Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  282/B

Business name: 
INDRA Slovakia, a.s.
  (from: 09/15/2007)
Registered seat: 
Mlynské nivy 10
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 09
  (from: 10/28/2020)
Identification number (IČO): 
17 328 209
  (from: 12/20/1991)
Date of entry: 
12/20/1991
  (from: 12/20/1991)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/20/1991)
Objects of the company: 
poradenstvo v oblasti informatiky
  (from: 08/03/2000)
poradenstvo v oblasti životného prostredia
  (from: 08/03/2000)
činnosť organizačných a účtovných poradcov / v oblasti stratégie /
  (from: 08/03/2000)
poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky /poradenstvo multimédií a grafických programov /
  (from: 08/03/2000)
obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/03/2000)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (from: 06/15/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 06/15/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/23/2001)
Ivan Baľa - predseda predstavenstva
Suché Mýto 515/6
Bratislava- Staré Mesto 811 03
From: 06/27/2018
  (from: 04/17/2019)
Andrés Díez Molina - člen
La Rábida 26
Madrid 280 39
Španielske kráľovstvo
From: 11/01/2018
  (from: 10/30/2018)
Juan Pedro Rodriguez Veiga - Member of the Board of Directors
C. de Juan Antonio Vallejo Najera 4
Boadilla del Monte PBJ 15
Španielske kráľovstvo
From: 09/30/2020
  (from: 01/14/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť je navonok zastupovaná členmi predstavenstva tak, že v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, pripoja dvaja členovia predstavenstva svoj podpis.
  (from: 04/17/2019)
Capital: 
199 200 EUR
  (from: 09/04/2009)
Shares: 
Number of shares: 600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 09/04/2009)
Stockholder: 
INDRA SOLUCIONES TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, S.L.U.
Avda. Bruselas 35
Alcobendas, Madrid 281 08
Španielske kráľovstvo
  (from: 04/17/2019)
Supervisory board: 
Anna Briľaková
Ľanová 5722/10
Bratislava 821 01
From: 11/01/2018
  (from: 10/30/2018)
Andrea Filipová Fränklová
Pezinské záhumenice 48
Svätý Jur
From: 04/09/2020
  (from: 05/23/2020)
Jaroslav Šindelář
Budatínska 24
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 06
From: 04/12/2021
  (from: 06/16/2021)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 31.7.1991 podľa § 25 Zák.č. 104/1990 Zb. o akciových spoločnostiach a v zmysle Zák.č. 173/1988 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou, v znení zák.č. 112/1990 Zb. a neskorších predpisov.
  (from: 12/20/1991)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.3.1996 notárska zápisnica N 96/95, Nz 96/95 zo dňa 24.3.1995, notárska zápisnica N 158/96 Nz 158/96 zo dňa 21.5.1996
  (from: 09/24/1996)
Notárska zápisnica N 139/97, Nz 139/97 zo dňa 27.5.1997 a N 310/97, Nz 310/97 zo dňa 23.10.1997
  (from: 03/12/1998)
Notárska zápisnica č. N 205/98, Nz 203/98 zo dňa 29.5.1998 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 29.5.1998.
  (from: 07/26/1999)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 23.11.1999, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 472/99, Nz 472/99 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 02/28/2000)
Notárska zápisnica N 510/99, Nz 510/99 zo dňa 15.12.1999 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia notárska zápisnica N 49/00, Nz 49/00 zo dňa 15.2.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadného valného zhromaždenia.
  (from: 05/09/2000)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 27.4.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 141/00, Nz 141/00 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 10.5.2000, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 159/2000. Nz 159/2000 spísanou notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou. Zmena obchodného mena, pôvodné ENERGOINFO a.s.
  (from: 08/03/2000)
Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 29.5.2001, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 325/01, Nz 325/01.
  (from: 10/23/2001)
Zánik funkcie člena predstavenstva Enrique Casanova Caballero dňa 31. 12. 2002. Zánik funkcie člena predstavenstva Ing. Štefana Fecka, CSc. dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 421/2002, Nz 421/2002 zo dňa 30. 5. 2002. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 766/02, Nz 766/02 zo dňa 6. 11. 2002.
  (from: 10/07/2003)
Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 7.1.2003. Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice N 246/2003, Nz 41247/2003 spísanej dňa 28.5.2003 notárom JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 10/09/2003)
Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára zo dňa 27.10.2004 vo forme notárskej zápisnice N 475/2004, Nz 78532/2004 spísanej JUDr. Jarmilou Polakovičovou, notárom.
  (from: 11/04/2004)
Notárska zápisnica N 147/2005, Nz 24587/2005 zo dňa 31.5.2005.
  (from: 06/17/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.11.2006.
  (from: 01/06/2007)
Notárska zápisnica N 43/2007 Nz 34331/2007 zo dňa 30.08.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zmena obchodného mena, odvolanie a menovanie člena dozornej rady, člena predstavenstva, zmena predsedu predstavenstva.
  (from: 09/15/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.11.2007.
  (from: 03/04/2008)
Rozhodnutie akcionára zo dňa 10.6.2009.
  (from: 09/04/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 169/2010, Nz 16983/2010, NCRls 17265/2010 zo dňa 13.05.2010.
  (from: 06/15/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 28.6.2011.
  (from: 07/22/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 223/2012, Nz 6966/2012, NCRls 7155/2012 zo dňa 28.02.2012.
  (from: 03/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.09.2012.
  (from: 12/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.02.2013.
  (from: 03/12/2013)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o rozhodnutí jediného akcionára č. N 563/2013, Nz 17263/2013, NCR1s 17632/2013 zo dňa 24.05.2013
  (from: 06/06/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
  (from: 09/21/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.03.2014.
  (from: 04/29/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.06.2013.
  (from: 01/17/2015)
Čestné vyhlásenie navrhovateľa zo dňa 09.09.2015.
  (from: 10/10/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.11.2015.
  (from: 12/05/2015)
Date of updating data in databases:  01/14/2022
Date of extract :  01/17/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person