Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  333/B

Business name: 
Podnik výpočtovej techniky, š.p.
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
Identification number (IČO): 
00 166 146
  (from: 01/01/1989)
Date of entry: 
01/01/1989
  (from: 01/01/1989)
Date of deletion: 
04/30/1992
  (from: 02/08/2013)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 01/01/1989)
Objects of the company: 
vykonávať práce a služby v oblasti výpočtovej techniky a informatiky a to automatizované spracovanie dát, projektové a programové práce, technický a informačný servis, vývojovú činnosť, realizáciu výstupov a výrobu z vlastnej vývojovej činnosti, montáž a kompletizáciu prostriedkovvýpočtovej techniky, opravy, modernizáciu a rekonštrukciu zariadení výpočtovej techniky
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
zabezpečovať komplexné činnosti v oblasti automatizovaného spracovania sociálno.ekonomických informácií pre orgány štátnej štatistiky vrátane vytvorenia jednotnej siete výpočtových stredísk štátnej správy a prevádzkovanie oblastných bánk dát
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
vytvárať a využívať informačné systémy pre ďalšie štátne orgány, hlavne pre národné výbory a ich organizácie
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
zabezpečovať nákup a predaj výpočtovej, reprografickej a s nimi súvisiacej komunikačnej techniky, ďalej kancelárskej techniky, projektovej dokumentácie automatizovaných systémov a programového vybavenia
  (from: 02/26/1990 until: 02/07/2013)
vykonávanie obchodnej činnosti spočívajúce v poskytovaní reprografických a s tým súvisiacich prác a služieb
  (from: 10/24/1991 until: 02/07/2013)
vykonávanie predaja elektrických a elektronických prístrojov a spotrebičov pre domácnosť, vytváranie rozhlasových a televíznych prístrojov na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
  (from: 10/24/1991 until: 02/07/2013)
zabezpečovanie poradenskej činnosti a školení v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/24/1991 until: 02/07/2013)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 08/23/1989 until: 02/07/2013)
riaditeľ
  (from: 05/07/1989 until: 08/22/1989)
riaditeľ
  (from: 01/01/1989 until: 05/06/1989)
Jozef Mitošinka
kpt.Rašu 31
Bratislava
  (from: 01/01/1989 until: 05/06/1989)
Ing Milan Petrovič - riaditeľ
Pri Strelnici 6
Nitra
  (from: 05/07/1989 until: 06/02/1991)
Ing Matúš Šrámek - prevádzkový a technický námestník, prvý zástupca riaditeľa
Kuklovská 1
Bratislava
  (from: 08/23/1989 until: 09/08/1991)
RNDr Ľudovít Tóda - obchodno-ekonomický námestník, druhý zástupca riaditeľa
Pri Strelnici 77
Nitra
  (from: 08/23/1989 until: 09/08/1991)
Ing Ondrej Strnád , CSc - riaditeľ
Hanulova 3
Bratislava
  (from: 06/03/1991 until: 02/07/2013)
Ing Ján Labát - 1.námestník riaditeľa
Gorazdova 35
Bratislava
  (from: 09/09/1991 until: 02/07/2013)
Representation: 
Za štáítny podnik podpisuje riaditeľalebo jeho zástupca
  (from: 08/23/1989 until: 02/07/2013)
Za štáítny podnik podpisuje riaditeľ
  (from: 05/07/1989 until: 08/22/1989)
Za štáítny podnik podpisuje v plnom rozsahu poverený riaditeľ Jozef Mitošinka.
  (from: 01/01/1989 until: 05/06/1989)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod Bratislava
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Miletičova 3
Bratislava
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Zdenko Hlinka
Jégeho 21
Bratislava
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod v Nitre
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Kraskova 1
Nitra
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Michal Ivanič
Škultétyho 28
Nitra
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod v Banskej Bystrici
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Trieda SNP 75
Banská Bystrica
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Pavel Červenák
9.mája 17
Banská Bystrica
  (from: 11/08/1989 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod v Žiline
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Murgašova 2
Žilina
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Milan Žilka
Vansovej, Vlčince 1/100
Žilina
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej technikyBratislava, š.p. závod v Liptovskom Mikuláši
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Parkova 3
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Jozef Janky
Nábrežie 3
Liptovský Mikuláš
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava,š.p. závod v Prešove
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Plzenská 2
Prešov
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
Head: 
RNDr Jozef Majerčák
Mukačevská 11
Prešov
  (from: 03/22/1990 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod v Košiciach
  (from: 04/24/1990 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Garbanova 3
Košice
  (from: 04/24/1990 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Vladimír Miroššay
Braniskova 7
Košice
  (from: 04/24/1990 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava š.p. závod v Lučenci
  (from: 08/01/1991 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Lučenec
  (from: 08/01/1991 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Viktor Magic
Bogorodická 7
Lučenec
  (from: 08/01/1991 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky, š.p. závod v Dunajskej Strede
  (from: 12/05/1991 until: 02/07/2013)
Registered seat: 
Leninova 21
Dunajská Streda
  (from: 12/05/1991 until: 02/07/2013)
Head: 
Ing Juraj Stern
Smetanov háj 287/14
Dunajská Streda
  (from: 12/05/1991 until: 02/07/2013)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky, š.p. závod v Dunajskej Strede
  (from: 03/22/1990 until: 12/04/1991)
Registered seat: 
Leninova 21
Dunajská Streda
  (from: 03/22/1990 until: 12/04/1991)
Head: 
Ing Ján Kodada
Agátova 1604/3
Dunajská Streda
  (from: 03/22/1990 until: 12/04/1991)
 
 
Name: 
Podnik výpočtovej techniky Bratislava, š.p. závod v Košiciach
  (from: 11/08/1989 until: 04/23/1990)
Registered seat: 
Garbanova 3
Košice
  (from: 11/08/1989 until: 04/23/1990)
Head: 
Ing František Hudák
Moldavská 11
Bratislava
  (from: 11/08/1989 until: 04/23/1990)
 
 
Founder: 
Slovenský štatistický úrad
  (from: 01/01/1989 until: 02/07/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutím Slovenského štatistického úradu Bratislava číslo 867/1992 - 12 zo dňa 14.04.1992 sa k 30.04.1992 zrušuje Podnik výpočtovej techniky Bratislava, štátny podnik bez likvidácie. Dňa 30.04.1992 sa prevádza majetok š.p. Podnik výpočtovej techniky Bratislava, podľa privatizačného projektu a jeho dodatku so všetkými aktívami a pasívami, právami a záväzkami, vrátane záväzkov z pracovno-právnych vzťahov na Fond národného majetku SR.
  (from: 02/08/2013)
Date of updating data in databases:  07/17/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person