizačné stavebné bytové družstvo pri N.p. Cesty v Bratislave" /Db 317/.
  (from: 09/01/1960)
Stanovy družstva: Boli prijaté zhromaždením delegátov konanom dňa 25.4.1991.
  (from: 03/10/1992)
Členská schôdza družstva konaná dňa 12.12.1992 schválila stanovy v súlade s prísl. ust. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 05/17/1995)
Valným zhromaždením konaným 11.2.1995 bolo zvolené nové predstavenstvo družstva.
  (from: 09/28/1995)
Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.9.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 28.6.1997. Zápisnica zo ZD zo dňa 11.2.1995. Zápisnica č. 37/97 z predstavenstva zo dňa 4.3.1997. Zápisnica č. 25/96 z mimoriadneho zasadnutia predstavenstva zo dňa 28.5.1996. Zápisnica zo ZD zo dňa 27.9.1997.
  (from: 12/18/1997)
Zasadnutie zhromaždenia delegátov dňa 5.2.2000.
  (from: 03/23/2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov, ktoré sa konalo dňa 10.6.2000.
  (from: 09/08/2000)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov zo dňa 1.6.2001.
  (from: 04/04/2002)
Zápisnica č. 1/2002 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 23.2.2002, na ktorom bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 09/24/2004)
Zápisnica 2/2005 z 2. zasadania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 23.2.2005.
  (from: 03/17/2005)
Zápisnica z 9. mimoriadneho spoločného zasadania predstavenstva SBD Bratislava II a kontrolnej komisie konaného dňa 30.5.2005.
  (from: 07/01/2005)
Zápisnica 53/2008 z 53.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II zo dňa 25.6.2008.
  (from: 08/01/2008)
Zápisnica 1/2009 zo Zhromaždenia delegátov konaného dňa 17.1.2009.
  (from: 02/27/2009)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II zo dňa 30.05.2009.
  (from: 07/07/2009)
Zápisnica z 28. mimoriadneho Kontrolnej komisie zo dňa 21.10.2015
  (from: 12/04/2015)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017. Zápisnica z 1.rokovania predstavenstva SBD Bratislava II. zo dňa 14.01.2017.
  (from: 01/31/2017)
Date of updating data in databases:  02/27/2024
Date of extract :  02/29/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person