Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  333/B

Business name: 
Podnik výpočtovej techniky, š.p.
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
Identification number (IČO): 
00 166 146
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 02/08/2013)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Slovenského štatistického úradu Bratislava číslo 867/1992 - 12 zo dňa 14.04.1992 sa k 30.04.1992 zrušuje Podnik výpočtovej techniky Bratislava, štátny podnik bez likvidácie. Dňa 30.04.1992 sa prevádza majetok š.p. Podnik výpočtovej techniky Bratislava, podľa privatizačného projektu a jeho dodatku so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov na Fond národného majetku SR.
  (from: 02/08/2013)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person